(Baothanhhoa.vn) - Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Thanh Hóa, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tích cực tham gia vào các hoạt động của đời sống chính trị - xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục quan tâm đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Thanh Hóa, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tích cực tham gia vào các hoạt động của đời sống chính trị - xã hội.

Tiếp tục quan tâm đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN của Liên hiệp hội và các hội thành viên đạt được nhiều kết quả tốt, từ nghiên cứu ứng dụng đến chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và phát triển cộng đồng. Trong nhiệm kỳ qua, các Hội thành viên và cơ quan Thường trực Liên hiệp hội đã thực hiện 714 nhiệm vụ KH&CN, trong đó đề tài cấp bộ và cấp tỉnh là 98 nhiệm vụ (chiếm 13,7%), 616 nhiệm vụ cấp ngành, cơ sở (chiếm 86,3%). Các đề tài, dự án đều bám sát nhu cầu nhiệm vụ KH&CN của cơ sở và của ngành, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu bức thiết của xã hội.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh. Mong rằng tỉnh sẽ đề ra nhiều chủ trương chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy trình độ, năng lực, trí tuệ tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời tạo điều kiện để Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, xem xét, giải quyết các kiến nghị của Liên hiệp hội về điều kiện làm việc, phương án tổ chức, bộ máy và chế độ, chính sách để Liên hiệp hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường tham vấn ý kiến tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội, các hội thành viên cũng như đội ngũ chuyên gia của Liên hiệp hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án và những chính sách do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành. Đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường phối hợp với Liên hiệp hội thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 166-KH/TU, ngày 16-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Nguyễn Quốc Uy

Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]