Quốc vụ khanh phụ trách không gian vũ trụ của Ấn Độ, ông Jitendra Singh ngày 6/9 cho biết nước này có thể sẽ phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng 3 (Chandrayaan-3) vào đầu năm 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhu5M34bug4buf4bqv4bugJeG7h+G7oDRdITfhu6DhuqlbOTd94bugZOG7qMSR4bugZFvGrzbhu6BbXTw24bug4buzWGThu6BEYuG7rjd94bugZFvhur/hu6BT4bugZuG7qDjhu6Aq4bu2xJHhu6A34buuNuG7oFJQUlHhu5QvW1Hhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bupJsWoJeG7nuG7luG6qsSRw6Mk4bugZuG6ueG7oDRbxag3W+G7oOG6qVvhurnhu6BkYsavJFvhu6A0W+G6ozd94bugfV3FqDfhu6Bm4bq94bugZGLhurnhu6Ak4bq7xajhu6Dhu5M34bug4buf4bqvw5Xhu6DhuqM3feG7oHhdZCY3JWLFqOG7oENdN31b4bugN33hu6hp4bugw5ov4bum4bugJFs44bugPV0hZOG7oDfDquG6tSThu6A34buoaeG7oCQ54bugZFs84bugYyzhu6DhuqlbOTd94bugZOG7qMSR4bugZFvGrzbhu6BbXTw24bug4buzWGThu6BEYuG7rjd94bugU+G7oOG7kuG7nVvFqDclYsWoacWoxag3LVPhu5jhu6Bm4buoOOG7oCrhu7bEkeG7oDfhu6424bugUlBSUcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueJDZjLeG6qVs4ZDjhu57hu6BjZGk1Jkzhu54lXWPhuqk1xahp4buM4bugPTU4JDThu47hu6A2xahifV03LTUme2Thu4zhu6DFqMSRZDjhu47hu6A2xahifV03LWJdfVtk4buM4bugxajEkWQ44buO4bue4bugZF1kNSZM4bue4buTN+G7oOG7n+G6r+G7oCXhu4fhu6A0XSE34bug4bqpWzk3feG7oGThu6jEkeG7oGRbxq824bugW108NuG7oOG7s1hk4bugRGLhu643feG7oGRb4bq/4bugU+G7oGbhu6g44bugKuG7tsSR4bugN+G7rjbhu6BSUFJR4bugWyA3W+G7oOG7sDdb4bugUeG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1JQU8OaL1HDmeG7pCVRUMOZVVNTUWThu6TDmVLhu6Y1UcOUM+G6qX3hu57hu6DFqDVkTOG7nuG7kzfhu6Dhu5/huq/hu6Al4buH4bugNF0hN+G7oOG6qVs5N33hu6Bk4buoxJHhu6BkW8avNuG7oFtdPDbhu6Dhu7NYZOG7oERi4buuN33hu6BkW+G6v+G7oFPhu6Bm4buoOOG7oCrhu7bEkeG7oDfhu6424bugUlBSUeG7nuG7oCXFqGTFqC3huqlbOGQ4LThiXX1dN8WoNS1jYiRM4bueW2Rk4bqpY+G7jC8vJCU3XTZ9w5RmXSZkN8WoNuG6qTXEkWPDlGY3L2TDmlJQL8SR4bqpNTjFqCUmJS/huqkkezgvUlBSUF9Q4bumX1DDmS9kZGhmN19Qw5lQ4bumX18kW8WoNyVixahpxajFqDfDlDPhuql94bue4bugL+G7lkThu6jEkeG7oGbhur3hu6BkYuG6ueG7oOG7nVvFqDclYsWoacWoxag3LVLhu6Biw6Jd4bugNFvDoF3hu6A9KeG7oOG6qVs5N33hu6Bk4buqXeG7oGRixJE3feG7oGThu7I24bugZuG6veG7oGRi4bq54bug4bqn4bugQ2JdW8WoYl00OGTFqMOV4bugKuG7