(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến và cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (DVC) Quốc gia.

Tích hợp dịch vụ công trực tuyến và cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến và cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (DVC) Quốc gia.

Tích hợp dịch vụ công trực tuyến và cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ảnh minh họa.

Theo đó, về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải trên cơ sở hướng dẫn của các bộ chuyên ngành thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các thủ tục hành chính đã được ban hành về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và mục I Phụ lục kèm theo Công văn số 4013/VPCP-KSTT.

Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp hiện đang sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành; sẵn sàng tích hợp, kết nối phần mềm nghiệp vụ về tuyển sinh đầu cấp với Cổng DVC của tỉnh khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố TTHC.

Sở Thông tin và Truyền thông (khi chưa thực hiện bàn giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) rà soát số lượng thủ tục hành chính theo mục II Phụ lục kèm theo Công văn số 4013/VPCP-KSTT thực hiện đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ của các TTHC còn lại, đảm bảo mục tiêu 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng DVC quốc gia. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp danh sách thủ tục hành chính trong 3 năm (từ 2019 đến 2021) không có hồ sơ phát sinh báo cáo Văn phòng Chính phủ trước ngày 15-7-2021.

Hiện tại trên Cổng DVC Quốc gia mới có 3 đơn vị phát sinh hồ sơ chứng thực bản sao điện tử: huyện Bá Thước (112 hồ sơ), Đông Sơn (254 hồ sơ), Thành phố Thanh Hóa (13 hồ sơ) còn lại 24 đơn vị cấp huyện chưa có hồ sơ phát sinh. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo hướng dẫn tại Công văn số 974/VP-KSTTHCNC ngày 31-8-2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn phân quyền tài khoản cấp 3 và thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia nhằm tạo sơ sở thúc đẩy số hóa kết quả giải quyết TTHC; hàng quý các huyện báo cáo kết quả triển khai chứng thực bản sao điện tử tại báo cáo công tác kiểm soát TTHC.

Về cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, trên cơ sở số lượng TTHC (606 TTHC) có yêu cầu nghĩa vụ tài chính tại mục IV Phụ lục kèm theo Công văn 4013/VPCP-KSTT, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát bảo đảm 100% TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 4 được thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng DVC tỉnh và đồng bộ lên Cổng DVC quốc gia; xem xét đưa 50% TTHC mức độ 2, mức độ 3 có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến.

Hiện tại trên Cổng DVC Quốc gia mới có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của thành phố Thanh hóa, huyện Quan Sơn thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính thuế, lệ phí (thành phố Thanh Hóa 6 giao dịch, Quan Sơn 30 giao dịch thành công với tổng số tiền là 131 triệu đồng), còn lại các Chi nhánh khác chưa có phát sinh giao dịch.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai triển khai thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân; có giải pháp, giao chỉ tiêu đến từng Chi nhánh nhằm nâng cao số lượng thanh toán trực tuyến trên hệ thống; hàng quý báo cáo kết quả triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính thuế, lệ phí trước bạ tại báo cáo công tác kiểm soát TTHC.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]