Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), Ban Tổ chức cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã xây dựng Kế hoạch số 01 - KH/BTC ngày 27 tháng 6 năm 2019 về tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” , như sau:
30e7x6e43x7bafx33f4x8e2bxc2c1x46c9x3114xb8b0xX7xc2b5x504ax5843x6e3ex8e8fxae24xX5x5680xXaxX3xX7xXex8ae1xX5xX10xX9xXaxXexX10x36ccxXex76ddxX6xX5xXdx99a3x7c2fxc2ebxX3x9e94x4e9axX7xXexXdxad37xX15x5e13xXax39c2x72a2x831bxX3xX1xc4d4x8770xX4xX1xX3xXex4161xX3xX4xX1x5f2dxX4xX3xc4b3xX27x69d5xX4xX3xXexX1xXdxX3xc1adx4004x7509xX4xX3xXex4e3dxXbxX3xb2eexXdxX3xX4xX1xa459xX4xX3xX4x9b18xX6xX3xX41xX1xX5cxX3xXexbbefxX4xX1xX3xX4bx8640xX3xX41xX1x4570xX3x6379xXdxX23xX1xXaxX0x9834xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6x8aa9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1x74a6xX4xX3xX1xXdx859dxX23xX3xX30xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX7x76f4xX3xX2x709dx6f57xX1exX30xX4bxX75xXcx9eecxX3xX23xX22x9dcbxX15xX3xXbfx433dxX75x784dxX75x3dabxXbfxX2x7db9xX3xX4xX5cxX6xX3x9724xX6xX23xX3xXcxX1x49aax67dcxX23xX22xX3x455cx994dxX3xXcx3873xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xXe5x54daxX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4x43baxX4xX3xX1xX34xX35xXexX3xc213xX43xX23xX22xX3x9edcx3c16xX3xX23xXdxXaex4fbaxX3xXbexXbfxX3xX23x40e1xX10fxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX5cxX6xX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX3x60a9xX2xXd4xXcfxXd4xX3xX1exX3xXd1xXbfxX2xXd4x8597xX3xXe5xXc9xX3xXbexXbfxX3xX23xX115xX10fxX3xa7e6xX22xXc9xX15xX3xX10fx36d9xXexX3xX4xX5cxX6xX3xX15bxX22xXe0xXe1xXdxX3xX143xXbfxXd1xX75xXd4xX75xX2xXd4xXcfxXd4xX3xX1exX3xXbfxXd1xX75xXd4xX75xXd1xXbfxX2xXd4xX14fxbd97xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX50xXbxX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX5cxX6xX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1x7cacxX3xX104xa594xX3xX1cx780cxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xX30xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX7xXbbxX3xXbfxX2xX3xX1exX3xX30xX4bxX75xXdaxXcxX41xX3xX23xX22xXc9xX15xX3xXd1x6b83xX3xXexX1xXfcxX23xX22xX3xXcfxX3xX23xX115xX10fxX3xXd1xXbfxX2xXd4xX3xXe5xXf1xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX41xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX0xX10xX10fxX2fxX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX50xXbxX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX5cxX6xX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX1c5xX0xX75xX10xX10fxX2fxX185xX3xX23xX1xXe0xX3xX7xX6xX27xX24xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX23xXexX10x6bcdxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX23xXexX10xX269xXaxX2fxX0xXdxX10fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX87xXexX1xX27xX10fx656fxX3xXdxX41xX10xX23xXexX10xX269xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa405xXdxX87xXexX1xX24xX3xXbexXbfxXbfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXcdx4489xXcfxXbxX1cxX2dxX3xX87xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX295xX5xX34xX4xX109xX2dxX3xX10fxX6xX269xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX34xX2dxX3xX10fxX6xX269xX22xXdxX23xX1exX269xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX34xX2dxXaxX3xX7xX269xX4xX9xXaxX75xX75xXdxc651xX295xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX304xXe5xX23xX75xX23xX10xX2a7xX7xX75xX2xXd4xXd1xXcfxX75xX2xXbfxXbexX87xXbexXbfxXd4xXd1xXbfxXcdxX2xXexX1f1xXbfx3a44xX32cxX5xXbfxX1exX2xXbfxXd1xX87xX32cxX2xXcfxX2xXcdxX32cxXcfxXexXd1xX1f1xX2xX1f1xX5xXd4xX1exX1xX304xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX41xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX50xXbxX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX5cxX6xX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xXaxX3xX75xX2fxX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX304xX3xbd3fxX23xX1xX3xXexXe0xX3xX5xXdxXaexX27xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fx3514xX3xX304xX3xX6fx6fd3xX41xX3x3aecxc187xX41xX4bxX185xX3xb2cfx4407xXc5xX3xX41x62bfxXc5xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX0xX10xX10fxX2fxX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX50xXbxX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX5cxX6xX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX1c5xX0xX75xX10xX10fxX2fxX3xX5xXc9xX3xX104xbc06xXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX34xX35xXexX3xX4xX1xX6dxX23xX1xX3xXexX269xX64xX3xX1exX3xX1cxX1c8xX3xX1xX43xXdxX3xX7xX1cbxX27xX3xX269xX43xX23xX22xX3xX104xX31xX23xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX185xX3xX104xb81bxX23xX22xX3xXe5xXdx57efxX23xX3xXe5xXc9xX3xX4xXfcxX4xX3xXexc197xX23xX22xX3xX5x58e1xXbxX3xX23xX1xX1cbxX23xX3xX87xX1cbxX23xX3xXexX269xX4e3xX23xX3xX104xX64xX6xX3xX295xXc9xX23xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX23xX1xc06axX10fxX3x793exX23xX3xX5xX35xXdxX185xX3xX109xX1xb626xX23xX22xX3xX104xX64xX23xX1xX3xX22xXdxXfcxX3xXexX269xX64xX3xX5xa4c6xX3xX5xX27xX50xX23xX185xX3xXexX1xXa9xX4xX3xXexXdx6579xX23xX3xX4xX5cxX6xX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX2dxX3xXexX1x8ce4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX7xXa9xX3xXexX516xX23xX3xX109xX6dxX23xX1xX3xXe5xXc9xX3xX5x481cxX23xX22xX3xX295xXdxX31xXexX3x62f1xX23xX3xX7xX1cbxX27xX3xX7xaa8exX4xX3xXe5xX4f3xXdxX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX2dxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX4f3xX3xX23xX1x7641xX23xX22xX3xXexb1b5xX23xX1xX3xX4xX4ddxX10fxX3xXexX1xXdxX4e3xX23xX22xX3xX5xXdxX4e3xX23xX22xX185xX3xX7xXa9xX3x8429xX27xX6xX23xX3xXexX1cbxX10fxX3xX7xX1cbxX27xX3xX7xX57bxX4xX3xX4xX5cxX6xX3xX41cxX4ddxX23xX22xX185xX3xXdaxXfcxX4xX3xX4bxX69xX3xX109xX6dxX23xX1xX3xX15xX4e3xX27xX3xX104xXbbxXdxX3xXe5xX4f3xXdxX3xX41cxX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xXe5xXc9xX3xX23xX1xX1cbxX23xX3xX87xX1cbxX23xX3xX4xXfcxX4xX3xX87xX1cbxX23xX3xXexX43xX4xX3xXexXe9xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4bx94eexX6xX2dxX3xX5c0xX27xX6xX3xX104xX61fxX3xX22xX61fxXbxX3xXbxX1xX4eexX23xX3xX109xX1xX57bxX4xX3xX7xX1cbxX27xX3xXe5xXc9xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX4xX61fxX3xX1xXdxXaexX27xX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexXe0xX3xXexXe0x822exX23xX22xX185xX3xX104xX35xX34xX3xX104xX3exX4xX185xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xX4xXfcxX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX185xX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xX41cxX4ddxX23xX22xX185xX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xX1xXaexX3xXexX1xXbbxX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX23xX1xX3xXexX269xX64xX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX7xX35xX4xX1xX3xX1exX3xXe5xX5a2xX23xX22xX3xX10fxX35xX23xX1xX185xX3xXbxX1xXfcxXexX3xX1xX27xX15xX3xX7xX3exX4xX3xX10fxX35xX23xX1xX3xX4xX5cxX6xX3xX23xX1xX1cbxX23xX3xX87xX1cbxX23xX3xX4xXfcxX4xX3xX87xX1cbxX23xX3xXexX43xX4xX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4bxX61fxX6xX3xXexX269xX65axX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX109xXdxX553xX27xX3xX10fx8799xX27xX3xX23xX1xXe0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xXe1xXdxX3xXdaxXfcxX4xX3xX4bxX69xX3xX1xX513xX23xX22xX3xX10fxX34xX23xX22xX3xX10fxX27xXbbxX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXcxX1xX516xX23xX22xX3xX5c0xX27xX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX185xX3xX22xX61fxXbxX3xXbxX1xX4eexX23xX3xX4xX5cxX23xX22xX3xX4xXbbxX3xXe5xXc9xX3xX295xX69xXdxX3xX104xX57bxXbxX3xX23xXdxXf1xX10fxX3xXexXdxX23xX3xX4xX5cxX6xX3xX23xX1xX1cbxX23xX3xX87xX1cbxX23xX3xXe5xX4f3xXdxX3xX41cxX4ddxX23xX22xX304xX3xXcx729axX3xX104xX61fxX185xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexXe6xX4xX3xX109xX1xX573xXdxX3xX87xX50xX15xX3xX23xXdxXf1xX10fxX3xXexXa9xX3xX1xXc9xX34xX185xX3xXbxX1xX161xX23xX3xX109xX1xX65axXdxX3xX4xX5cxX6xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX3xXe5xXc9xX3xX23xX1xX1cbxX23xX3xX87xX1cbxX23xX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xXexXe9xX23xX1xX185xX3xX5c0xX27xX15xX31xXexX3xXexX1cbxX10fxX3xXexX1xXdxX3xX104xX27xX6xX3xX1xX4cxX4xX3xXexX50xXbxX3xXe5xXc9xX3xX5xXc9xX10fxX3xXexX1xX10xX34xX3xXexXe0xX3xXexXe0xX65axX23xX22xX185xX3xX104xX35xX34xX3xX104xX3exX4xX185xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xX4xXfcxX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX2dxX3xX4xX3axX3xXe5x7812xX3xX4xXfcxX4xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xXexX269xXc9xX34xX3xXexX1xXdxX3xX104xX27xX6xX3xX15xX4e3xX27xX3xX23xXe0xX4f3xX4xX185xX3xX5c0xX27xX15xX31xXexX3xXexX1cbxX10fxX3xX1xX34xXc9xX23xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX10fxXe6xX4xX3xXexXdxX4e3xX27xX185xX3xX23xX1xXdxXaexX10fxX3xXe5xXe6xX3xX10fxXc9xX3xX15bxX22xX1xX64xX3xX5c0xX27xX15xX31xXexX3xX41cxX35xXdxX3xX1xX43xXdxX3xX41cxX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX5xX4eexX23xX3xXexX1xX3exX3xa74cx4b04xX414xX414xX414xX3xXe5xXc9xX3xX23xX22xX1xX64xX3xX5c0xX27xX15xX31xXexX3xX104xX35xXdxX3xX1xX43xXdxX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xX4xXfcxX4xX3xX4xX161xXbxX185xX3xX23xX1xXdxXaexX10fxX3xX109x8098xX3xXd1xXbfxX2xXbexX3xX1exX3xXd1xXbfxXd1xXbfxX3xX104xXf1xX3xX269xX6xX304xX1exX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4eexX23xX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX7xX1cbxX27xX3xX269xX43xX23xX22xX3xX10fxX6xX23xX22xX3xX5xX35xXdxX3xX1xXdxXaexX27xX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xXexX1xXa9xX4xX304xX3xX8f6xXdxXaexX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX185xX3xX104xXfcxX23xX1xX3xX22xXdxXfcxX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xX104xX4ddxX10fxX3xX295xX4ddxX34xX3xX4xX1xX6dxX23xX1xX3xX1cxXfcxX4xX185xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX295xX513xX23xX22xX185xX3xX87xX1cbxX23xX3xX4xX1xX5cxX185xX3xX109xX1xXfcxX4xX1xX3xX5c0xX27xX6xX23xX185xX3xXexX35xX34xX3xX269xX6xX3xX109xX1xX516xX23xX22xX3xX109xX1xX6dxX3xX7xX516xXdxX3xX23xX3axXdxX185xX3xX1xXc9xX34xX3xX1xX3exX23xX22xX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX3xX1xX4cxX4xX3xXexX50xXbxX3xXe5xXc9xX3xX5xXc9xX10fxX3xXexX1xX10xX34xX3xXexXe0xX3xXexXe0xX65axX23xX22xX185xX3xX104xX35xX34xX3xX104xX3exX4xX185xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xX4xXfcxX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX414xX414xX304xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX15bxaf34xX414xX3xX53xXc5xX15bx49f0xX185xX3xX4bx7984xX15bxX4bxX3xXcxX4bx6024xX41xX3xXcx620axX3xX41xX4bxXadexX41xX3xX8f6xa330xX3xX41cx3f15xX414xX3xXcxab16x45f3xX15bxXad4xX3xX53xa12bxX3xXcxX4bxX414xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX2xX304xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX15bxX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX3xXexX1xXdxX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4bxX4cxX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX185xX3xX23xX57bxX10fxX3xXe5xX5a2xX23xX22xX3xXe5xXc9xX3xXe5xX50xX23xX3xX87xXe6xX23xX22xX3xXe5xXc9xX34xX3xX1xX34xX35xXexX3xX104xX43xX23xX22xX3xXexX1xXa9xX4xX3xXexXdxX541xX23xX3xX23xX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX3xX295xX4ddxX23xX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX5cxX6xX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX3xX143xX41xX516xX23xX22xX3xX295xXbbxX3xX23xX115xX10fxX3xX2xXd4xXcfxXd4xX14fxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXd1xX304xX3xXcxXc9xXdxX3xX5xXdxXaexX27xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xXfcxX4xX3xX104xX43xXdxX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xX7x356bxX3xX87xXe6xX23xX22xX3xX295xX4ddxX23xX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX3xX143xX41xX516xX23xX22xX3xX295xXbbxX3xX23xX115xX10fxX3xX2xXd4xXcfxXd4xX14fxX3xXe5xXc9xX3xX4xXfcxX4xX3xXexXc9xXdxX3xX5xXdxXaexX27xX3xXe5xXf1xX3xXexXe0xX3xXexXe0xX65axX23xX22xX185xX3xX104xX35xX34xX3xX104xX3exX4xX185xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xX4xXfcxX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX3xX104xX1c8xX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xXbxX1xXfcxXexX3xX1xXc9xX23xX1xX185xX3xXbxX1xX3axX3xX295xXdxX31xX23xX3xX4xX1xX6dxX23xX1xX3xXexX1xX3exX4xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXcdxX304xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX8f6xXf1xX3xX1xX5a7xX23xX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX6xX304x61dfxX1xX4eexX23xX3xXexX1xX27xX15xX31xXexX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX143xXdxX14fxX3xX1exX3xXcxX1xX27xX15xX31xXexX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX3xX5xXc9xX3xX1xX5a7xX23xX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xX4xX1xX5cxX3xX15xX31xX27xX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX185xX3xX22xX69xX10fxX3xX4xXfcxX4xX3xX23xX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX24xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx724exX3xX41xXfcxX4xX3xX104xX43xXdxX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX3xX295xXc9xX15xX3xX104xX4eexX15xX3xX104xX5cxX3xXbxX1xX4eexX23xX3xX23xX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX4xX1cbxX27xX3xX1x9797xXdxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xXddfxX1xX1cbxX23xX3xXexX6dxX4xX1xX3xX23xX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX3xX4xX5cxX6xX3xX104xX34xX35xX23xX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX3xXe5xX7cdxX6xX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX3xX295xXc9xX15xX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX4xX1cbxX27xX3xX1xXedbxXdxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xa9b1xXdxX4e3xX23xX3xX1xXaexX3xX295xX4ddxX23xX3xXexX1xX1cbxX23xX3xXe5xXc9xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX185xX3xX104xX64xX6xX3xXbxX1xXe0xX573xX23xX22xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX143xXdxXdxX14fxX3xX1exX3xXcxX1xXe1xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX1xX34xX3xX10fxb7a7xXdxX3xX104xX43xXdxX3xX109xX1xX516xX23xX22xX3xX5c0xX27xXfcxX3xX2xXbfxX3xXbxX1xX58xXexX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX295xX304xX3xXcxX269xX4ddxX3xX5xXe1xXdxX3xX4xX1cbxX27xX3xX1xXedbxXdxX3xXbxX1xXe6xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX15bxX22xX34xXc9xXdxX3xXbxX1xX4eexX23xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX27xX15xX31xXexX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX185xX3xX10fxXff5xXdxX3xX104xX43xXdxX