(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng được huyện Quan Hóa đặc biệt chú trọng, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện ủy Quan Hóa: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bảo đảm thống nhất có trọng tâm

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng được huyện Quan Hóa đặc biệt chú trọng, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên.

Huyện ủy Quan Hóa: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bảo đảm thống nhất có trọng tâm

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quan Hóa giao ban công tác kiểm tra, giám sát.

Ngay từ đầu năm, cấp ủy huyện đã nghiêm túc quán triệt các quy định của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình đã xây dựng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy cũng bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu cấp ủy về chương trình KTGS, thanh tra năm theo hướng đồng bộ, trong đó thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót.

Trên cơ sở tham mưu của UBKT về công tác KTGS, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng, ban hành chương trình KTGS năm 2018 sát với nhiệm vụ của Đảng bộ huyện và từng loại hình tổ chức đảng trên địa bàn, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS theo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT cấp trên...

Trong năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019, UBKT Huyện ủy đã phối hợp với các ban, ngành chức năng, các cơ quan tham mưu giúp việc của huyện tiến hành kiểm tra 9 cuộc đối với 33 cấp ủy đảng và 287 lượt đảng viên; UBKT 17 đảng ủy đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành 17 cuộc kiểm tra đối với 30 tổ chức đảng cơ sở và 90 lượt đảng viên; tập trung vào các nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; việc thực hiện quy chế dân chủ; công tác phát triển đảng viên mới, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở... Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng đã kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức đảng có những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng, công tác KTGS các chi bộ trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết chưa được thường xuyên, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã kịp thời nhắc nhở để khắc phục.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, UBKT Huyện ủy đã tiến hành giám sát 57 tổ chức đảng và 405 lượt đảng viên; UBKT của 14 đảng ủy đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành 14 cuộc giám sát đối với 27 tổ chức Đảng. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém từ những năm trước và mới phát sinh; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới... Các cuộc giám sát đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình. Qua giám sát đã nêu ra những ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của từng địa phương, đơn vị. Từ đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 3 cấp ủy và 3 tổ chức đảng; UBKT các cấp kiểm tra 16 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... Kết quả kiểm tra cho thấy, các tổ chức đảng được kiểm tra đã xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS và tổ chức thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã xem xét kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với 16 đảng viên (khiển trách 13, cảnh cáo 2, khai trừ 1).

Đồng chí Lê Bá Thanh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quan Hóa, cho biết: Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS, trong thời gian tới, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của UBKT theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ Đảng. Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng đắn các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, gắn việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS với hướng dẫn, chỉ đạo, trao đổi nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong huyện...

Bài và ảnh: Hoài Linh


Bài Và Ảnh: Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]