(Baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian theo dõi, đấu tranh, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bất ngờ ập vào bắt quả tang 85 đối tượng đang có hành vi đánh bạc (cá cược đá gà chọi).

Tin liên quan

Đọc nhiều

YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljYuG6pOG6psOCd3Z1Y+G7kMaw4buv4bq7KOG6onbhurXhurvhu5Br4bqm4bq74bq04bqs4buJ4bq74bqmaXZ14bq7Z+G7g+G6u+G7leG7ucO54bq74bqmxJDhuq52deG6u+G7lcOtdsO64bq74buR4buL4buT4bq74buZxJDDg8O54bq7w7rhu6d2w7rhurvhuqbDukXhu5Phurvhurnhu5XDreG6u3XDrOG6uWIv4bqk4bqmw4J3dnVjYi/DusOqY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurljYuG7l+G7r2MoaeG6rOG6u+G7r8OB4bqm4bq74bqmw7rEgsO54bq7dcO5aXbhurvhuqbDuuG7l3fhurvhu5nhu7XDueG6peG6u+G7lcOy4bqs4bq74bqmw4JpdsO64bql4bq74buS4bu3dnXhurtpduG6u+G6psO6xanhurvhu4DEqeG6u+G7kMaw4buv4bq7KOG6onbhurvDisOJaeG6u+G7kcOy4bqm4bq7dnXEguG6u+G7j+G6suG6u8OKw6x34bq74buRa+G6puG6u+G6tOG6rOG7ieG6u+G6pml2deG6u2fhu4Phurvhu5Xhu7nDueG6u+G6psSQ4bqudnXhurvhu5VpdnXhurvhu5N44bq7w7rDrHbDuuG6u8OKw7nhurvhu5XDrXbDuuG6u+G7keG7i+G7k+G6u+G6qeG7k8Ot4bq74buTxJDhuq7hu5Phurvhu5XDreG6u3XDrOG6u+G7k8O6w73DueG6q+G6p2Iv4buX4buvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6Phurnhu5nhuqbDuuG6rOG7r+G7keG6u8O54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq74buF4buH4bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buBZ2bhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6veG7geG7hy/DqmZm4buZw6rhur1n4buD4bq94bq9w6rhuqZoZsOq4bq/4butw6otw6pmZuG7meG7h+G6vWjDqmjhur3hu4XhuqbDquG7gWbhu4fhu63DquG6veG6p+G7q+G6snXhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5DGsOG7r+G6uyjhuqJ24bq14bq74buQa+G6puG6u+G6tOG6rOG7ieG6u+G6pml2deG6u2fhu4Phurvhu5Xhu7nDueG6u+G6psSQ4bqudnXhurvhu5XDrXbDuuG6u+G7keG7i+G7k+G6u+G7mcSQw4PDueG6u8O64bundsO64bq74bqmw7pF4buT4bq74oCc4buVw63hurt1w6zigJ3hurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurnhu4Xhu4fhur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4FnZuG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7lOG7ucO54bq74bqmxJDhuq52deG6uyzDuuG6qnZ14bq7NGp24bq74buYRHZ14bql4bq74buQ4bqqw7nhurs0anbhurvhu5Dhu6d2w7rhurvDisOs4bq74buTw63hu5PhurvhuqZpdnXhurvDiuG7j+G6puG6u+G6psO64bqs4bq74buVxJDhuq7hu5PhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPDmmnDueG6u+G7leG7ucO54bq74bqmxJDhuq52deG6u+G7k+G7jeG7r+G6u+G7leG7jeG6rOG6u+G7lUV2deG6u8OCaeG6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq74butw6zhurssw7rhuqp2deG6uzRqduG6u+G7mER2deG6peG6u+G6pMO5dsO64bq7dmrhu6/hurvDqmhn4buB4bql4bq74bqw4bq74bqyw7rEkMSCdnXhurtWdcO94buT4bq7KcOC4buLd+G6u8OKw6zhurvhu5DhuqrDueG6uzRqduG6u+G7kOG7p3bDuuG6peG6u+G6pMO5dsO64bq7dmrhu6/hurvDqmhm4buB4bql4bq74bqw4bq74bqyw7rEkMSCdnXhurvhu6xp4buv4bq7KOG6onbhuqXhurvhuqbDusWp4bq74buAxKnhurvhu5DGsOG7r+G6uyjhuqJ24bqn4bq74buSw63hu5Phurvhu5Xhu7nDueG6u+G6psSQ4bqudnXhurvhu5HFqeG6u+G7kWvhuqbhurvhu5N44bq7w7rDgeG6u+G7scO6w7XhuqzhurvhuqbDusSQxIJ2deG6u+G6psOC4bqo4bq74bqm4buLw7nhurvhu5PDreG7k+G6u8O64bqs4buGcXbhurtWdWnhurso4bqiduG6peG6u8Oad2x2deG6u8OaeGnhuqXhurvDmuG7j+G6rOG6u+G7rMOB4buT4bql4bq7KcO64buL4buTw7rhurspw7rDrHbDuuG6peG6u+G6psO6xanhurvhu4DEqeG6u+G7kMaw4buv4bq7KOG6onbhuqXhurvhuqbDusOsdsO64bq74bqyw7rhu7nhurspw7ppdsO64bq7w5p4aeG6u8OKw6zhurvhu5PDreG7k+G6u+G6psawdsO64bq7Vmnhu6/hurvhu5TFqXbDuuG6peG6u1bDuXbDuuG6u+G7kOG7p3bDuuG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Yynhu4vDueG6u+G7k8O64bqg4bql4bq74but4bq44buT4bq74butxJDhuq52deG6u+G7k+G7t3Z14bq7aXbhurvhuqbDuuG6rOG6u3XDueG6vOG6u8Oq4buF4bq74buTd3bhurt1w6zhurvhu5PDusO9w7nhuqXhurvhu4fhu4Xhurvhu4Dhu5fhurvhu6/DreG7huG6peG6u2jhurvhu4Dhu5fhurvhu7fhuqbhu7fhuqXhurtm4bql4buD4bq74bqmw4LDuXHhuqzhurvhu5VBdnXhuqXhurvhuqbDuXB24bq74bqmw7rhuqzhurvhuqbDguG7n3bhurt2dcSQxILDueG6u+G7k8Ot4buT4bq74buV4bu5w7nhurvhuqbEkOG6rnZ14bq74bqmw7pp4buv4bq7dcO5aeG6u+G7rcOs4bq7w6rhur/hu4HhurvhuqbDgsO5ceG6rOG6u+G7lUF2deG6u+G7k+G6qnZ14bq74buvw4HhuqbhurvhuqThu7nhurvhuqZpdnXhurvDiuG7j+G6puG6u+G7k3jhurvhu63DueG7n3bhurvhurThuqxpduG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y8Oaw7lxduG6u+G7kuG7t3Z14bq7aXbhurvhuqbDusWp4bq74buAxKnhurvhu5DGsOG7r+G6uyjhuqJ24bq74buVaXZ14bq74bqmw7nhu6HhurLhurvhuqZC4buT4bq74buVw7lw4bqs4bq74bqmw4Jp4bql4bq74buAw63hu5Phurvhu6/DuXbDuuG6u+G7lXLhurvhu5XEkGnhurvhu5PDreG7k+G6u+G7leG7ucO54bq74bqmxJDhuq52deG6u8OCaeG6u+G7gOG6uuG6u+G7reG7guG6u+G6psO64buXd+G6u+G6tOG6rOG7huG6u+G7lcWpdsO64bq74buTQ2nhurvhurLDusOt4bqy4bq74but4bqs4buP4bqm4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6sknhuqzhuqbDunfDguG6uWNi4bqk4bqmw4J3dnVjLMO64buL4buv4bq7w5p5aWIv4bqk4bqmw4J3dnVjYi/hurJj

Phạm Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]