(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng được huyện Triệu Sơn đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện ủy Triệu Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng được huyện Triệu Sơn đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Huyện ủy Triệu Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Một buổi giao ban công tác KTGS của UBKT Huyện ủy Triệu Sơn.

Ngay từ đầu năm, cấp ủy huyện đã nghiêm túc quán triệt các quy định của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình đã xây dựng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy cũng bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu cho cấp ủy về chương trình KTGS, thanh tra năm theo hướng đồng bộ, trong đó thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót.

Trên cơ sở tham mưu của UBKT về công tác KTGS, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng, ban hành chương trình KTGS năm 2018 sát với nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ huyện và từng loại hình tổ chức đảng trên địa bàn, trong đó tập trung tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT cấp trên...

Trong năm 2018, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy xã Xuân Thịnh và chi ủy chi bộ cơ quan ngành dân. Kết quả kiểm tra kết luận 2 tổ chức đảng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, UBKT Huyện ủy đã yêu cầu 2 tổ chức đảng nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và xây dựng kế hoạch khắc phục vi phạm. UBKT cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 chi bộ trong việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Kết quả kiểm tra kết luận có vi phạm và đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 36 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các nội dung vi phạm: Trình độ chuyên môn, chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm... Qua kiểm tra, kết luận có vi phạm 35, phải xử lý kỷ luật 34 đã xử lý kỷ luật 34 đồng chí. Điển hình như trường hợp của đồng chí Lê Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thịnh, vi phạm Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định 875, về công tác nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; hay đồng chí Lê Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Thịnh, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên theo Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số điểm về công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020... Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy yêu cầu 2 đảng viên nghiêm túc tự giác kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật về Đảng theo nội dung vi phạm...

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật của Đảng, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 6 tổ chức đảng; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 69 chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS năm 2017. Kết quả kiểm tra cho thấy, các tổ chức đảng được kiểm tra đã xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS và tổ chức thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra; các chi bộ được kiểm tra đã quan tâm đến việc giám sát đảng viên trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có 3 chi bộ chưa thực hiện tốt công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, đã kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, sửa chữa, không để xảy ra sai phạm...

Đồng chí Lê Công Phương, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Triệu Sơn, cho biết: Thông qua công tác KTGS đã đánh giá được những ưu điểm, phát hiện được những hạn chế, khuyết điểm; nhắc nhở kịp thời các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đồng thời kiểm tra, phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, có tác dụng nhắc nhở, cảnh báo, giáo dục tổ chức đảng, đảng viên. Qua công tác KTGS, kỷ luật Đảng đã từng bước nâng cao được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể của các đảng bộ, chi bộ đề ra trong năm 2018.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS, Huyện ủy Triệu Sơn chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định và văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng đến cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác KTGS kỷ luật Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, tiếp tục KTGS việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. UBKT từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng chương trình KTGS có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chủ đề công tác năm. Đồng thời, tăng cường KTGS đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; sử dụng linh hoạt, đồng bộ, có hiệu quả kết quả các cuộc KTGS và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, KTGS để đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả.

Bài và ảnh: Phan Nga


Bài Và Ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]