(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), Ban Tổ chức cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã xây dựng Kế hoạch số 01 - KH/BTC ngày 27 tháng 6 năm 2019 về tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” , như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), Ban Tổ chức cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã xây dựng Kế hoạch số 01 - KH/BTC ngày 27 tháng 6 năm 2019 về tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, như sau:

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh, phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

- Thông qua cuộc thi, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.-

Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức, đánh giá kết quả đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan, tạo ra không khí sôi nổi, hào hứng trong việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung thi

Học thuộc, nắm vững và vận dụng vào hoạt động thực tiễn nội dung bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Công bố năm 1969).

2. Tài liệu

Các đội dự thi được sử dụng bản Di chúc (Công bố năm 1969) và các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được phát hành, phổ biến chính thức.

3.Về hình thức tổ chức cuộc thi

a.Phần thuyết trình

(i) - Thuyết trình là hình thức chủ yếu của cuộc thi, gồm các nội dung:

+ Các đội dự thi trình bày đầy đủ phần nội dung trong câu hỏi.

+ Phân tích nội dung của đoạn Di chúc vừa trình bày trong câu hỏi.

+ Liên hệ bản thân và đơn vị, địa phương.

(ii) - Thời gian cho mỗi đội không quá 10 phút.

b. Trả lời câu hỏi phụ

Ngoài phần thi thuyết trình, mỗi đội dự thi phải trả lời câu hỏi phụ xung quanh nội dung chủ đề về tác phẩm Di chúc và thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian trả lời không quá 5 phút.

c. Đánh giá kết quả

- Kết quả mỗi phần dự thi của mỗi đội được tính theo thang điểm l0.

- Kết quả điểm thi là trung bình cộng của điểm thuyết trình (hệ số 2) và điểm trả lời câu hỏi phụ (hệ số 1).

4. Cấp tổ chức Cuộc thi và đối tượng dự thi

a. Cấp xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị

Do thường trực cấp ủy huyện và tương đương căn cứ vào tình hình cụ thể của các địa phương, đơn vị quy định (có thể tổ chức cuộc thi theo hình thức cụm xã hoặc đơn vị).

b.Cuộc thi cấp huyện

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy tiến hành tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được cấp uỷ cơ sở lựa chọn, giới thiệu và đăng ký dự thi.

- Mỗi huyện, thị, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn 01 đội (mỗi đội không quá 03 thí sinh) xuất sắc nhất tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

c. Cuộc thi cấp tỉnh

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc thi.

- Đối tượng dự thi là các đội xuất sắc được lựa chọn qua cuộc thi cấp huyện.

III. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ tháng 6 đến tháng 9/2019, cụ thể như sau:

- Cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh: Hoàn thành cuộc thi trước ngày 10/8/2019.

- Cấp tỉnh: Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh thành lập Ban giám khảo, tổ chức chấm thi theo thang điểm đã được Ban Tổ chức cuộc thi quy định. Cuộc thi cấp tỉnh được tổ chức 02 vòng thi (Vòng thi cụm và vòng thi chung kết).

+ Vòng thi cụm: Toàn tỉnh chia làm 3 cụm thi (có phụ lục phân cụm và đơn vị đặt địa điểm kèm theo). Mỗi cụm chọn 03 đội xuất sắc nhất tham gia dự thi vòng chung kết.

+ Vòng chung kết: Gồm 09 đội xuất sắc nhất của 03 cụm thi.

+ Căn cứ kết quả 2 vòng thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội của đơn vị tham dự cuộc thi.

+ Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng: Hoàn thành trước ngày 31/8/2019.

2. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi

a. Ban Tổ chức cuộc thi

- Cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh: Do Thường trực cấp ủy quyết định thành lập, gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và một số phòng, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Cấp tỉnh: Do Thường trực Tỉnh ủy quyết định thành lập, gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

b.Ban Giám khảo cuộc thi

- Cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh: Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, từ 5 đến 7 đồng chí, gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và một số ban, phòng, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Cấp tỉnh: Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, từ 7 đến 9 đồng chí, gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và một số ban, sở, ngành có liên quan.

c. Tổ Thư ký

Căn cứ vào mục đích, yêu cầu tổ chức cuộc thi, Tổ Thư ký do Ban Tổ chức cuộc thi cùng cấp chọn và chỉ định.

IV. KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

1.Kinh phí

- Cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh: Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào nội dung chương trình, thời gian tiến hành, dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi để trình cấp uỷ phê duyệt.

- Cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lập dự toán kinh phí bổ sung trong dự toán ngân sách năm 2019 trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

2.Khen thưởng

Các đội của đơn vị đạt giải cuộc thi được tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá bằng tiền theo các mức độ như sau:

- Cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh: Do Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện quyết định.

- Cấp tỉnh:

+ Giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng.

+ Giải Nhì, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng.

+ Giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

+ Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Là cơ quan Thường trực cuộc thi cấp tỉnh, có nhiệm vụ tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; tham mưu tổng hợp định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện ở cơ sở và các điều kiện khác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phối hợp với các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Ban giám khảo, Tổ giúp việc để thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức cuộc thi phân công.

2. Đối với các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Chỉ đạo các đầu mối trực thuộc tích cực tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia cuộc thi; cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (theo yêu cầu) của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

3. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh

- Chỉ đạo Ban tuyên giáo (tuyên huấn) tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức cuộc thi; xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện, chuẩn bị các điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cuộc thi ở địa phương, đơn vị và thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi về bộ phận thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Căn cứ kết quả cuộc thi cấp huyện, cấp ủy các huyện, thị, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kịp thời báo cáo kết quả và đăng ký danh sách đội dự thi cấp tỉnh gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 10/8/2019 để chuẩn bị tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

4. Công tác tuyên truyền cho cuộc thi

- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hoá và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh: Đăng tải nội dung kế hoạch cuộc thi trên báo viết, đài và báo điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng chuyên trang, chuyên mục để thường xuyên tuyên truyền, phản ánh tình hình về tiến độ và kết quả cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở, các phòng, ngành, bộ phận có liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cuộc thi.

5. Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi

5.1. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Trưởng ban.

- Phụ trách chung các mặt công tác của Ban Tổ chức cuộc thi, chỉ đạo toàn diện công tác triển khai kế hoạch, xây dựng thể lệ, các mặt công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết cuộc thi ở các cấp, các ngành trong toàn tỉnh; chỉ đạo cán bộ giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức triển khai cuộc thi tại các đơn vị: Huyện Thạch Thành, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thành phố Thanh Hóa.

5.2. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó trưởng ban.

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, thể lệ tổ chức cuộc thi trong toàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Tuyên giáo, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham mưu cho cấp ủy triển khai cuộc thi; chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc thi; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết cuộc thi cấp tỉnh.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả tổ chức triển khai cuộc thi toàn tỉnh về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phân công cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các cụm và đơn vị: huyện Cẩm Thuỷ, Hà Trung, Quan Sơn, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Mường Lát, Quan Hoá, thành phố Sầm Sơn.

5.3. Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh - Phó trưởng ban.

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Phân công cán bộ Trường Chính trị tỉnh giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ Ban Tổ chức giao và theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: huyện Nga Sơn, Yên Định, Lang Chánh, Đảng bộ Công an, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng bộ Biên phòng.

5.4. Đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn các huyện, thị, thành phố tích cực tham gia cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống các trường học, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành phố về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Phân công cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thiệu Hoá.

5.5. Đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động các huyện, thị, thành phố tích cực tham gia cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Liên đoàn Lao động từ tỉnh đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Phân công cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: huyện Đông Sơn, Hậu Lộc.

5.6. Đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tích cực tham gia cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Phân công cán bộ Hội Nông dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Bá Thước, Quảng Xương, Ngọc Lặc.

5.7. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố tích cực tham gia cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Phân công cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: thị xã Bỉm Sơn, Thường Xuân, Tĩnh Gia.

5.8. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống tổ chức Đoàn về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Phân công cán bộ Tỉnh đoàn theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: huyện Hoằng Hoá, Nông Cống, Đảng bộ Khối doanh nghiệp.

5.9. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh theo các nội dung quy định tại mục 4.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để truyền hình trực tiếp vòng thi chung kết và chương trình tổng kết, trao giải thưởng của cuộc thi trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình.

5.10. Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa - Thành viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên Báo Thanh Hóa tỉnh theo các nội dung quy định tại mục 4.

5.11. Đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Thành viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố tích cực tham gia cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

5.12. Đồng chí Nguyễn Tiến Quynh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Thành viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh các huyện, thị, thành phố tích cực tham gia cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện./. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]