(Baothanhhoa.vn) - Quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện, bằng nhiều hình thức, các cấp ủy đảng đặt ra yêu cầu phát huy dân chủ, trí tuệ để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đều được tham gia. Nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, cấp ủy thảo luận cho ý kiến trước khi báo cáo cấp ủy cấp trên thẩm định thông qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện, bằng nhiều hình thức, các cấp ủy đảng đặt ra yêu cầu phát huy dân chủ, trí tuệ để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đều được tham gia. Nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, cấp ủy thảo luận cho ý kiến trước khi báo cáo cấp ủy cấp trên thẩm định thông qua.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnhĐại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Lê

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 699-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch COVID-19, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức tốt đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Quân sự tỉnh có 8 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 42 chi bộ trực thuộc với hơn 700 đảng viên. Xác định đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng và tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp tới các tổ chức đảng trực thuộc. 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc.

Thường vụ đảng ủy đã thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban bảo đảm và tiểu ban tuyên truyền; đồng thời thành lập tổ giúp việc cho tiểu ban văn kiện. Các tiểu ban, tổ giúp việc tích cực tham mưu cho đảng ủy về công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội ở từng thời điểm, theo từng công việc cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Phòng chính trị, các tiểu ban đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, công tác tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia (nay là Ban Thường vụ thị xã Nghi Sơn) đại hội trước để rút kinh nghiệm chung cho khối đảng bộ quân sự cấp huyện trong toàn Quân khu. Các đảng bộ còn lại hoàn thành đại hội trước ngày 10-6-2020.

Các đảng bộ cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ, dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, dự thảo quy chế đại hội, chương trình và công tác tổ chức, điều hành đại hội. Tổ chức thông qua văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội chặt chẽ, bảo đảm đúng đủ nội dung, đúng thể thức theo quy định. Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt báo cáo chính trị và đề án nhân sự, những nội dung đặc biệt quan trọng, quyết định đến thành công của đại hội. Quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện, bằng nhiều hình thức, các cấp ủy đảng đặt ra yêu cầu phát huy dân chủ, trí tuệ để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đều được tham gia. Nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, cấp ủy thảo luận cho ý kiến trước khi báo cáo cấp ủy cấp trên thẩm định thông qua. Vì vậy, báo cáo chính trị của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng có chất lượng cao, phản ánh đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị. Đại hội đảng các cấp trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bám sát chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới”.

Riêng đề án nhân sự tiến hành chặt chẽ, cẩn trọng, quy trình các bước chuẩn bị trên cơ sở bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế các đơn vị, địa phương; tập trung quán triệt về tiêu chuẩn cấp ủy, thời điểm tính và độ tuổi tham gia cấp ủy, số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và quy trình nhân sự cấp ủy các cấp; về số lượng nhân sự tham gia bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 17 đồng chí; về chuẩn bị nhân sự đối với cấp ủy cơ sở bố trí, đề nghị kiện toàn xếp đủ nhân sự cho 27/27 Đảng bộ quân sự huyện, thị, xã, thành phố, 4 phòng và Trung đoàn 762 với tổng số nhân sự 140 đồng chí; nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với số lượng 7 đồng chí.

Ngoài các nội dung chính của đại hội, các cấp ủy còn chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chương trình, kế hoạch điều hành, các loại thủ tục, phiếu bầu, mẫu biểu; phân công, bồi dưỡng các bộ phận giúp việc, phục vụ đại hội như người làm công tác tổ chức, thư ký, tổ kiểm phiếu... Chuẩn bị đầy đủ, cụ thể, chi tiết các mặt công tác bảo đảm. Tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, những hạn chế, bất cập trong cơ quan, đơn vị.

Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản của Trung ương, quân đội và của Tỉnh ủy; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt về đại hội đảng các cấp, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ về ý nghĩa chính trị, xác định tốt nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ mình. Chỉ đạo chặt chẽ cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phát động thi đua đột kích chào mừng đại hội bằng nhiều hình thức phong phú, các đảng bộ cơ sở đều có công trình thiết thực chào mừng đại hội. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chặt chẽ và trách nhiệm của cấp ủy các cấp, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp chi bộ diễn ra đúng quy trình, theo quy định, hướng dẫn.

Song song với chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng tới chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 – 29-7-2020), Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bài và ảnh: Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]