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX4ddxXdxX3xXexX269xX4ddxX3xX5xXe1xXdxX3xX4xX1cbxX27xX3xX1xXedbxXdxX3xXbxX1xXe6xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX5c0xX27xX6xX23xX1xX3xX23xX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX5cxX3xX104xXf1xX3xXe5xXf1xX3xXexXfcxX4xX3xXbxX1x3692xX10fxX3xX53xXdxX3xX4xX1xX58xX4xX3xXe5xXc9xX3xXexX1xX1cbxX23xX3xXexX1xX31xX185xX3xX7xXa9xX3xX23xX22xX1xXdxXaexXbxX3xX4xX5cxX6xX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX69xX3xX41xX1xX6dxX3xX6fxXdxX23xX1xX304xX3xXcxX1xXe1xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX269xX4ddxX3xX5xXe1xXdxX3xX109xX1xX516xX23xX22xX3xX5c0xX27xXfcxX3xXbexX3xXbxX1xX58xXexX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX4xX304xX3xX41cxXfcxX23xX1xX3xX22xXdxXfcxX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX30xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xX10fxXff5xXdxX3xXbxX1xX4eexX23xX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5cxX6xX3xX10fxXff5xXdxX3xX104xX43xXdxX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xXexX6dxX23xX1xX3xXexX1xX10xX34xX3xXexX1xX6xX23xX22xX3xX104xXdxX553xX10fxX3xX5xXbfxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX30xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xX104xXdxX553xX10fxX3xXexX1xXdxX3xX5xXc9xX3xXexX269xX27xX23xX22xX3xX295xX5a7xX23xX1xX3xX4xX43xX23xX22xX3xX4xX5cxX6xX3xX104xXdxX553xX10fxX3xXexX1xX27xX15xX31xXexX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX3xX143xX1xXaexX3xX7xXbbxX3xXd1xX14fxX3xXe5xXc9xX3xX104xXdxX553xX10fxX3xXexX269xX4ddxX3xX5xXe1xXdxX3xX4xX1cbxX27xX3xX1xXedbxXdxX3xXbxX1xXe6xX3xX143xX1xXaexX3xX7xXbbxX3xX2xX14fxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX32cxX304xX3xX41xX161xXbxX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX41xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXe5xXc9xX3xX104xXbbxXdxX3xXexXe0xX4a7xX23xX22xX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX2fxX6xX304xX3xX0xX10xX10fxX2fxX41xX161xXbxX3xX1cxX1c8xX185xX3xXbxX1xXe0xXe1xX23xX22xX185xX3xXexX1xX64xX3xXexX269xX161xX23xX3xXe5xXc9xX3xX4xX573xX3xX5c0xX27xX6xX23xX185xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX3xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX53xX34xX3xXexX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX269xXa9xX4xX3xX4xX161xXbxX3xX5cxX15xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX3xXe5xXc9xX3xXexXe0xX573xX23xX22xX3xX104xXe0xX573xX23xX22xX3xX4xX115xX23xX3xX4xX3exX3xXe5xXc9xX34xX3xXexX5a7xX23xX1xX3xX1xX5a7xX23xX1xX3xX4xXe6xX3xXexX1xX553xX3xX4xX5cxX6xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX64xX6xX3xXbxX1xXe0xX573xX23xX22xX185xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX3xX5c0xX27xX15xX3xX104xX64xX23xX1xX3xX143xX4xX61fxX3xXexX1xX553xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX34xX3xX1xX5a7xX23xX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xX4xXe6xX10fxX3xX1cxX1c8xX3xX1xX34xa1d1xX4xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX14fxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX295xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX41xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX3xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX5cxX15xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX10fxXe0xX27xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX161xXbxX3xX5cxX15xX3xXexXdxX31xX23xX3xX1xXc9xX23xX1xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41cxXbbxXdxX3xXexXe0xX4a7xX23xX22xX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX3xX5xXc9xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX3xXe5xXc9xX3xX5c0xX27xX4eexX23xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX23xX1xX1cbxX23xX3xX87xX1cbxX23xX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xX4xX161xXbxX3xX27xX10axX3xX4xX573xX3xX7xX65axX3xX5xXa9xX6xX3xX4xX1xX4cxX23xX185xX3xX22xXdxX4f3xXdxX3xXexX1xXdxXaexX27xX3xXe5xXc9xX3xX104xX115xX23xX22xX3xX109xX532xX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX2fxX1exX3xX6fxXff5xXdxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXe5xXc9xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX27xX10axX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xX5xXa9xX6xX3xX4xX1xX4cxX23xX3xXbfxX2xX3xX104xX43xXdxX3xX143xX10fxXff5xXdxX3xX104xX43xXdxX3xX109xX1xX516xX23xX22xX3xX5c0xX27xXfcxX3xXbfxXcdxX3xXexX1xX6dxX3xX7xXdxX23xX1xX14fxX3xX1cxX27xX161xXexX3xX7xX57bxX4xX3xX23xX1xX161xXexX3xXexX1xX6xX10fxX3xX87xXa9xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX4xX304xX3xX41xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX1exX3xX0xX75xX10xX10fxX2fxXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX10fxXe0xX27xX3xX4xX1xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xX109xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xXe5xXc9xX3xX4xX1xX27xX10faxX23xX3xX295xX64xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xXdxXf1xX27xX3xX109xXdxXaexX23xX3xX4xX4eexX23xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX104xX553xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41cxXbbxXdxX3xXexXe0xX4a7xX23xX22xX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX3xX5xXc9xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX43xXdxX3xX1cxX27xX161xXexX3xX7xX57bxX4xX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xX5xXa9xX6xX3xX4xX1xX4cxX23xX3xX5c0xX27xX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX414xX414xX414xX304xX3xXcxX4bx492fxX414xX3xXad4xX414x85cbxX15bxX3xX8f6xXaeaxX3xX41xa83axX41xX4bxX3xXcxX4bxXadexX41xX3xXcxXae2xX3xX41xX4bxXadexX41xX3xX41xXc5xXacexX41xX3xXcxX4bxX414xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX2xX304xX3xXcxX1xXe1xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX41xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX24xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXcxX7cdxX3xXexX1xXfcxX23xX22xX3xXcfxX3xX104xX31xX23xX3xXexX1xXfcxX23xX22xX3xXd4xX75xXd1xXbfxX2xXd4xX185xX3xX4xXe6xX3xXexX1xX553xX3xX23xX1xXe0xX3xX7xX6xX27xX24xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXexXe9xX23xX1xX24xX3xX4bxX34xXc9xX23xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xXe0xX4f3xX4xX3xX23xX22xXc9xX15xX3xX2xXbfxX75xX2bexX75xXd1xXbfxX2xXd4xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX24xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5xX50xXbxX3xXdaxX6xX23xX3xX22xXdxXfcxX10fxX3xX109xX1xX4ddxX34xX185xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX1xX161xX10fxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX34xX3xXexX1xX6xX23xX22xX3xX104xXdxX553xX10fxX3xX104xX1c8xX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5c0xX27xX15xX3xX104xX64xX23xX1xX304xX3xX41xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXbfxXd1xX3xXe5xX56axX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX143xX8f6xX56axX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xXe6xX10fxX3xXe5xXc9xX3xXe5xX56axX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX109xX31xXexX14fxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xX8f6xX56axX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xXe6xX10fxX24xX3xXcxX34xXc9xX23xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXc9