(Baothanhhoa.vn) - Được nghe đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chị Nguyễn Thị Thúy, thị trấn Vĩnh Lộc (Hậu Lộc) hiểu thêm về: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Quốc hội, HĐND các cấp; sự cần thiết phải tăng tỷ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp; vai trò của phụ nữ tham gia Quốc hội, HĐND các cấp và biết thêm thông tin về số lượng nữ ứng cử và được bầu là ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 qua các lần hiệp thương; quyền, nghĩa vụ tham gia bầu cử...

Phụ nữ tích cực tham gia bầu cử vì mục tiêu bình đẳng giới

Được nghe đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chị Nguyễn Thị Thúy, thị trấn Vĩnh Lộc (Hậu Lộc) hiểu thêm về: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Quốc hội, HĐND các cấp; sự cần thiết phải tăng tỷ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp; vai trò của phụ nữ tham gia Quốc hội, HĐND các cấp và biết thêm thông tin về số lượng nữ ứng cử và được bầu là ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 qua các lần hiệp thương; quyền, nghĩa vụ tham gia bầu cử...

Phụ nữ tích cực tham gia bầu cử vì mục tiêu bình đẳng giớiĐồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quạt truyền thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Vĩnh Lộc.

Mặc dù những nội dung trên chị đã nghe nhiều lần trên đài truyền thanh của huyện, của thị trấn, nhưng lần này chị vừa được nghe truyền đạt trực tiếp vừa được xem phần thi “Rung chuông vàng”, “Đuổi hình bắt chữ” trả lời những câu hỏi liên quan đến nội dung cuộc bầu cử, chị nhớ lâu hơn và hiểu rõ Luật Bầu cử hơn để tới đây, ngày 23-5 chị và người thân sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Chị Thúy mong rằng, có nhiều nữ được bầu là ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong công cuộc đổi mới đất nước.

Tại thị xã Bỉm Sơn, Hội LHPN và ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã đã phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tiếp xúc cử tri cho 123 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa trước thềm bầu cử, phấn đấu 35% nữ được bầu là ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phù hợp với các đối tượng phụ nữ của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ ở địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới... để hội viên ghi nhớ các nguyên tắc khi đi bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu, các tiêu chí để lựa chọn người đại biểu xứng đáng...

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Cùng với Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc, tôn giáo đã và đang tích cực hướng về cuộc bầu cử; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; nêu cao cảnh giác, tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động phá hoại cuộc bầu cử; vận động hội viên, phụ nữ tham gia đầy đủ các hội nghị cử tri, bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Hội LHPN tỉnh chủ động ban hành và triển khai đúng tiến độ các kế hoạch, định hướng của Ủy ban Bầu cử tỉnh và Tiểu ban tuyên truyền bầu cử, thông tin về nữ ứng cử viên và bình đẳng giới; tăng cường chuyên trang, chuyên mục về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; tổ chức 8 cuộc truyền thông và cấp phát hàng trăm chiếc quạt tay in các nội dung cơ bản về Luật Bầu cử để hội viên nắm bắt, hiểu thêm và tham gia bầu cử; nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên, phụ nữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong tuyên truyền về công tác bầu cử phù hợp với các đối tượng phụ nữ, nhất là hội viên ở vùng xa trung tâm, vùng dân tộc thiểu số với nhiều hình thức linh hoạt vừa đảm bảo chất lượng tuyên truyền, vừa phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Hội LHPN tỉnh đã cung cấp tài liệu, nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử qua cuốn Thông tin Phụ nữ Việt Nam, Thông tin Phụ nữ Thanh Hóa, trên loa truyền thanh địa phương, zalo, facebook... Để hội viên, phụ nữ hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND; vai trò của cán bộ nữ, nữ ĐBQH và HĐND, gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, những đóng góp của nữ ĐBQH, nữ đại biểu HĐND các cấp đối với địa phương... nhằm nâng cao trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng đối với các nữ ứng cử viên.

Chị Trịnh Thị Hương, xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy) cho biết, qua nhiều kênh tuyên truyền, tôi hiểu thêm về bầu cử, trách nhiệm của bản thân trong việc lựa chọn, bầu ra những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, không phân biệt nam hay nữ.

Cùng với công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh đã cử lãnh đạo, cán bộ hội tham gia 4 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh. Đại diện lãnh đạo hội LHPN các cấp tham gia ban chỉ đạo bầu cử/ủy viên ủy ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, góp phần đảm bảo sự tham gia của phụ nữ, của tổ chức hội trước, trong và sau cuộc bầu cử đã khắc phục được một số hạn chế của những lần hiệp thương trước do tỷ lệ nữ tham gia ứng cử thấp. Kết quả hiệp thương lần 3, toàn tỉnh có 10/17 ứng cử viên ĐBQH là nữ, đạt 58,82%; ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh có 61/143 nữ, đạt 42,66%. Cấp huyện có 644/1.519 người, đạt 43,71%. Cấp xã có 8.929/21.984 người, đạt 40,62%. Nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, có trình độ chuyên môn cao và được cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu.

Để cung cấp cho các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuẩn bị cho quá trình vận động bầu cử hiệu quả, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đăng tải các tài liệu tập huấn cho cán bộ hội và nữ ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp trên Cổng thông tin điện tử của hội...

Việc đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp không chỉ thực hiện bình đẳng giới theo chủ trương của Đảng mà còn nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong công cuộc đổi mới đất nước.

Bài và ảnh: Hà Lê {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]