(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-5, Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Sáng 16-5, Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tham gia buổi giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, Hội Quy hoạch phát triển đô thị, Hội Kiến trúc sư Thanh Hóa và các thành viên Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Các thành viên đoàn giám sát.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, thực hiện chủ chương của Chính phủ về việc bàn giao lưới điện từ các tổ chức, cá nhân sang cho ngành điện quản lý, từ năm 2007 hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được bàn giao cho ngành điện quản lý và bán điện đến từng hộ dân.

Với sự quan tâm đầu tư của ngành điện, đến năm 2022, 100% hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được cải tạo, sửa chữa đảm bảo vận hành an toàn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Đồng chí Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo tóm tắt việc thực hiện quy hoạch điện lực tỉnh Thanh Hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các địa phương, đơn vị hạ ngầm điện lưới, thu hồi, cắt bỏ các tuyến cáp quang, dây thuê bao đã thanh lý không sử dụng đến, tháo dỡ các công trình của tổ chức, cá nhân hiện đang chiếm dụng hành lang an toàn lưới điện, di chuyển vị trí các cột điện nằm trong lòng đường giao thông.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi giám sát.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã làm việc với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh hiện có đường dây và trạm biến áp là tài sản của khách hàng để đề nghị sử dụng dịch vụ quản lý công trình điện của công ty. Tính đến cuối năm 2022, Công ty đã thực hiện ký 855/3.560 khách hàng, đạt tỷ lệ 24%; số còn lại công ty sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng để ký hết trong năm 2023.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng cấp điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022, tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã có 20/27 huyện, thị xã, thành phố có trạm biến áp 110 kV, lưới điện trung, hạ áp được đầu tư cải tạo đồng bộ, đáp ứng nhu cầu về điện cho các địa phương.

Với việc Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong cả nước, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, để đảm bảo nguồn điện phục vụ Nhân dân, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng mới lưới điện để theo kịp với tốc độ tăng trưởng của phụ tải điện.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Thành viên đoàn giám sát và Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, đại điện các sở ngành và các thành viên trong đoàn đã trao đổi làm rõ những tồn tại, bật cấp trong thực hiện công tác quy hoạch điện lực hiện nay, nhất là việc quy hoạch xây dựng các khu đô thị và quy hoạch điện lực chưa có sự thống nhất.

Đồng thời đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa đánh giá rõ nét việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa, quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV trên địa bàn tỉnh; trong đó cần làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện...

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong việc thực hiện hiệu quả quy hoạch điện lực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Trong đó, nổi bật là hệ thống lưới điện được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp tương đối đồng bộ, phục vụ tốt cho yêu cầu sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, các khu công nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị trong thời gian tới Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thường xuyên rà soát quy hoạch điện lực trên địa bàn tỉnh, từ đó nghiên cứu, đề nghị bổ sung quy hoạch để phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh.

Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện một cách đồng bộ, đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của tỉnh, nhất là hệ thống trạm biến áp, hạ áp; cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hệ thống điện lưới từ đô thị đến nông thôn bảo đảm mỹ quan; có những giải pháp phù hợp để kiểm soát, vận hành lưới điện nhằm đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư hạ tầng lưới điện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cần tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu của các đại biểu khẩn trương hoàn thiện báo cáo gửi về đoàn giám sát.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]