(Baothanhhoa.vn) - Phát huy đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”  của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa luôn xác định công tác chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm lớn lao, mà còn là tình cảm và đạo lý cao cả, thể hiện nghĩa tình sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng

Phát huy đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa luôn xác định công tác chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm lớn lao, mà còn là tình cảm và đạo lý cao cả, thể hiện nghĩa tình sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng

Đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH trao Giấy khen của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho người có công tiêu biểu. Ảnh: Trần Hằng

Toàn tỉnh đang quản lý 329.824 đối tượng người có công, trong đó có: 4.573 “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, hiện có 173 mẹ còn sống, hơn 56.000 liệt sĩ, gần 46.000 thương binh, hơn 16.000 bệnh binh, hơn 18.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gần 2.000 cán bộ lão thành cách mạng, gần 600 cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 300 ân nhân cách mạng, gần 1.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, có 120 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, có trên 203 ngàn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế; chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 76.000 đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hàng tháng gần 135 tỷ đồng.

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong 2 năm 2017 và 2018 các cấp, các ngành trong tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 522 mẹ; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt và giải quyết chế độ, chính sách mới cho 772 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thiết lập hồ sơ theo quy định và đề nghị công nhận 28 trường hợp là liệt sĩ, 52 trường hợp được xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, xét duyệt và chi trả trợ cấp cho 61.359 người được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong kháng chiến; thực hiện chế độ tuất, mai táng phí, ưu đãi học sinh, sinh viên đối với 9.198 thân nhân người có công, tiếp nhận và di chuyển 718 hồ sơ người có công, trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công cho 4.060 liệt sĩ... Hàng năm, ngành LĐTB&XH cũng đã tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình cho gần 28.000 người có công, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người có công và thân nhân người có công theo quy định. Đời sống của các đối tượng chính sách cơ bản ổn định, có trên 98,8% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. 100% các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ cũng luôn luôn được chú trọng. Đặc biệt, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được đẩy mạnh; Ban chỉ đạo 515 của tỉnh được kiện toàn, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ hàng năm. Từ năm 2017 đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ trong nước và 62 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Đã lấy mẫu và gửi đi phân tích ADN hàng trăm mẫu hài cốt liệt sĩ, qua đó giúp hàng chục gia đình liệt sĩ nhận được người thân của mình. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thực sự trở thành một phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Trong 2 năm 2017 và 2018 đã huy động sự đóng góp của nhân dân được hơn 35 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 395 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 627 nhà với kinh phí khoảng 9,2 tỷ đồng và hàng vạn suất quà thăm hỏi gia đình người có công với cách mạng; toàn tỉnh có hơn 26.389 hộ người có công được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc người có công với cách mạng và phong trào “đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế. Công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính sách có nơi chưa thực sự chặt chẽ; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chưa thực sự phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; nội dung, hình thức tổ chức chưa phong phú, hiệu quả chưa cao. Vẫn còn một số đối tượng người có công trong các thời kỳ kháng chiến vẫn chưa được hưởng chính sách. Việc chăm sóc, hỗ trợ người có công, người tham gia kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo,... chưa kịp thời, thiết thực; cá biệt có nơi còn để xảy ra sai sót, tiêu cực... Những hạn chế đó xuất phát từ nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong thực hiện chính sách, nhưng cũng có một phần từ những bất cập trong các quy định hiện nay, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đó là các điều kiện, tiêu chuẩn công nhận người có công trong thời chiến và thời bình chưa thực sự cụ thể và rõ ràng để đảm bảo xác định đúng đối tượng, không để sót đối tượng, khắc phục tình trạng lọt đối tượng và lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi; một số quy định về hồ sơ xác định đối tượng người có công với cách mạng chưa đảm bảo tính khả thi, một số chế độ, chính sách mà đối tượng người có công kiến nghị nhiều như vấn đề chế độ thân nhân người có công; chế độ vợ, chồng liệt sĩ tái giá, chế độ người phục vụ, đảm bảo mức sống người có công... còn chưa được ghi nhận trong các quy định hiện hành.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, trong thời gian tới, chính quyền các cấp, các địa phương và ngành LĐTB&XH sẽ tập trung làm tốt một số nội dung sau đây:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công. Trọng tâm là thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các văn bản hướng dẫn thi hành; nắm chắc, thực hiện tốt các quy định về đối tượng, điều kiện, chế độ, chính sách, thủ tục hồ sơ xác nhận đối tượng ưu đãi người có công; nhất là thực hiện chính sách đối với người bị thương, hy sinh nhưng không còn lưu giữ được giấy tờ. Phối hợp với các ngành, đơn vị thực hiện kịp thời, chu đáo chính sách đối với người bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tích cực và chủ động tham gia nghiên cứu, tổng hợp những bất cập, hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về chính sách đối với người có công để kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh kịp thời trong quá trình sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đổi mới cách thức tổ chức phát động và triển khai phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2019 và năm 2020; phát triển những mô hình hay, việc làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, những gương điển hình tiên tiến, làng xã làm tốt chính sách hậu phương quân đội; đồng thời, xác định nội dung, chương trình hoạt động và cách làm mới, phù hợp, bảo đảm vừa có giá trị động viên thiết thực đối với các đối tượng chính sách, vừa có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của toàn dân đối với công tác chăm sóc các đối tượng chính sách và người có công. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, địa phương trong công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chủ động phối hợp thực hiện chủ trương xác định danh tính liệt sĩ theo đề án của Bộ LĐTB&XH; huy động toàn xã hội cùng tham gia chung tay góp sức chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống của gia đình người có công bằng những việc làm thiết thực như tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, quan tâm bố trí việc làm cho con thương binh nặng..., phấn đấu đến năm 2020, 100% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chế độ trách nhiệm, đề ra giải pháp thiết thực để giải quyết tốt hơn các vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với thương binh, liệt sĩ. Chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của đối tượng chính sách, không để tích tụ bức xúc kéo dài. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chính sách; thu hồi và xử lý theo đúng quy định của pháp luật những trường hợp giả mạo, man khai trong thực hiện chế độ, chính sách.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), là dịp để chúng ta thể hiện lòng biết ơn, tri ân đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, vận động toàn dân tham gia chăm lo ngày một tốt hơn cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Trịnh Ngọc Dũng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]