xX10fxX3xXcdxX3xX4xXe6xX10fxX3xXexX1xXdxX3xX0xX10xX10fxX2fxX143xX4xX61fxX3xXbxX1xXe6xX3xX5xXe6xX4xX3xXbxX1xX1cbxX23xX3xX4xXe6xX10fxX3xXe5xXc9xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX3xX104xX1427xXexX3xX104xX64xX6xX3xX104xXdxX553xX10fxX3xX109xc16axX10fxX3xXexX1xX10xX34xX14fxX0xX75xX10xX10fxX2fxX304xX3xX6fxXff5xXdxX3xX4xXe6xX10fxX3xX4xX1xX4cxX23xX3xXbfxXcdxX3xX104xX43xXdxX3xX1cxX27xX161xXexX3xX7xX57bxX4xX3xX23xX1xX161xXexX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX3xXe5xX56axX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX109xX31xXexX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xX8f6xX56axX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX109xX31xXexX24xX3xXad4xX69xX10fxX3xXbfxXd4xX3xX104xX43xXdxX3xX1cxX27xX161xXexX3xX7xX57bxX4xX3xX23xX1xX161xXexX3xX4xX5cxX6xX3xXbfxXcdxX3xX4xXe6xX10fxX3xXexX1xXdxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xX41xX115xX23xX3xX4xX3exX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXd1xX3xXe5xX56axX23xX22xX3xXexX1xXdxX185xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX7x32c6xX3xX5xXa9xX6xX3xX4xX1xX4cxX23xX3xXe5xXc9xX3xXexX269xX6xX34xX3xX4xXfcxX4xX3xX22xXdxX4ddxXdxX3xX23xX1xX161xXexX185xX3xX23xX1xX5a7xX185xX3xX295xX6xX3xXe5xXc9xX3xX109xX1xX27xX15xX31xX23xX3xX109xX1xX6dxX4xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX43xXdxX3xX4xX5cxX6xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX87xXa9xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXf86xX541xX3xXexX3axX23xX22xX3xX109xX31xXexX3xXe5xXc9xX3xXexX269xX6xX34xX3xX22xXdxX4ddxXdxX3xXexX1xXe0xX65axX23xX22xX24xX3xX4bxX34xXc9xX23xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXexX269xXe0xX4f3xX4xX3xX23xX22xXc9xX15xX3xXcdxX2xX75xX2bexX75xXd1xXbfxX2xXd4xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXd1xX304xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX185xX3xXdaxX6xX23xX3xXad4xXdxXfcxX10fxX3xX109xX1xX4ddxX34xX3xXe5xXc9xX3xXcxX3axX3xXexX1xXe0xX3xX109xX532xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX3xX6xX304xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXexXe9xX23xX1xX24xX3xX53xX34xX3xXcxX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX269xXa9xX4xX3xX4xX161xXbxX3xX5cxX15xX3xX5c0xX27xX15xX31xXexX3xX104xX64xX23xX1xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5xX50xXbxX185xX3xX22xX69xX10fxX24xX3xXf86xX1c8xX23xX1xX3xX104xX35xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xX4bxX27xX15xXaexX23xX3xX5cxX15xX3xXe5xXc9xX3xX10fxX43xXexX3xX7xXbbxX3xXbxX1xX56axX23xX22xX185xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX185xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXexX1xX553xX3xX4xX61fxX3xX5xXdxX4e3xX23xX3xX5c0xX27xX6xX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX24xX3xX53xX34xX3xXcxX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xX5c0xX27xX15xX31xXexX3xX104xX64xX23xX1xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5xX50xXbxX185xX3xX22xX69xX10fxX24xX3xXf86xX1c8xX23xX1xX3xX104xX35xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xXe5xXc9xX3xX10fxX43xXexX3xX7xXbbxX3xX7xX65axX185xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX185xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXexX1xX553xX3xX4xX61fxX3xX5xXdxX4e3xX23xX3xX5c0xX27xX6xX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX295xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXdaxX6xX23xX3xXad4xXdxXfcxX10fxX3xX109xX1xX4ddxX34xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXexXe9xX23xX1xX24xX3xXdaxX6xX23xX3xXad4xXdxXfcxX10fxX3xX109xX1xX4ddxX34xX3xX87xX34xX3xXcxX269xXe0xX65axX23xX22xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5c0xX27xX15xX31xXexX3xX104xX64xX23xX1xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5xX50xXbxX185xX3xXexX7cdxX3xXbexX3xX104xX31xX23xX3xX1f1xX3xX104xX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX185xX3xX22xX69xX10fxX24xX3xXf86xX1c8xX23xX1xX3xX104xX35xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xX4bxX27xX15xXaexX23xX3xX27xX10axX3xXe5xXc9xX3xX10fxX43xXexX3xX7xXbbxX3xX295xX6xX23xX185xX3xXbxX1xX56axX23xX22xX185xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX185xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXexX1xX553xX3xX4xX61fxX3xX5xXdxX4e3xX23xX3xX5c0xX27xX6xX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX24xX3xXdaxX6xX23xX3xXad4xXdxXfcxX10fxX3xX109xX1xX4ddxX34xX3xX87xX34xX3xXcxX269xXe0xX65axX23xX22xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5c0xX27xX15xX31xXexX3xX104xX64xX23xX1xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5xX50xXbxX185xX3xXexX7cdxX3xX1f1xX3xX104xX31xX23xX3xXd4xX3xX104xX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX185xX3xX22xX69xX10fxX24xX3xXf86xX1c8xX23xX1xX3xX104xX35xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX27xX10axX3xXe5xXc9xX3xX10fxX43xXexX3xX7xXbbxX3xX295xX6xX23xX185xX3xX7xX65axX185xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX3xX4xX61fxX3xX5xXdxX4e3xX23xX3xX5c0xX27xX6xX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX4xX304xX3xXcxX3axX3xXcxX1xXe0xX3xX109xX532xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xX115xX23xX3xX4xX3exX3xXe5xXc9xX34xX3xX10fxXe6xX4xX3xX104xX6dxX4xX1xX185xX3xX15xX4e3xX27xX3xX4xX4eexX27xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX185xX3xXcxX3axX3xXcxX1xXe0xX3xX109xX532xX3xX87xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4x7655xX23xX22xX3xX4xX161xXbxX3xX4xX1xX4cxX23xX3xXe5xXc9xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX64xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX414xX8f6xX304xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX30xX414xX15bxX4bxX3xXddfxX4bxX41dxX3xX8f6xXaeaxX3xX30xX4bxab73xX15bxX3xXcxX4bxXaf1xc0cfxX15bxXad4xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX2xX304xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX30xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX6dxX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX1exX3xX41xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXexXe9xX23xX1xX24xX0xX75xX10xX10fxX2fxX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5cxX15xX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX27xX10axX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xX4xX115xX23xX3xX4xX3exX3xXe5xXc9xX34xX3xX23xX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX3xX4xX1xXe0xX573xX23xX22xX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX185xX3xXexX1xXe1xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexXdxX31xX23xX3xX1xXc9xX23xX1xX185xX3xX87xXa9xX3xXexX269xX22b7xX3xX109xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX6dxX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX104xX553xX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX3xX4xX161xXbxX3xX27xX10axX3xXbxX1xX4e3xX3xX87xX27xX15xXaexXexX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxX1exX3xX41xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX24xX0xX75xX10xX10fxX2fxX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xX5xX50xXbxX3xX87xXa9xX3xXexX34xXfcxX23xX3xX109xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX6dxX3xX295xX3axX3xX7xX27xX23xX22xX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX87xXa9xX3xXexX34xXfcxX23xX3xX23xX22xX1cbxX23xX3xX7xXfcxX4xX1xX3xX23xX115xX10fxX3xXd1xXbfxX2xXd4xX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX3xXcxX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xXbxX1xX4e3xX3xX87xX27xX15xXaexXexX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXd1xX304xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX30xX1xX10xX23xX3xXexX1xXe0xX65axX23xX22xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xXfcxX4xX3xX104xX43xXdxX3xX4xX5cxX6xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX3xX104xX35xXexX3xX22xXdxX4ddxXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xXexX1427xX23xX22xX3xX22xXdxX161xX15xX3xX4xX1xX3exX23xX22xX3xX23xX1xX50xX23xX3xXe5xXc9xX3xXbxX1xX4eexX23xX3xXexX1xXe0xX65axX23xX22xX3xXexX269xX64xX3xX22xXdxXfcxX3xX295xX513xX23xX22xX3xXexXdxXf1xX23xX3xXexX1xX10xX34xX3xX4xXfcxX4xX3xX10fxX3exX4xX3xX104xX43xX3xX23xX1xXe0xX3xX7xX6xX27xX24xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX1exX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX3xX41xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXexXe9xX23xX1xX24xX3xX53xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX3xX5c0xX27xX15xX31xXexX3xX104xX64xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX24xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xXad4xXdxX4ddxXdxX3xX15bxX1xX161xXexX3xXexX269xX64xX3xX22xXdxXfcxX3xX2xXbfxX304xXbfxXbfxXbfxX304xXbfxXbfxXbfxX3xX104xX69xX23xX22xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xXad4xXdxX4ddxXdxX3xX15bxX1xX5a7xX185xX3xX10fxXff5xXdxX3xX22xXdxX4ddxXdxX3xXexX269xX64xX3xX22xXdxXfcxX3xXcfxX304xXbfxXbfxXbfxX304xXbfxXbfxXbfxX3xX104xX69xX23xX22xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xXad4xXdxX4ddxXdxX3xXdaxX6xX185xX3xX10fxXff5xXdxX3xX22xXdxX4ddxXdxX3xXexX269xX64xX3xX22xXdxXfcxX3xXcdxX304xXbfxXbfxXbfxX304xXbfxXbfxXbfxX3xX104xX69xX23xX22xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXea0xX3xXad4xXdxX4ddxXdxX3xX30xX1xX27xX15xX31xX23xX3xX109xX1xX6dxX4xX1xX185xX3xX10fxXff5xXdxX3xX22xXdxX4ddxXdxX3xXexX269xX64xX3xX22xXdxXfcxX3xX2xX304xXbexXbfxXbfxX304xXbfxXbfxXbfxX3xX104xX69xX23xX22xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX8f6xX304xX3xXcxXae2xX3xX41xX4bxXadexX41xX3xXcxX4bxXaf7xX41xX3xX4bxX414x483exX15bxX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX2xX304xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXf86xXc9xX3xX4xX573xX3xX5c0xX27xX6xX23xX3xXcxX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX269xXa9xX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX185xX3xX4xX61fxX3xX23xX1xXdxXaexX10fxX3xXe5xXe6xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX2dxX3xXexX1xX6xX10fxX3xX10fxXe0xX27xX3xXexX3axX23xX22xX3xX1xX4a7xXbxX3xX104xX64xX23xX1xX3xX109xX929xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX65axX3xX4xX573xX3xX7xX65axX3xXe5xXc9xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xXdxXf1xX27xX3xX109xXdxXaexX23xX3xX109xX1xXfcxX4xX3xXe5xX4f3xXdxX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXe5xXe6xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xXbbxXdxX3xX1xX4a7xXbxX3xXe5xX4f3xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX295xX6xX23xX185xX3xX7xX65axX185xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX185xX3xX6fxXcxXcxa5f4xX3xXe5xXc9xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXexX1xX553xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX109xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX1cbxX27xX3xX269xX43xX23xX22xX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX3xXe5xXc9xX3xX4xXfcxX4xX3xXexX4eexX23xX22xX3xX5xX4f3xXbxX3xX15bxX1xX1cbxX23xX3xX87xX1cbxX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXcxX1xX6xX10fxX3xX10fxXe0xX27xX3xX4xX1xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5xX50xXbxX3xXdaxX6xX23xX3xX22xXdxXfcxX10fxX3xX109xX1xX4ddxX34xX185xX3xXcxX3axX3xX22xXdxX58xXbxX3xXe5xXdxXaexX4xX3xX104xX553xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX4xXfcxX4xX3xX23xX1xXdxXaexX10fxX3xXe5xXe6xX3xX87xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXd1xX304xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX41cxXbbxXdxX3xXe5xX4f3xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX7xX65axX185xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX185xX3xX6fxX1427xXexX3xXexX269xX50xX23xX3xXcxX3axX3xX5c0xX27xXbbxX4xX3xXe5xXc9xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXexX1xX553xX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX4eexX27xX3xX10fxXbbxXdxX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX185xX3xX1xXe0xX65axX23xX22xX3xX3exX23xX22xX3xXe5xXc9xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX2dxX3xX4xXca9xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX185xX3xXdaxX6xX23xX3xXad4xXdxXfcxX10fxX3xX109xX1xX4ddxX34xX3xX143xXexX1xX10xX34xX3xX15xX4e3xX27xX3xX4xX4eexX27xX14fxX3xX4xX5cxX6xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXcdxX304xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX41xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5cxX15xX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX5cxX15xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXexXe9xX23xX1xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xX143xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xX1xX27xX161xX23xX14fxX3xXexX1xX6xX10fxX3xX10fxXe0xX27xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX161xXbxX3xX5cxX15xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX2dxX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xX109xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5xX50xXbxX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xX4xX1xX27xX10faxX23xX3xX295xX64xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xXdxXf1xX27xX3xX109xXdxXaexX23xX3xX109xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX6dxX185xX3xX4xX573xX3xX7xX65axX3xXe5xX50xXexX3xX4xX1xX161xXexX3xX104xX553xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX4bxXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX185xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87x6bf1xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX104xX516xX23xX3xX104xXbbxX4xX185xX3xX109xXdxX553xX10fxX3xXexX269xX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX65axX3xX104xX64xX6xX3xXbxX1xXe0xX573xX23xX22xX185xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX3xXe5xXc9xX3xXexX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX1xX516xX23xX22xX3xXexXdxX23xX185xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xXe5xXc9xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXe5xXf1xX3xX295xX43xX3xXbxX1xX50xX23xX3xXexX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX115xX23xX3xX4xX3exX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xX4xX161xXbxX3xX5cxX15xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX5cxX15xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xX109xX64xXbxX3xXexX1xXe1xXdxX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXe5xXc9xX3xX104xX115xX23xX22xX3xX109xX532xX3xX87xX6xX23xX1xX3xX7xXfcxX4xX1xX3xX104xX43xXdxX3xX87xXa9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX22xXca9xXdxX3xXe5xXf1xