(Baothanhhoa.vn) - Phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường lực lượng bảo vệ thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, quan trọng nhất của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên tại hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021 do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 8-4 vừa qua.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường lực lượng bảo vệ thành công cuộc bầu cử

Phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường lực lượng bảo vệ thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, quan trọng nhất của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên tại hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021 do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 8-4 vừa qua.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường lực lượng bảo vệ thành công cuộc bầu cử

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng tiểu ban an ninh trật tự Ủy ban Bầu cử tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thái Thanh (Công an tỉnh)

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng, quý I–2021 là thời gian các cấp, các ngành, các địa phương chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và PCTN; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình tội phạm, các vụ việc tiềm ẩn phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề dư luận xã hội có nhiều ý kiến, tiềm ẩn nhiều bức xúc; cho ý kiến định hướng chỉ đạo về một số vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và triển khai tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt vai trò cầu nối giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quý I-2021, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định; công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, việc phối hợp trong xử lý, giải quyết vụ việc, vụ án giữa các cơ quan nội chính, tư pháp, giữa các cơ quan chức năng với các địa phương chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả hơn. Các giải pháp PCTN và cải cách tư pháp được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đúng quy định; các vụ việc, vụ án được xử lý, giải quyết ngay từ cơ sở, từ khi mới phát sinh nên không xảy ra vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Tình hình công dân khiếu kiện và đơn, thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ năm 2020 song đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp với các ngành chức năng tập trung xử lý, giải quyết ngay từ cơ sở, từ khi mới phát sinh, nên không trở thành điểm “nóng” gây mất ổn định về an ninh trật tự. Các ngành công an, quân sự, biên phòng chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Một số vụ việc báo chí phản ánh đã được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, theo dự báo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định, nhất là khu vực biên giới, vùng biển, khu vực nông thôn và các địa bàn trọng điểm.

Để giữ vững ổn định, bảo vệ thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, hiện nay các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tiếp tục triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ công tác, trọng tâm là bám, nắm chắc tình hình ở các địa bàn trọng điểm để bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nắm chắc và xử lý có hiệu quả những hành vi tuyên truyền, kích động, khiếu kiện, tụ tập đông người để tạo cớ gây điểm nóng; sẽ xử lý nghiêm việc xóa, sửa chữa danh tính, danh sách của cử tri, tiểu sử của ứng cử viên (nếu có), ngăn chặn việc kích động, đe dọa cử tri đi bỏ phiếu. Các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ hội chính trị, những người suy thoái về đạo đức, lối sống tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Có phương án, kế hoạch bảo vệ địa điểm, tổ bầu cử, nơi bỏ phiếu không để xảy ra tình huống phức tạp. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung giải quyết một số vụ việc khiếu nại tố cáo, nhất là vụ việc khiếu nại kéo dài, để đảm bảo an ninh trật tự cũng như bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Trong công tác PCTN, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; gắn thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội; cơ chế, chính sách về PCTN để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm như: đất đai, quản lý tài chính, tài sản công; việc đấu thầu, đấu giá; lĩnh vực có nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành; thanh tra thực hiện chức trách, công vụ, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết tố cáo tham nhũng, lãng phí; tập trung phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

Hà Minh


Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]