(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản của cấp trên về PCTN.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng ở huyện Ngọc Lặc

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản của cấp trên về PCTN.

Những chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng ở huyện Ngọc Lặc

Cán bộ chủ chốt thị trấn Ngọc Lặc giao ban triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân về PCTN, lãng phí được quan tâm bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử của huyện; thông qua các bản tin; lồng ghép vào các hội nghị, hội thi và phong trào quần chúng ở địa phương... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu và tham gia tích cực trong công tác đấu tranh PCTN. Song song với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Huyện ủy, UBND huyện phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, cấp ủy các cấp của huyện Ngọc Lặc đã gắn công tác PCTN với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, chú trọng tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, lấy phòng ngừa là chính. Thực hiện công khai, dân chủ trong việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở một số lĩnh vực nhạy cảm như: Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện phân cấp trong quản lý ngân sách, tài sản công. Các tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về chi tiêu hành chính hiện hành. 100% các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đặc biệt các cơ quan trong khối nội chính được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Đặc biệt, việc giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các ngành chú trọng, nhất là các nội dung đơn tập trung vào việc tố cáo đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí...

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN, lãng phí, cam kết của người đứng đầu về sự tu dưỡng, rèn luyện, liêm khiết không tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, bức xúc, dễ phát sinh sai phạm như: Thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý kinh tế; xây dựng cơ bản; vi phạm tệ nạn xã hội; quản lý, sử dụng đất đai; các dự án, chương trình mục tiêu trọng điểm... Nhờ áp dụng các biện pháp đồng bộ trong đấu tranh PCTN và tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, thời gian gần đây, toàn huyện không phát hiện vụ án tham nhũng nào xảy ra, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thời gian tới, huyện Ngọc Lặc đề ra một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến công tác PCTN, lãng phí. Tiếp tục thực hiện công khai, dân chủ trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng và trong hoạt động cơ quan, đơn vị, công khai đơn giản hóa và đẩy mạnh cải cách hoàn thiện thủ tục hành chính; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra và xử lý các hành vi tham nhũng tại các đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng và tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh PCTN.

Bài và ảnh: Lê Quốc


Bài và ảnh: Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]