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX143xX5c0xX27xX6xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX14fxX3xX0xX10xX10fxX2fxX0xX27xX2fxXexX269xXe0xX4f3xX4xX3xX23xX22xXc9xX15xX3xX2xXbfxX75xX2bexX75xXd1xXbfxX2xXd4xX0xX75xX27xX2fxX0xX75xX10xX10fxX2fxX3xX104xX553xX3xX4xX1xX27xX10faxX23xX3xX295xX64xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX32cxX304xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX41xX516xX23xX22xX3xXexXfcxX4xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXdaxXfcxX34xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4bxX61fxX6xX185xX3xX41cxXc9xXdxX3xXddfxX1xXfcxXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXe5xXc9xX3xXcxX269xX27xX15xXf1xX23xX3xX1xX5a7xX23xX1xX3xXexXe9xX23xX1xX185xX3xXdaxXfcxX34xX3xX8f6xX115xX23xX3xX1xX34xXfcxX3xXe5xXc9xX3xX41cxXe1xXdxX3xX7xXbbxX23xX22xX185xX3xXcxX35xXbxX3xX4xX1xX6dxX3xX8f5xX3exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX24xX3xX41cxX115xX23xX22xX3xXexX4ddxXdxX3xX23xX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX3xX109xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX4e3xX23xX3xX295xXfcxX34xX3xXe5xXdxX31xXexX185xX3xX104xXc9xXdxX3xXe5xXc9xX3xX295xXfcxX34xX3xX104xXdxXaexX23xX3xXexXca9xX185xX3xXexX269xX6xX23xX22xX3xXexX1xX516xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX104xXdxXaexX23xX3xXexXca9xX2dxX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX6xX23xX22xX185xX3xX4xX1xX27xX15xX4e3xX23xX3xX10fxXe6xX4xX3xX104xX553xX3xXexX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX185xX3xXbxX1xX4ddxX23xX3xXfcxX23xX1xX3xXexX5a7xX23xX1xX3xX1xX5a7xX23xX1xX3xXe5xXf1xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX3xXe5xXc9xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX4e3xX23xX3xX104xX64xX6xX3xX295xXc9xX23xX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXdaxX6xX23xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xX143xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xX1xX27xX161xX23xX14fxX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5cxX15xX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX5cxX15xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xX41cxXc9xXdxX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX4xX573xX3xX7xX65axX185xX3xX4xXfcxX4xX3xXbxX1xX56axX23xX22xX185xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX185xX3xX295xX43xX3xXbxX1xX50xX23xX3xX4xX61fxX3xX5xXdxX4e3xX23xX3xX5c0xX27xX6xX23xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXexXbbxXexX3xX4xX516xX23xX22xX3xXexXfcxX4xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXbexX304xX3xX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxXddfxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX23xX1xXdxXaexX10fxX3xXe5xXe6xX3xX104xXbbxXdxX3xXe5xX4f3xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX0xX75xX7xXexX269xX34xX23xX22xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xX2xX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX15bxX22xX27xX15xX541xX23xX3xX8f6xX115xX23xX3xXddfxX1xXfcxXexX185xX3xXc5xX10axX3xXe5xXdxX4e3xX23xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXe5xXe6xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX27xX10axX185xX3xXcxX269xXe0xX65axX23xX22xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX27xX10axX3xX1exX3xXcxX269xXe0xX65axX23xX22xX3xX295xX6xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xXe6xX3xXexX269xXfcxX4xX1xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xXfcxX4xX3xX10fxX1427xXexX3xX4xX516xX23xX22xX3xXexXfcxX4xX3xX4xX5cxX6xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXexX34xXc9xX23xX3xX87xXdxXaexX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xXexXfcxX4xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX109xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX185xX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xXexX1xX553xX3xX5xXaexX185xX3xX4xXfcxX4xX3xX10fxX1427xXexX3xX4xX516xX23xX22xX3xXexXfcxX4xX3xXexX1xX516xX23xX22xX3xXexXdxX23xX185xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX185xX3xX109xXdxX553xX10fxX3xXexX269xX6xX185xX3xX104xX516xX23xX3xX104xXbbxX4xX185xX3xX7xX573xX3xX109xX31xXexX185xX3xXexX3axX23xX22xX3xX109xX31xXexX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX65axX3xX4xXfcxX4xX3xX4xX161xXbxX185xX3xX4xXfcxX4xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xXexX34xXc9xX23xX3xXexXe9xX23xX1xX2dxX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xX22xXdxX58xXbxX3xXe5xXdxXaexX4xX3xX4xX1xX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX24xX3xX4bxX27xX15xXaexX23xX3xXcxX1xX35xX4xX1xX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX185xX3xX41cxX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xX30xX1xXbbxXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX4xX573xX3xX5c0xX27xX6xX23xX3xXexXe9xX23xX1xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4bxX61fxX6xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xXd1xX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX15bxX22xX27xX15xX541xX23xX3xX8f6xX115xX23xX3xX41xX1xX6dxX23xX1xX185xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xXcxX269xXe0xX65axX23xX22xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xX1exX3xXddfxX1xX61fxX3xXexX269xXe0xX65axX23xX22xX3xX295xX6xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXad4xXdxX58xXbxX3xXcxX269xXe0xX65axX23xX22xX3xX295xX6xX23xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX1xX4a7xXbxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX23xX1xXdxXaexX10fxX3xXe5xXe6xX3xX4xX5cxX6xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX8f5xX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xXe5xXc9xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX109xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX185xX3xXexX1xX553xX3xX5xXaexX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xXexX34xXc9xX23xX3xXexXe9xX23xX1xX2dxX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xX1xXaexX3xXexX1xXbbxX23xX22xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX185xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX1xX4a7xXbxX3xXe5xX4f3xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX295xX6xX23xX185xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX185xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX185xX3xX6fxX1427xXexX3xXexX269xX50xX23xX3xXcxX3axX3xX5c0xX27xXbbxX4xX3xXe5xXc9xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXexX1xX553xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX10fxXe0xX27xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX161xXbxX3xX5cxX15xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX2dxX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xX4xX516xX23xX22xX3xXexXfcxX4xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX2dxX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xXe5xXc9xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX109xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xXexX3axX23xX22xX3xX109xX31xXexX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXcxX3axX23xX22xX3xX1xX4a7xXbxX185xX3xX104xX64xX23xX1xX3xX109xX929xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX34xXc9xX23xX3xXexXe9xX23xX1xX3xXe5xXf1xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX104xX553xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXe5xXe6xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4e3xX23xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX4xXe6xX10fxX3xXe5xXc9xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX24xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX3xX41xX10faxX10fxX3xXcxX1xX27xX10axX185xX3xX4bxXc9xX3xXcxX269xX27xX23xX22xX185xX3xX2b0dxX27xX6xX23xX3x6efexX573xX23xX185xX3xX8f6x8300xX23xX1xX3xXf86xX43xX4xX185xX3xXcxX269xXdxXaexX27xX3xX3c3cxX573xX23xX185xX3xX6fxXe0xXe1xX23xX22xX3xXf86xXfcxXexX185xX3xX2b0dxX27xX6xX23xX3xX4bxX34xXfcxX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xX3c3cxX4eexX10fxX3xX3c3cxX573xX23xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xXcdxX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xXf86xXe0xX573xX23xX22xX3xXcxX269xX4cxX23xX22xX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX185xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX5cxX15xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX185xX3xX4bxXdxXaexX27xX3xXexX269xXe0xX65axX23xX22xX3xXcxX269xXe0xXe1xX23xX22xX3xX41xX1xX6dxX23xX1xX3xXexX269xX64xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1exX3xXddfxX1xX61fxX3xXexX269xXe0xX65axX23xX22xX3xX295xX6xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXad4xXdxX58xXbxX3xXcxX269xXe0xX65axX23xX22xX3xX295xX6xX23xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX1xX4a7xXbxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX23xX1xXdxXaexX10fxX3xXe5xXe6xX3xX4xX5cxX6xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xXcxX269xXe0xXe1xX23xX22xX3xX41xX1xX6dxX23xX1xX3xXexX269xX64xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX22xXdxX58xXbxX3xX4bxXdxXaexX27xX3xXexX269xXe0xX65axX23xX22xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX23xX1xXdxXaexX10fxX3xXe5xXe6xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX22xXdxX6xX34xX3xXe5xXc9xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX24xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX3xX15bxX22xX6xX3xX3c3cxX573xX23xX185xX3xX422xX4e3xX23xX3xX41cxX64xX23xX1xX185xX3xXf86xX6xX23xX22xX3xX41xX1xXfcxX23xX1xX185xX3xX41cxX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xX41xX516xX23xX22xX3xX6xX23xX185xX3xX41cxX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xXdaxX43xX3xX41xX1xXe9xX3xX1xX27xX15xX3xX2b0dxX27xX1cbxX23xX3xX7xXa9xX3xXexXe9xX23xX1xX185xX3xX41cxX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xXdaxXdxX4e3xX23xX3xXbxX1xX56axX23xX22xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xX32cxX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xXcxX269xX4eexX23xX3xX8f6xX115xX23xX3xX4bxX56axX6xX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xXad4xXdxXfcxX10fxX3xX104xXbbxX4xX3xX3c3cxX65axX3xXad4xXdxXfcxX34xX3xX87xXe6xX4xX3xXe5xXc9xX3xX41cxXc9xX34xX3xXexX35xX34xX3xX1exX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX304xX3xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xXbxX1xX56axX23xX22xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xX87xXe6xX4xX3xXe5xXc9xX3xX104xXc9xX34xX3xXexX35xX34xX185xX3xX4xXfcxX4xX3xXexX269xXe0xXe1xX23xX22xX3xX1xX4cxX4xX3xXexX269xX4e3xX23xX3xX104xX64xX6xX3xX295xXc9xX23xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX3xX41cxX64xX23xX1xX3xX109xX929xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX1xXaexX3xXexX1xXbbxX23xX22xX3xX4xXfcxX4xX3xXexX269xXe0xXe1xX23xX22xX3xX1xX4cxX4xX185xX3xXbxX1xX56axX23xX22xX3xX22xXdxXfcxX34xX3xX87xXe6xX4xX3xXe5xXc9xX3xX104xXc9xX34xX3xXexX35xX34xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXe5xXf1xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xX3c3cxX65axX3xXad4xXdxXfcxX34xX3xX87xXe6xX4xX3xXe5xXc9xX3xX41cxXc9xX34xX3xXexX35xX34xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX24xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX3xXcxX1xX4cxX3xX8f5xX27xX1cbxX23xX185xX3xX15bxX1xXe0xX3xX8f5xX27xX1cbxX23xX185xX3xX15bxX1xXe0xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX185xX3xXcxX1xXdxXaexX27xX3xX4bxX34xXfcxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xXbexX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX4bxXc9xX3xX8f5xX27xX1cbxX23xX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xXf86xXdxX4e3xX23xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXf86xX6xX34xX3xX104xX43xX23xX22xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1exX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xXf86xXdxX4e3xX23xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXf86xX6xX34xX3xX104xX43xX23xX22xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX3xX41cxX64xX23xX1xX3xX109xX929xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX1xXaexX3xXexX1xXbbxX23xX22xX3xXf86xXdxX4e3xX23xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXf86xX6xX34xX3xX104xX43xX23xX22xX3xXexX7cdxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX104xX31xX23xX3xX4xX573xX3xX7xX65axX3xXe5xXf1xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xXf86xXdxX4e3xX23xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXf86xX6xX34xX3xX104xX43xX23xX22xX3xXexXe9xX23xX1xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX24xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX3xX41cxX516xX23xX22xX3xX3c3cxX573xX23xX185xX3xX4bxX50xX27xX3xXf86xX43xX4xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xXcfxX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX4bxXc9xX3xXcxX1xX64xX3xXf86xX6xX23xX3xX4bxXe0xX573xX23xX22xX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX43xXdxX3xX15bxX516xX23xX22xX3xX87xX1cbxX23xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1exX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xX4bxX43xXdxX3xX15bxX516xX23xX22xX3xX87xX1cbxX23xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX3xX41cxX64xX23xX1xX3xX109xX929xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX1xXaexX3xXexX1xXbbxX23xX22xX3xX4bxX43xXdxX3xXexX7cdxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX104xX31xX23xX3xX4xX573xX3xX7xX65axX3xXe5xXf1xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xX4bxX43xXdxX3xX15bxX516xX23xX22xX3xX87xX1cbxX23xX3xXexXe9xX23xX1xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX24xX3xXdaxXfcxX3xXcxX1xXe0xX4f3xX4xX185xX3xX2b0dxX27xX4ddxX23xX22xX3xX8f5xXe0xX573xX23xX22xX185xX3xX15bxX22xX4cxX4xX3xXf86xX1427xX4xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xX1f1xX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX15bxX22xX516xX3xXcxX1xX64xX3xX4bxX69xX23xX22xX3xX4bxX4ddxX34xX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX43xXdxX3xXf86xXdxX4e3xX23xX3xX1xXdxXaexXbxX3xXddfxX1xXe6xX3xX23xX5a2xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1exX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xX4bxX43xXdxX3xXf86xXdxX4e3xX23xX3xX1xXdxXaexXbxX3xXddfxX1xXe6xX3xX23xX5a2xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX3xX41cxX64xX23xX1xX3xX109xX929xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX1xXaexX3xXexX1xXbbxX23xX22xX3xX4bxX43xXdxX3xXexX7cdxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX104xX31xX23xX3xX4xX573xX3xX7xX65axX3xXe5xXf1xