(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ nguy cơ và đề ra các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - những việc làm thiết thực: Bài 1: Đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ nguy cơ và đề ra các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - những việc làm thiết thực: Bài 1: Đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Cán bộ và Công an phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn tuyên truyền cho người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Lê Phượng

Cuối năm là dịp các cán bộ, đảng viên nhìn lại những gì mình đã làm được và chưa làm được trong suốt 1 năm vừa qua. Việc kiểm điểm đảng viên cuối năm sẽ giúp tất cả những thành viên đứng trong hàng ngũ của Đảng đánh giá chính bản thân, có được cái nhìn tổng quát nhất về hoạt động trong 1 năm. Tại Đảng bộ thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân), thực hiện Quy định 132-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, đồng chí Lê Ngọc Quân, Bí thư Đảng ủy thị trấn đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và đã đăng ký vào sổ “Học tập và làm theo Bác”, cam kết khắc phục. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Ngọc Quân, chia sẻ: “Với vai trò là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn, bản thân tôi nhận thấy có phần trách nhiệm trước những mặt hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Công tác tham mưu còn lúng túng, thiếu chủ động, bao quát, dẫn đến chưa có nhiều đổi mới và điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác quản lý, điều hành của UBND thị trấn ở một số mặt còn hạn chế, như: Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Qua giải quyết đơn thư của công dân xã Khuyến Nông (Triệu Sơn), các cơ quan chức năng huyện Triệu Sơn đã làm rõ, kết luận về những sai phạm của các tập thể, cá nhân tại UBND xã Khuyến Nông trong quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 5-2019. Sau khi các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tiến hành xử lý kỷ luật đối với các đối tượng có sai phạm, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành các quyết định kỷ luật bằng các hình thức: Cách chức (1 trường hợp), cảnh cáo (3 trường hợp), khiển trách (2 trường hợp) đối với một số cán bộ xã Khuyến Nông có sai phạm, đồng thời phê bình và yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ban chuyển đổi chợ huyện Triệu Sơn, UBND xã Khuyến Nông.

Không phải đến bây giờ việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên mới cần được đề cao và cần cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội, như là những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng... Tiếp nối tư tưởng của Người, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tiếp tục khẳng định sự cấp thiết và là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra là nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về nguy cơ và đề ra các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá...

Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Quảng Xương đã chú trọng bám sát cơ sở, tập trung tháo gỡ những vấn đề phát sinh, nổi cộm tại cơ sở; tăng cường xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên sai phạm. Bằng cách tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm; khẩn trương chỉ đạo việc khắc phục kịp thời các khuyết điểm, thiếu sót được chỉ ra sau kiểm điểm; rà soát, bổ sung những việc cần làm ngay... Năm 2019, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 29 đảng viên, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng... Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên vi phạm bằng hình thức khiển trách 11 đảng viên, cảnh cáo 7 đảng viên, cách chức 4 đảng viên... và căn cứ vào quy trình công tác cán bộ, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã đưa ra khỏi quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ mới đối với đảng viên vi phạm.

Thanh niên - một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận thanh, thiếu niên đang có dấu hiệu giảm sút niềm tin, xa rời các giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Khi đề cập tới vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cũng phải nhìn thẳng sự thật mà nói, có không ít thanh niên ngày nay có biểu hiện phai nhạt chủ nghĩa cách mạng, chạy theo lợi ích vật chất, cá nhân. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong đoàn viên, thanh niên, Tỉnh đoàn luôn quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống trong đoàn viên, thanh niên với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa. Đồng thời tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chính kiến của mình về tư tưởng, đạo đức, lối sống; nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên hiện nay, giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và sống gương mẫu, có hoài bão, có lý tưởng...

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong những năm qua cấp ủy và UBKT các cấp ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chủ động, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, như: Công tác cán bộ; quản lý và sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính công... gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở. Từ năm 2011 đến tháng 6-2019, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp có thẩm quyền đã kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật về Đảng đối với 3.210 đảng viên vi phạm suy thoái, trong đó: 1.416 đảng viên vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị và 1.794 đảng viên vi phạm suy thoái về đạo đức, lối sống; bằng các hình thức: Khiển trách 1.770; cảnh cáo 995; cách chức 126; khai trừ 319. 3 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã triển khai toàn diện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Đảng và chương trình KTGS năm 2020. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng tiến hành đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục đã khắc phục từng bước tình trạng “vùng cấm” và “hạ cánh an toàn”; đã có tác dụng quan trọng trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Bài 2: Giải quyết hiệu quả những bức xúc, nổi cộm ở cơ sở.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]