sDjhu6A3fTjhu6hd4bugNFvhurNd4bugPcOi4bugPV08N+G7oOG6qVsixajhu6Dhu7XFqDbhu6A9xag3feG7oGo3JVtixajhu6DhuqhixaglJmNbw5Xhu6A3feG7qGnhu6BSUi/DmS9SUFHhu6bDlOG7oOG7km43W+G7jOG7oGrFqeG6qC9EREhG4bu14buY4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZEWyY44bugJeG7h+G7oDRdITfDleG7oOG7nVvFqDclYsWoacWoxag3LVPhu6BjLOG7oGRb4buHJOG7oFtdKTfhu6A3W10pNuG7oGbhurnhu6Bkw6rhurM3feG7oGThu4fhu6Dhu51bxag3JWLFqGnFqMWoNy1S4bugN1vDqjd94bugYyzhu6A0W+G6ozd94bugJDnhu6Bk4buoxJHhu6DhuqvEkcSp4bugKuG7qjjhu6Dhu7NYZOG7oERi4buuN33hu6DDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bupxINd4bugZFvGrzd94bugw5kvUlBR4bumw5Xhu6Dhu5M34bug4buf4bqv4bugKuG7rOG7oOG6qVs5N33hu6Bk4buoxJHhu6BkW8avNuG7oFtdPDbhu6Dhu7NYZOG7oERi4buuN33hu6BS4bug4buS4budW8WoNyVixahpxajFqDctUuG7mMOU4bug4budODfhu6Bk4buoxJHhu6A34buoaeG7oCrhu6zhu6AqXeG7oGbhu6g44bug4bqrxJHEqeG7oCrhu6o44bugZFvhu6g3W+G7oCThuqM3feG7oGbhu6jhu6B94buDXeG7oGQiN+G7oFtdKcSR4bugZijhu6BEYsavXeG7oOG7n+G7tGTDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buc4buTN+G7oOG7n+G6r+G7oCThuqM3feG7oD3Do+G7oGPhur/hu6A2KTdb4bug4buzWGThu6BEYuG7rjd94bugU8OV4bugJeG7h+G7oDRdITfhu6BkW+G7hyThu6BbXSk34bugN+G7rjbhu6BSUFJR4bui4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZExJFp4bugN1tdLjfDleG7oGThu6jEkeG7oCrhurHhu6A94bqv4bugRl00YsWoNuG7oGTGryRb4bugYsWo4bugZOG7geG7oOG7nVvFqDclYsWoacWoxag3LVLhu6Aq4bus4bugZFvhu7Rk4bugPeG7ql3hu6BkYjg3feG7oGZdKSThu6Bb4buq4bugJMavN1vhu6A2KDbhu6BoxJHDozd94bugJOG7hyThu6Dhu7XFqDbhu6Ak4bq7xajhu6Dhu7NYZOG7oERi4buuN33DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buTN+G7oOG7n+G6r+G7oFtdKTfhu6Ak4bq9N33hu6Aqxag3feG7oCRbxJFAN+G7oD0w4bugJFs44bugZl0pJOG7oDXhu7Y34bugKuG7tsSR4bugZF0uN+G7oCrDqsWo4bugJDg34bugN33DqsOiXeG7oDUuN+G7oGbhur3hu6BkYuG6ucOU4bug4bupOOG7qmThu6Aq4bqvN33hu6BbxJHhu7Q34bugNcSRaSk34bugZuG7qOG7oCTGryThu6BkW+G6u+G7oGThurkk4bugNFvGryThu6Aqxag3feG7oCrDquG6pSThu6BkIiRb4bugJOG7hyThu6BkXSE34bugW+G7qDdbw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qUM4xJFiJCbhu57hu5ZEWyY44bugQibEkWQmYmPhu5Qv4bqp4buW


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]