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xX4bxX43xXdxX3xXf86xXdxX4e3xX23xX3xX1xXdxXaexXbxX3xXddfxX1xXe6xX3xX23xX5a2xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX24xX3xXexX1xX64xX3xX1cxX1c8xX3xXdaxXe9xX10fxX3xX3c3cxX573xX23xX185xX3xXcxX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xX8f5xX27xX1cbxX23xX185xX3xXcxX3c42xX23xX1xX3xXad4xXdxX6xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xX2bexX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX15bxX22xX27xX15xX541xX23xX3xX4bxX5a2xX27xX3xXcxX27xX161xXexX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xXdaxX6dxX3xXexX1xXe0xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xX1exX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xX4xXfcxX4xX3xX4xX161xXbxX3xX295xX43xX3xX41cxX34xXc9xX23xX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX3xX41cxX64xX23xX1xX3xX109xX929xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX1xXaexX3xXexX1xXbbxX23xX22xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX41cxX34xXc9xX23xX3xXe5xXf1xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xXddfxX1xX1cbxX23xX3xX4xX516xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX295xX43xX3xXcxXe9xX23xX1xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXexX1xX10xX34xX3xX87xX2f92xXdxX185xX3xX4xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXdxX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX573xX23xX3xXe5xX64xX24xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX3xX4bxX34xX513xX23xX22xX3xX4bxX34xXfcxX185xX3xX15bxX516xX23xX22xX3xX41xXbbxX23xX22xX185xX3xX41cxX4ddxX23xX22xX3xX295xX43xX3xX30xX1xXbbxXdxX3xX87xX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXaexXbxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xXd4xX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX15bxX22xX27xX15xX541xX23xX3xX4bxX69xX23xX22xX3xX3c3cxX573xX23xX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xXad4xXdxXfcxX10fxX3xX104xXbbxX4xX3xX41cxXc9xXdxX3xXddfxX1xXfcxXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXe5xXc9xX3xXcxX269xX27xX15xXf1xX23xX3xX1xX5a7xX23xX1xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1exX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXe5xXc9xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX4e3xX23xX3xX7xX61fxX23xX22xX3xX41cxXc9xXdxX3xXddfxX1xXfcxXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX1exX3xXcxX269xX27xX15xXf1xX23xX3xX1xX5a7xX23xX1xX3xXexXe9xX23xX1xX3xXexX1xX10xX34xX3xX4xXfcxX4xX3xX23xX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX3xX5c0xX27xX15xX3xX104xX64xX23xX1xX3xXexX35xXdxX3xX10fxXe6xX4xX3xX32cxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1exX3xX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xX109xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX104xX553xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX3xX1xX5a7xX23xX1xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexXdxX31xXbxX3xXe5xX56axX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX109xX31xXexX3xXe5xXc9xX3xX4xX1xXe0xX573xX23xX22xX3xXexX269xX5a7xX23xX1xX3xXexX3axX23xX22xX3xX109xX31xXexX185xX3xXexX269xX6xX34xX3xX22xXdxX4ddxXdxX3xXexX1xXe0xX65axX23xX22xX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX4e3xX23xX3xX7xX61fxX23xX22xX3xX41cxXc9xXdxX3xXddfxX1xXfcxXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXe5xXc9xX3xXcxX269xX27xX15xXf1xX23xX3xX1xX5a7xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xX2xXbfxX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX15bxX22xX27xX15xX541xX23xX3xX8f6xXdxXaexXexX3xXdaxX6xX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xXcxX3axX23xX22xX3xX295xXdxX4e3xX23xX3xXexX50xXbxX3xXdaxXfcxX34xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4bxX61fxX6xX3xX1exX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xXexX27xX15xX4e3xX23xX3xXexX269xX27xX15xXf1xX23xX3xXe5xXdxXaexX4xX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXe5xXc9xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX4e3xX23xX3xXdaxXfcxX34xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4bxX61fxX6xX3xXexXe9xX23xX1xX3xXexX1xX10xX34xX3xX4xXfcxX4xX3xX23xX43xXdxX3xX87xX27xX23xX22xX3xX5c0xX27xX15xX3xX104xX64xX23xX1xX3xXexX35xXdxX3xX10fxXe6xX4xX3xX32cxX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xX2xX2xX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX15bxX22xX27xX15xX541xX23xX3xX8f6xX115xX23xX3xXcxX56axX23xX22xX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3x6d75xX15xX3xX295xX6xX23xX3xX6fxX1427xXexX3xXexX269xX50xX23xX3xXcxX3axX3xX5c0xX27xXbbxX4xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1exX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xX4e8dxX15xX3xX295xX6xX23xX3xX6fxX1427xXexX3xXexX269xX50xX23xX3xXcxX3axX3xX5c0xX27xXbbxX4xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX3xX41cxX64xX23xX1xX3xX109xX929xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX1xXaexX3xXexX1xXbbxX23xX22xX3xX6fxX1427xXexX3xXexX269xX50xX23xX3xXcxX3axX3xX5c0xX27xXbbxX4xX3xXexX7cdxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX104xX31xX23xX3xX4xX573xX3xX7xX65axX3xXe5xXf1xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX10fxX2fxXbexX304xX2xXd1xX304xX3xX41cxX69xX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xX15bxX22xX27xX15xX541xX23xX3xXcxXdxX31xX23xX3xX2b0dxX27xX15xX23xX1xX185xX3xXddfxX1xX61fxX3xX41xX1xX5cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX4bxX43xXdxX3xX41xXa9xX27xX3xX4xX1xXdxX31xX23xX3xX295xXdxX23xX1xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1exX3xXcxX1xXc9xX23xX1xX3xXe5xXdxX4e3xX23xX304xX0xX75xX10xX10fxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xX1xXe9xX3xX104xX35xX34xX185xX3xX1xXe0xX4f3xX23xX22xX3xX87xX721xX23xX3xX4bxX43xXdxX3xX41xXa9xX27xX3xX4xX1xXdxX31xX23xX3xX295xXdxX23xX1xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX304xX3xX41cxX64xX23xX1xX3xX109xX929xX3xX295xXfcxX34xX3xX4xXfcxX34xX3xXexXdxX31xX23xX3xX104xX43xX185xX3xX109xX31xXexX3xX5c0xX27xX4ddxX3xXexX269xXdxX553xX23xX3xX109xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX269xX34xX23xX22xX3xX1xXaexX3xXexX1xXbbxX23xX22xX3xX4bxX43xXdxX3xXexX7cdxX3xXexXe9xX23xX1xX3xX104xX31xX23xX3xX4xX573xX3xX7xX65axX3xXe5xXf1xX3xXdaxX6xX23xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX27xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX304xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX34xX87xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX15bxX1xX50xX23xX3xX104xXe0xX4a7xX4xX3xX30xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX23xXc9xX15xX185xX3xX104xXf1xX3xX23xX22xX1xX64xX3xX4xXfcxX4xX3xX7xX65axX185xX3xX23xX22xXc9xX23xX1xX185xX3xX6fxX1427xXexX3xXexX269xX50xX23xX3xXcxX3axX3xX5c0xX27xXbbxX4xX3xXe5xXc9xX3xX4xXfcxX4xX3xX104xX34xXc9xX23xX3xXexX1xX553xX3xX4xX161xXbxX3xXexXe9xX23xX1xX185xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX27xX15xXaexX23xX185xX3xXexX1xX64xX185xX3xXexX1xXc9xX23xX1xX3xX5cxX15xX185xX3xX104xX4ddxX23xX22xX3xX5cxX15xX3xXexX269xXa9xX4xX3xXexX1xX27xX43xX4xX3xXexXe9xX23xX1xX3xX1cxX1cbxX15xX3xX87xXa9xX23xX22xX3xX109xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX104xX553xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX304xX75xX304xX0xX75xXbxX2f