(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4-1, Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 4-1, Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 34 phường, xã và Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa.

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TP Thanh Hóa.

Năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, phân công rõ người, rõ việc và thể chế hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, các cấp ủy đảng của TP Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, bằng việc đổi mới cách thức tổ chức, triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng theo phương châm sát thực tiễn, “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Đi liền với đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm và có nhiều chuyển biến.

Theo kết quả đánh giá xếp loại TCCSĐ năm 2021, Đảng bộ thành phố có 19 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm, toàn thành phố cũng đã kết nạp được 256 đảng viên mới, đạt 128% chỉ tiêu tỉnh giao. Các chi bộ đã duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, các đợt sinh hoạt theo chuyên đề, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường.

Năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa và cấp ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra đối với 199 tổ chức đảng và 242 đảng viên. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã phê bình đối với 3 đảng ủy và 3 đồng chí Bí thư Đảng ủy. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 tập thể và 5 cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; yêu cầu đảng ủy cơ sở kiểm điểm trách nhiệm đối với 17 đảng viên.

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ nét hơn những kết quả trong công tác xây dựng đảng năm 2021, đồng thời, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP. Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Bên cạnh đó các đại biểu cũng cho rằng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID19 theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức đảng, chăm lo phát triển tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng...

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã phân tích, nêu lên 6 kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của thành phố năm 2021. Trong đó, đậm nét nhất là niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng bộ thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên.

Đồng chí cũng chỉ ra 5 tồn tại, hạn chế và đề nghị các đảng bộ, chi bộ và cán bộ, đảng viên nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá gắn với trách nhiệm được giao để thực hiện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cũng nêu rõ các vấn đề cần tập trung trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2022.

Về công tác tuyên giáo, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác thường xuyên học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ đảng viên. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và tinh thần nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng quán triệt và triển khai nghiêm túc hiệu quả Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình TCCSĐ, bảo đảm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương cơ quan đơn vị”.

Thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình, nề nếp sinh hoạt chi bộ, tổ chức cơ sở đảng. Các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở thực hiện nghiêm quiy chế làm việc của cấp mình. Sau khi có hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các cấp ủy trực thuộc khẩn trương triển khai công tác quy hoạch cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 làm cơ sở để đào tạo, luân chuyển cán bộ.

Trên cơ sở kế hoạch phát triển đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện giao chỉ tiêu đến từng đảng bộ, chi bộ, phấn đấu trong năm 2022 tăng thêm 5-10% đảng viên mới.

Về công tác kiểm tra, giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng đảng triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố kiểm tra các quy định, hướng dẫn của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Cùng với đó, Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, nắm tình hình Nhân dân để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2022 là năm thực hiện đổi mới và nâng cao công tác dân vận chính quyền.

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

TP Thanh Hóa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã tặng Giấy khen cho 19 đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; 2 tập thể và 29 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm năm liên tục; 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát; 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]