(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Nông Cống đã nhanh chóng triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Theo đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt được quán triệt phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào cụ thể hóa các nội dung nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Nông Cống thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Nông Cống đã nhanh chóng triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Theo đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt được quán triệt phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào cụ thể hóa các nội dung nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Huyện Nông Cống thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sốngMô hình trồng ớt ở xã Công Bình.

Tạo sự đồng thuận

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV đã xác định mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, Nông Cống trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh”. Để thực hiện mục tiêu đó, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động, cụ thể với các đề án, chương trình, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Mỗi đề án, chương trình đều có các giải pháp riêng đối với từng lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện trong 5 năm tới.

Bám sát Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của BCH Đảng bộ huyện, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cho biết: “Để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, ngay sau đại hội, huyện Nông Cống đã giao cho các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành xây dựng chương trình hành động cụ thể. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết đại hội, bắt đầu từ hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện, sau đó đến tất cả các chi bộ trực thuộc để quán triệt, sau khi quán triệt nghị quyết, tất cả các cán bộ, đảng viên đều phải có bài thu hoạch. Trong chương trình hành động của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách đơn vị phải tham gia góp ý vào chương trình hành động của địa phương phụ trách, tránh tình trạng xây dựng chương trình hành động mang tính chất sao chép, rập khuôn. Cùng với việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác năm, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương trong toàn huyện cũng đã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo động lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo nghị quyết đại hội đề ra”.

Cụ thể hóa nghị quyết

Kế thừa kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Nông Cống đã đề ra 4 chương trình trọng tâm: chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chương trình phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển đô thị; chương trình xây dựng kế hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; chương trình phát triển du lịch. 2 khâu đột phá gồm: cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, huyện Nông Cống đã triển khai các giải pháp cụ thể. Đối với quy hoạch gắn với phát triển kinh tế - xã hội, huyện sẽ đẩy mạnh rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch làm cơ sở để thu hút đầu tư như: hoàn chỉnh quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch mở rộng thị trấn Nông Cống; quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, cụm công nghiệp Hoàng Sơn... Đối với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng phát triển 5 vùng chăn nuôi tập trung, duy trì ổn định diện tích rừng. Để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp được cụ thể hóa bằng việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy lợi thế trong thu hút đầu tư của các vùng có điểm kết nối đường cao tốc; khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư hạ tầng, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, phấn đấu thành lập mới 350 doanh nghiệp.

Vấn đề phát triển đô thị, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ bộ mặt đô thị và nông thôn cũng được huyện Nông Cống cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể như: tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng và định hướng mở rộng đô thị thị trấn Nông Cống và các đô thị vệ tinh; huy động, lồng ghép các nguồn vốn vay để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Cùng với đó, sẽ tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo cùng với niềm tin và khí thế mới sẽ là động lực để toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện có những hành động thiết thực, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đưa tinh thần, ý chí của nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Hoàng Lan {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]