Cập nhật: 15:34 02/12/2020
(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị cán bộ toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp uỷ, tổ chức đảng để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng ở những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại Hội nghị, chúng ta đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và ý kiến phát biểu của các đại biểu, nhất là ý kiến của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các ý kiến phát biểu đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và bày tỏ thống nhất cao với Báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ, nhấn mạnh thêm một số nội dung và chia sẻ những kinh nghiệm phong phú, sinh động từ thực tiễn, rất bổ ích.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và nhấn mạnh thêm một số vấn đề chúng ta cần quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Có thể khẳng định rằng: Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thiên tai, bão, lũ diễn biến phức tạp và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác, nhưng với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ tỉnh ta đã chuẩn bị và tổ chức thành công tốt đẹp đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra; để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội có sự đổi mới, bám sát các quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung ương; đồng thời ban hành 12 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc những nội dung, công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, từ công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội,… bảo đảm cụ thể, rõ ràng, khoa học, dễ hiểu, sát thực tế, tạo sự thống nhất về phương pháp, cách làm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Chính vì vậy, mặc dù là Đảng bộ có số lượng đầu mối tổ chức cơ sở đảng lớn, đặc biệt là có 143 xã sáp nhập theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị thành 67 xã, nhưng chúng ta đã chỉ đạo tổ chức rất thành công đại hội tại 1.467 tổ chức cơ sở đảng, 31 đảng bộ trực thuộc, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thứ hai, việc xây dựng báo cáo chính trị đã được các cấp uỷ chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, sát thực tế; thể hiện tầm nhìn, ý chí, khát vọng, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các báo cáo đã tiếp thu các định hướng lớn, tinh thần đổi mới trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đặc biệt coi trọng về chất lượng, tính khả thi và mục tiêu phấn đấu để xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết số 58, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm nổi bật của các báo cáo chính trị lần này cùng với việc nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; nhiều cấp ủy đã lựa chọn các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và các định hướng phát triển theo chiều sâu, bền vững với tầm nhìn dài hạn, xuất phát từ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương và xu thế hội nhập, phát triển. Bên cạnh đó, kế thừa kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, để đảm bảo sự phù hợp, thống nhất, xuyên suốt về các chỉ tiêu trong báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1504-CV/TU, ngày 28/11/2019 quy định hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Công văn số 1811/UBND-THKH, ngày 19/02/2020 về việc giao kế hoạch cụ thể của từng chỉ tiêu cho từng huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu các địa phương phải phấn đấu bảo đảm không thấp hơn kế hoạch tỉnh giao. Ngoài hệ thống chỉ tiêu bắt buộc, đã khuyến khích các đảng bộ bổ sung thêm các chỉ tiêu để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phù hợp với điều kiện thực tế, định hướng phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn xa hơn.

Báo cáo kiểm điểm của các cấp uỷ đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, ý thức cầu thị, thẳng thắn, khiêm tốn, trung thực, trách nhiệm, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; cơ bản khắc phục được tình trạng chỉ chủ yếu đề cập ưu điểm, ít dám nói khuyết điểm; và các nội dung còn trùng lặp với Báo cáo chính trị.

Thứ ba, công tác nhân sự được chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, bám sát quy hoạch, tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng của cán bộ. Xác định công tác nhân sự đóng vai trò cực kỳ hệ trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội; công tác nhân sự đã được cấp ủy các cấp chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 30/3/2020 hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, hướng dẫn rõ về nội dung, cách thức xây dựng đề án nhân sự đại hội; hướng dẫn về phương pháp tiến hành quy trình nhân sự theo 5 bước, về trình tự, nội dung, yêu cầu của từng bước; nhân sự tái cử tiến hành quy trình trước, nhân sự tham gia lần đầu thực hiện quy trình sau, tạo sự thống nhất, rõ ràng, công khai, minh bạch trong thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trước trong và sau Đại hội, đã quan tâm chỉ đạo, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc lợi dụng dân chủ viết đơn thư mạo danh, nặc danh; lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán thông tin xấu độc; dàn dựng, xuyên tạc, vu khống để đe dọa, tống tiền và bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của cán bộ lãnh đạo.

Công tác chỉ đạo bầu cử cũng có sự đổi mới với cách làm sáng tạo, hợp lý, chặt chẽ, khoa học, đúng yêu cầu, kịch bản đặt ra, đó là: Ban kiểm phiếu quán triệt kỹ lưỡng yêu cầu, nguyên tắc, cách thức bầu cử và phát phiếu bầu cử theo Đoàn đại biểu, để quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng phát thừa hoặc thiếu phiếu bầu cử; Ban kiểm phiếu chỉ phát phiếu bầu cử cho các đồng chí trưởng đoàn (số lượng phiếu của mỗi đoàn đã được chuẩn bị trước theo tổng số đại biểu của từng đoàn), sau đó đồng chí trưởng đoàn trực tiếp phát phiếu đến tận tay từng đại biểu đoàn mình. Phiếu bầu được in trên một mặt, mỗi loại phiếu có màu sắc khác nhau, từng đại biểu phải trực tiếp bỏ phiếu bầu, tạo tính trang nghiêm trong công tác bầu cử.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt là công tác nhân sự nên tất cả đại hội các cấp đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển và bầu thành công ban chấp hành khóa mới, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu; tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, người dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới phù hợp theo quy định.

Đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã bầu một lần đủ số lượng 65 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, đảm bảo đúng cơ cấu, đúng định hướng và phương án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt, với tỷ lệ trúng cử rất cao. Việc bầu ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy và bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đều bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu, đúng định hướng nhân sự được Bộ Chính trị phê duyệt và tất cả các nhân sự đều đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Thứ tư, công tác tổ chức đại hội đã được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định, sát thực tế, phù hợp với điều kiện phòng, chống đại dịch COVID-19, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động chào mừng đại hội được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; không phô trương, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống và khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 và bão, lũ; không tổ chức liên hoan, giao lưu gây lãng phí trước, trong và sau khi kết thúc đại hội.

