(Baothanhhoa.vn) - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nhất là chi bộ khối nông thôn được Đảng bộ huyện Hoằng Hóa xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lợi ích từ việc thực hiện nhiệm vụ trên là xây dựng được nhiều TCCSĐ vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ nông thôn ở huyện Hoằng Hóa

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nhất là chi bộ khối nông thôn được Đảng bộ huyện Hoằng Hóa xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lợi ích từ việc thực hiện nhiệm vụ trên là xây dựng được nhiều TCCSĐ vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ nông thôn ở huyện Hoằng HóaDưới sự lãnh đạo của các chi bộ nông thôn, nông dân xã Hoằng Xuân đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho giá trị kinh tế cao.

Đảng bộ xã Hoằng Tiến có 11 chi bộ. Trong đó, có 6 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an, với 191 đảng viên đang sinh hoạt. Thấm nhuần lời dạy: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, Đảng ủy xã Hoằng Tiến đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là các chi bộ nông thôn. Anh Trần Hữu Cường, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng chi bộ vững mạnh là đổi mới phương thức lãnh đạo, thông qua việc xây dựng, ban hành nghị quyết sát thực tiễn và phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc”. Để rõ hơn những điều Bí thư Đảng ủy xã Trần Hữu Cường vừa chia sẻ, chúng tôi xuống thôn kiểu mẫu Kim Sơn, ông Lê Văn Tư, bí thư chi bộ thôn cho biết: “Đầu năm 2021, xã Hoằng Tiến đã chọn thôn Kim Sơn để làm mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu. Với quyết tâm chính trị cao, chi ủy chi bộ thôn Kim Sơn đã biểu quyết thống nhất ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu để lãnh đạo, tổ chức thực hiện”. Nhận thức rõ XDNTM kiểu mẫu không chỉ dừng lại ở việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, mà cốt lõi là nâng cao đời sống người dân, chi bộ thôn Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bằng việc xây dựng các mô hình liên kết trồng cây ngô ngọt, khoai tây trên đất lúa và cải tạo vườn tạp, gắn với thực hiện tiêu chí phát triển sản xuất nông nghiệp. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của chi bộ, đến nay, thôn Kim Sơn đã hình thành vùng trồng ngô với diện tích gần 10 ha, giá trị kinh tế bình quân hơn 70 triệu đồng/ha/vụ; vùng chuyên trồng khoai tây với diện tích hơn 6,5 ha, giá trị kinh tế bình quân khoảng 150 triệu đồng/ha/vụ. Sản phẩm của cây ngô, cây khoai tây của người nông dân trong thôn đều được HTX dịch vụ nông nghiệp Hoằng Tiến bao tiêu. Đồng thời, chi bộ thôn cũng đã phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị cùng vào cuộc vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân cải tạo được 50 vườn tạp để chuyển sang trồng cây ăn quả, như: bưởi, na, bơ, dừa. Các vườn hộ trong thôn có thu nhập bình quân hàng năm hơn 72 triệu đồng. Với nghị quyết sát thực tiễn, hợp lòng dân, cùng vai trò lãnh đạo của chi bộ, tính đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân của người dân Kim Sơn năm 2020 đạt hơn 63 triệu đồng/người/năm, trong thôn không còn hộ nghèo, tháng 12-2021, Kim Sơn đã về đích thôn NTM kiểu mẫu.

Tại Đảng bộ xã Hoằng Xuân, xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ khối nông thôn, trước hết phải đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ (SHCB). Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng SHCB và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung SHCB, cùng một số vấn đề về nâng cao chất lượng SHCB, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức SBCH. Nhằm tránh sự đơn điệu và nâng cao chất lượng của mỗi kỳ sinh hoạt, Đảng ủy xã còn yêu cầu các chi bộ căn cứ nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy, cùng nhiệm vụ chính trị của thôn lựa chọn những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân, như: phát triển sản xuất, XDNTM, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... để đưa vào nội dung SHCB. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thực hiện phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, dự sinh hoạt với các chi bộ, theo tinh thần Quyết định số 1051-QĐ/TU, ngày 1-3-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định cấp ủy cấp trên về dự sinh hoạt với chi bộ. Từ việc nắm bắt tình hình, các đồng chí đảng ủy viên sẽ cùng với chi ủy chi bộ bàn các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó phát huy vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, lãnh đạo Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là XDNTM. Anh Nguyễn Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Năm 2021, xã Hoằng Xuân đặt quyết tâm về đích NTM nâng cao. Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng đóng góp “sức người, sức của” từ Nhân dân, 11/11 chi bộ thôn trực thuộc Đảng bộ xã đều đưa các công việc, tiêu chí trong XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vào nội dung SHCB định kỳ hàng tháng. Điển hình như ở chi bộ thôn Trà La - thôn được Đảng ủy xã lựa chọn để XDNTM kiểu mẫu năm 2021”. Chi bộ thôn có 24 đảng viên đang sinh hoạt. Đã thành nền nếp vào ngày 5 hàng tháng, chi bộ thôn Trà La tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định. Tại mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ thôn đều dành phần lớn thời gian để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến đánh giá kết quả XDNTM kiểu mẫu, cũng như bàn bạc kế hoạch, giải pháp để thực hiện các tiêu chí trong tháng tiếp theo. Từ đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB mà vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện XDNTM kiểu mẫu của chi bộ thôn Trà La đã được phát huy. Theo đó, đến hết năm 2021, thôn đã huy động Nhân dân đóng góp được hơn 2,4 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 2,1km đường giao thông; đổ bê tông hơn 1,5km giao thông nội đồng; lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường thôn, xóm với chiều dài 3,5km; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa; xây dựng khu vui chơi và cổng chào thôn.

Đảng bộ huyện Hoằng Hóa hiện có 65 TCCSĐ, với 12.319 đảng viên. Trong đó, có 37 đảng bộ xã, thị trấn; 28 đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Cụ thể hóa Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, trong những năm qua, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tập trung rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn các TCCSĐ, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy từ xã đến thôn. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng SHCB. Trọng tâm là hướng dẫn các chi bộ xây dựng và ban hành nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị sát thực tiễn, có tính khả thi cao; quan tâm phát triển đảng viên mới, nhằm kịp thời bổ sung sức trẻ cho các chi bộ. Nhờ vậy, các TCCSĐ, nhất là chi bộ khối nông thôn đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM ở nhiều xã trong huyện. Minh chứng rõ nét cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ khối nông thôn là ở Đảng bộ xã Hoằng Tiến và Đảng bộ xã Hoằng Xuân, với thành quả cả 2 xã cùng về đích xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021.

Bài và ảnh: Trần Thanh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]