(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 04-KL/TU ngày 27-3-2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Định đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng mua, đọc, sử dụng và bảo quản báo, tạp chí của Đảng; kiểm tra, rà soát các loại báo, tạp chí của Đảng còn thiếu (theo danh mục) để đặt mua, cấp phát đầy đủ đến tất cả các chi bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ huyện Yên Định

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 04-KL/TU ngày 27-3-2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Định đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng mua, đọc, sử dụng và bảo quản báo, tạp chí của Đảng; kiểm tra, rà soát các loại báo, tạp chí của Đảng còn thiếu (theo danh mục) để đặt mua, cấp phát đầy đủ đến tất cả các chi bộ.

Nâng cao hiệu quả mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ huyện Yên Định

Nhân viên Bưu điện huyện Yên Định sắp báo trước khi lưu chuyển đến độc giả.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về đọc, mua báo, tạp chí của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc, mua báo, tạp chí của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc đọc, mua và làm theo báo Đảng. Tăng cường phối hợp với bưu điện, cấp ủy, chính quyền các cấp để vận động các tổ chức, cá nhân đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Bưu điện huyện thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lưu chuyển, chủ động hướng dẫn các xã, thị trấn quy trình, thủ tục đặt mua báo, tạp chí của Đảng và thường xuyên cập nhật số liệu phản ánh tình hình mua báo của các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho ban thường vụ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng có xu hướng giảm do một số đơn vị cắt giảm đầu báo, số lượng. Trước tình hình đó, năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Công văn số 40-CV/TG yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Đảng. Đến nay việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở các đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có sự chuyển biến đáng kể. Hiện nay, toàn huyện có 217 đơn vị đặt mua báo Nhân dân; 184 đơn vị đặt mua báo Thanh Hóa, 10 đơn vị đặt mua tạp chí Cộng sản, 42 đơn vị đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng, trong đó, nhiều đơn vị đảng bộ xã, thị trấn đặt mua đầy đủ các đầu báo, tạp chí của Đảng theo quy định, tiêu biểu, như: Đảng bộ thị trấn Quán Lào, xã Yên Lâm, Định Hưng, Định Liên... Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, năm 2018, tuy số đơn vị đầu mối đặt báo có giảm so với năm 2017 (khối đảng bộ xã, thị trấn đặt mua báo Nhân dân giảm 2 đơn vị; đặt mua báo Thanh Hóa hàng ngày giảm 3 đơn vị; đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng giảm 2 đơn vị...), đối với các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy cũng có xu hướng giảm ít nhất 1 đơn vị đặt mua báo, tạp chí của Đảng, nhưng số lượng đặt lại tăng: báo Nhân dân hằng ngày 250 tờ tăng thêm 36 tờ; báo Thanh Hóa 277 tờ tăng thêm 64 tờ. Tỷ lệ chi bộ nông thôn có Báo Thanh Hóa là 147 tờ (hằng ngày)/159 chi bộ thôn; báo Nhân dân 148 tờ (hằng ngày)/159 chi bộ thôn...

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ thôn, khu phố sau khi nhận báo, tạp chí bàn giao cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và tự lưu giữ, bảo quản. Các đồng chí bí thư chi bộ đọc, nghiên cứu và dành thời gian đầu buổi sinh hoạt chi bộ để thông tin đến đảng viên trong chi bộ. Riêng đối với Đảng bộ Quân sự huyện duy trì thường xuyên 20 phút đầu giờ mỗi ngày để đọc báo tập thể. Một số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở lưu giữ sách báo, tạp chí ở nhà văn hóa thôn để cán bộ, đảng viên và nhân dân đều có thể đến đọc. Bên cạnh đó nhiều năm nay, huyện Yên Định đã duy trì trích kinh phí đặt báo Đảng biếu các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, sĩ quan từ thượng tá trở lên nghỉ hưu tại địa bàn (400 người) nên vẫn duy trì được số lượng lớn người đọc và số lượng đặt mua báo Đảng.

Ngoài báo, tạp chí in của Đảng, việc khai thác báo, tạp chí điện tử của Đảng, Nhà nước, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị cũng được quan tâm; số người sử dụng hình thức đọc báo điện tử nói chung, báo, tạp chí điện tử của Đảng nói riêng trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Huyện xây dựng và duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử, luôn cập nhật tin bài có nội dung phản ánh về công tác xây dựng Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương chính xác, kịp thời đến đông đảo các đối tượng, tầng lớp nhân dân. Đây là một trong những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua, đọc báo tạp chí của Đảng.

Bài và ảnh: Minh Trang {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]