Ngay tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã phát động, tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại nặng nề do bão, lũ và cắt giảm các chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội, thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương thân, tương ái, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Thứ năm, việc nghiên cứu, thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.

Kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 ở tỉnh ta được Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao. Thành công của đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 ở tỉnh ta là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, bài bản, sáng tạo, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; đồng thời thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà cấp ủy, tổ chức đảng đã đạt được trong công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân được vinh danh khen thưởng tại hội nghị này.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 ở tỉnh ta vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy, nhất là cơ sở còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của một số cấp uỷ chưa thường xuyên. Một số nơi vẫn còn tình trạng dành nhiều công sức, thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự, chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng các văn kiện.

Báo cáo chính trị của một số cấp uỷ tính khái quát chưa cao, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa rõ định hướng và tầm nhìn dài hạn; chưa nêu đậm vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng; chưa tiếp thu đầy đủ, sâu sắc những định hướng lớn, chủ trương mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX... Báo cáo kiểm điểm của một số cấp uỷ chưa nhìn thẳng vào sự thật, còn né tránh khuyết điểm, chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện cấp trên trực tiếp và vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nơi chưa thật sự sâu sắc. Nhiều tham luận tại đại hội còn nghiêng về báo cáo thành tích, không có nhiều tranh luận, phản biện về những nội dung khó, mới, còn có ý kiến khác nhau. Công tác chuẩn bị nhân sự ở một số ít nơi vẫn còn hạn chế nhất định; một số nơi đánh giá không đúng cán bộ, nên nhân sự chuẩn bị chưa bảo đảm tiêu chuẩn, tín nhiệm thấp. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở nhiều nơi còn thấp. Cá biệt vẫn còn trường hợp vi phạm quy chế bầu cử trong Đảng phải xử lý kỷ luật như ở Đảng bộ xã Thạch Định, huyện Thạch Thành.

Thưa các đồng chí!

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị chỉ đạo thực tiễn và là cẩm nang quan trọng góp phần bổ sung, phát triển lý luận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Những nội dung này, đã được trình bày trong Báo cáo trình tại hội nghị, tôi xin khái quát một số điểm cốt lõi, đó là:

Trước hết, phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương, càng phải gương mẫu, trước hết là lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp uỷ các cấp.

Hai là, phải tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; đồng thời cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phải ban hành kịp thời, bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, rõ ràng, sát thực tế. Phải quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi, tổ chức thực hiện và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp phát sinh theo phương châm “Phát hiện sớm, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả”.

Ba là, trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, tập thể lãnh đạo, nhất là cá nhân người đứng đầu không được xem nhẹ bất kỳ nội dung nào; phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong chuẩn bị, tổ chức đại hội, đặc biệt là về công tác nhân sự. Dân chủ nhưng phải tập trung, dân chủ phải có lãnh đạo, dân chủ phải có kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm dân chủ để đồng thuận, tập trung thống nhất cao. Trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm thì phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe và đặt sự nghiệp chung của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc, sự phát triển của quê hương lên trên hết, trước hết.

Bốn là, quá trình xây dựng văn kiện đại hội phải nắm vững quan điểm của Đảng, định hướng phát triển của tỉnh; phát huy vai trò, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Định hướng phát triển, tầm nhìn dài hạn, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan và dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương và bảo đảm lợi ích tổng thể của tỉnh, của đất nước. Quá trình xây dựng văn kiện phải kế thừa những bài học hay, kinh nghiệm quý của các nhiệm kỳ trước và phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo.

Năm là, công tác nhân sự đại hội phải thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; tiến hành từng bước, từng khâu thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan. Chủ động nắm chắc tình hình và làm tốt công tác tư tưởng và chính sách cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện mất đoàn kết, cục bộ, bè phái…

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: "Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". Thành công của đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo khí thế phấn khởi cho toàn Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta; cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tuy nhiên, việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 mới chỉ là kết quả quan trọng bước đầu; điều quan trọng hơn là phải sớm tổ chức triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào thực tiễn cuộc sống. Điều này đặt ra những yêu cầu rất lớn, rất nhiều, rất nặng nề và phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” hơn nữa.

Để thực hiện thành công mục tiêu quan trọng đó, cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Báo cáo, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đồng chí cán bộ chủ chốt có mặt tại hội nghị hôm nay phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất,tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt là kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng. Khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nghị quyết đại hội đảng bộ của cấp mình, đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa nhanh các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thứ hai, khẩn trương hoàn chỉnh quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo phương án đã được duyệt; đồng thời, tổ chức thực hiện thật tốt việc thể chế hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, phù hợp với thực tiễn và điều kiện ở địa phương, đơn vị.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của thời gian còn lại của năm 2020; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện với những giải pháp sáng tạo, hiệu quả, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã đề ra, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới để bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Thứ tư, chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, tạo tiền đề cho Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Quan tâm chăm lo đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón tết, vui xuân Tân Sửu 2021 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, biến truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử thành nguồn lực nội sinh để phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị và của cả tỉnh.

Thứ năm, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Đây là những sự kiện chính trị quan trọng, nổi bật của Đảng, của đất nước ta diễn ra trong năm 2021. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về các sự kiện quan trọng này, tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng nhau thi đua lập nhiều thành tích, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thưa các đồng chí!

Thành công của đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu với biết bao tin yêu, ước vọng và dự cảm tốt lành. Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc! Chúng ta cùng nhau thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan:


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]