(Baothanhhoa.vn) - Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT các cấp Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên theo đúng thẩm quyền và quy định của Điều lệ Đảng.

Ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo phục vụ công tác bầu cử

Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT các cấp Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên theo đúng thẩm quyền và quy định của Điều lệ Đảng.

Ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo phục vụ công tác bầu cử

Đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy làm việc với đại diện Thường trực Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Vĩnh Lộc về công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn, thư tố cáo phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2020 và quý I năm 2021, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã tiếp nhận 947 lượt đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trong đó: xem xét, giải quyết 473 đơn; đơn trùng, đơn đã giải quyết, đơn mạo danh, nặc danh, lưu không xem xét, giải quyết theo quy định 474 đơn. Nội dung đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; quản lý và sử dụng đất đai; tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cán bộ; kê khai lý lịch không trung thực; sử dụng bằng cấp không hợp pháp; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu... Có 2 tổ chức đảng và 48 đảng viên bị tố cáo phải xem xét giải quyết; đã giải quyết xong 47; đang thực hiện quy trình giải quyết 3. Kết quả giải quyết: Chưa có cơ sở kết luận 7; tố sai 16; tố đúng và đúng một phần 24; số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm 19; phải thi hành kỷ luật 13; đã thi hành kỷ luật 13.

Nhìn chung, việc tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn, thư tố cáo của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thời gian, thấu lý, đạt tình; kết luận chính xác, rõ ràng đối với cán bộ, đảng viên bị tố cáo; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và trả lời người tố cáo đúng quy định. Qua đó, đã phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật; tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng đơn, thư tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, đơn thư đã được giải quyết, nhưng tiếp tục tố cáo, đơn thư vượt cấp, gửi nhiều cấp, nhiều ngành vẫn chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để.

Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác giải quyết đơn thư tố cáo phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian tới cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, trước hết, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần quan tâm, nhận thức đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, giám sát nói chung và việc giải quyết đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên nói riêng.

Thứ hai, UBKT các cấp cần nắm vững đầy đủ các văn bản của Đảng, pháp luật Nhà nước và của tỉnh liên quan đến công tác giải quyết đơn, thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên. Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 2-12-2020 của UBKT Trung ương, Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTU, ngày 21-12-2020 của UBKT Tỉnh ủy về giải quyết tố cáo, khiếu nại bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ ba, việc tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thời gian; kết luận chính xác, rõ ràng đối với tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo; nếu có vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời và trả lời người tố cáo theo đúng quy định; góp phần ổn định tình hình, giữ vững kỷ cương và tăng cường kỷ luật của Đảng.

Thứ tư, UBKT các cấp thực hiện hiệu quả, chặt chẽ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan về giải quyết đơn, thư tố cáo, nhất là trong khâu thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung. Đồng thời, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh, liêm khiết, năng lực, uy tín và tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Tuấn Anh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Hoàng Tuấn Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]