(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8 - 10, Huyện ủy Hà Trung đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, ngày truyền thống của Đảng bộ huyện (10 - 10 - 1930 - 10 - 10 - 2020).

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hà Trung

Sáng 8 - 10, Huyện ủy Hà Trung đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, ngày truyền thống của Đảng bộ huyện (10 - 10 - 1930 - 10 - 10 - 2020).

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ huyện Hà Trung.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Duy Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên - Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hà Trung

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Trần Duy Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, nêu rõ: Cách đây 90 năm, ngày 10 - 10 - 1930, tại Gác chuông chùa Trần, tổng Ngọ Xá (nay là xã Hà Ngọc) đại diện Xứ ủy Trung Kỳ đã tổ chức Hội nghị thành lập Chi bộ Cộng sản Hà Trung gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Phương được bầu làm Bí thư.

Sự ra đời của Chi bộ cộng sản đầu tiên huyện Hà Trung là bước ngoặt to lớn, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của phong trào cách mạng huyện nhà.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Trần Duy Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Trong phong trào cách mạng 1936 - 1939, các đảng viên cộng sản huyện Hà Trung đã thực sự thâm nhập vào quần chúng, trực tiếp lãnh đạo Nhân dân đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi quyền dân sinh, dân chủ. Đầu tháng 3-1941, Mặt trận Phản đế cứu quốc Hà Trung được thành lập. Sau khi ra đời, các đội viên đã tích cực hoạt động, xây dựng các chi hội phản đế cứu quốc, các trung đội tự vệ cứu quốc.

Đến năm 1942, trên địa bàn huyện ra đời 2 tổ chức là: Hội thanh niên ái quốc do đồng chí Nguyễn Văn Huệ phụ trách và Thanh Hóa ái quốc hội Hà Trung đặt dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy. Để thống nhất lực lượng lãnh đạo phong trào cách mạng, tháng 4 - 1943 đồng chí Lê Tất Đắc - Bí thư Tỉnh ủy đã gặp 2 tổ chức và hợp nhất thành Mặt trận Việt Minh do đồng chí Nguyễn Văn Huệ phụ trách.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hà Trung

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, nhân dân Hà Trung đã đồng loạt đứng lên giành chính quyền, đúng 0 giờ, ngày 19 - 8 - 1945, phủ Hà Trung hoàn toàn thuộc về Việt Minh. Sau khi giành chính quyền về tay Nhân dân, để đáp ứng yêu cầu mới của lịch sử, ngày 10 - 4 - 1946, Tỉnh ủy Thanh Hóa ra quyết định thành lập Huyện ủy lâm thời Hà Trung và phân công đồng chí Hồng Lam (tức Nguyễn Sỹ Đồng) làm Bí thư. Sự ra đời Huyện ủy lâm thời Hà Trung đánh dấu sự phát triển của phong trào cách mạng và sự lớn mạnh của tổ chức đảng ở Hà Trung.

Phát huy truyền thống cách mạng, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hà Trung là hậu phương đóng góp nhiều sức người, sức của cho các chiến trường, cùng cả nước thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ huyện đã có nhiều chủ trương, giải pháp và triển khai tổ chức thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quy luật vận động của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hà Trung

Tòan cảnh lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, ngày truyền thống của Đảng bộ huyện Hà Trung.

Nhất là những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Hà Trung đã giành được nhiều thành tích xuất sắc, vươn lên trở thành một huyện phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; giá trị xuất khẩu đạt 80 triệu USD.

Cùng với đó, văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt. Đã trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp 14 di tích với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa trên 50 tỷ đồng. Nhiều lễ hội văn hóa truyền thống được khôi phục và phát triển, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia. An sinh xã hội được chăm lo, công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; là một trong các huyện của tỉnh thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã, thôn.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung đạt được trong chặng đường cách mạng 90 năm qua.

Để huyện phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc thành nguồn lực để phát triển; biến khó khăn, thách thức thành động lực để vươn lên; phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; đồng thời, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ bên ngoài là quan trọng, đột phá.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân.

Đồng chí lưu ý: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp. Đảng bộ huyện cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá đã được xác định trong nhiệm kỳ tới, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đối với huyện Hà Trung, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy huyện cần tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục làm tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản phẩm sạch, có chất lượng; phát triển các sản phẩm truyền thống có thương hiệu, tạo điều kiện để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả của các trang trại, gia trại. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên địa bàn.

Song song với phát triển kinh tế, cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội. Huyện cần làm tốt công tác tu bổ tôn tạo, tuyên truyền, quảng bá, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Trần Duy Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của huyện.

Bên cạnh đó, huyện cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, hiểu đúng và đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác cán bộ, giáo dục chính trị - tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung. Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, xây dựng Hà Trung giàu đẹp, văn minh, đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại 4".

Nhân dịp này, Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2015 - 2019) và 5 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2015 - 2019) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 9 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện Hà Trung đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung tặng Giấy khen.

Phan Nga

Tin liên quan:

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]