(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ huyện Đông Sơn hiện có 34 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn với 5.578 đảng viên tham gia sinh hoạt. Để góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, hàng năm, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đông Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình KTGS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Đông Sơn

Đảng bộ huyện Đông Sơn hiện có 34 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn với 5.578 đảng viên tham gia sinh hoạt. Để góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, hàng năm, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đông Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình KTGS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Đông SơnỦy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đông Thịnh triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác KTGS của Đảng theo hướng thiết thực và hiệu quả, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đông Sơn đã xây dựng Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của cấp ủy huyện và cơ sở ở Đảng bộ huyện Đông Sơn, giai đoạn 2013–2015 và định hướng đến năm 2020”. Theo đó, BTV Huyện ủy Đông Sơn thành lập ban chỉ đạo; phân công các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách cụm, cấp ủy phụ trách cơ sở chỉ đạo các TCCSĐ triển khai, quán triệt đề án; giao UBKT Huyện ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các TCCSĐ trong việc triển khai, thực hiện đề án. Cấp ủy các cấp đã triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ trên 20 loại văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng của Trung ương, tỉnh và huyện đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Thông qua việc triển khai, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KTGS đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT 2 cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tác dụng công tác KTGS; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; trách nhiệm của UBKT trong tham mưu thực hiện, đã tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở.

7 năm qua (2013-2020), cấp ủy, UBKT 2 cấp đã kiểm tra 690 lượt tổ chức đảng và 24 đảng viên; giám sát 568 lượt tổ chức đảng và 286 đảng viên. Thể hiện rõ nét nhất là công tác KTGS các TCCSĐ chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016–2021, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT 2 cấp đã chủ động nắm chắc tình hình, nhất là những nơi có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và Nhân dân quan tâm để kịp thời chấn chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm đảng viên, cấp ủy viên vi phạm... góp phần vào thành công của đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, công tác phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã được quan tâm thực hiện. Trong 7 năm, UBKT 2 cấp đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng và 155 đảng viên, cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, xem xét và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 1 tổ chức đảng và 130 đảng viên, cấp ủy viên. Hầu hết các tổ chức đảng, đảng viên bị xem xét, kỷ luật đã nhận rõ sai phạm của mình, không có khiếu kiện và chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật đảng. Một số cán bộ, đảng viên sau thời gian kỷ luật đã quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, tiến bộ, được tổ chức xem xét, đề bạt.

Đồng chí Lê Ngọc Khánh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đông Sơn cho biết: Sau 7 năm thực hiện đề án, nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được nâng lên; công tác KTGS của Đảng được tăng cường, đổi mới, ngày càng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác KTGS theo đề án; chỉ đạo KTGS thường xuyên; KTGS chuyên đề theo hướng tập trung trọng tâm, trọng điểm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; tăng cường KTGS đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn đạo đức lối sống; trách nhiệm nêu gương... Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được kịp thời, chính xác, ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót. Sau 7 năm thực hiện đề án, số lượng tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm giảm hơn so với trước khi thực hiện đề án (giảm 13 tổ chức đảng và 26 đảng viên), số lượng tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật giảm hơn so với trước khi ban hành đề án (giảm 2 tổ chức đảng và 25 đảng viên, cấp ủy viên).

Kết quả thực hiện đề án đã nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, tạo dấu ấn và sự lan tỏa trong đảng bộ và Nhân dân; đã có tác dụng giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Bài và ảnh: Đức Thắng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]