(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11-5, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh

Ngày 11-5, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trí tuệ, tập trung dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hữu ích để giúp cho Tiểu ban nội dung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 một cách tốt nhất.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thạch Thành đóng góp ý kiến đề cập đến việc tập trung phát triển các huyện miền núi.

Các ý kiến phát biểu góp ý tại hội nghị đều đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo, chất lượng cao và có kết cấu rất khoa học. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất cao với chủ đề đại hội được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Các ý kiến thống nhất với bố cục và nội dung dự thảo Báo cáo, đồng thời cho rằng đã thể hiện được quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phản ánh đúng tình hình khách quan và vị thế của tỉnh. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy TP Sầm Sơn đóng góp ý kiến về việc liên kết vùng trong phát triển du lịch.

Đối với những kết quả đạt được, các ý kiến đều nhận định trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao tầm vóc, vị thế và uy tín của tỉnh trong cả nước và với các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với nội dung đánh giá kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Một số ý kiến đề nghị bổ sung một số nội dung để Báo cáo được rõ nét hơn về từng kết quả trên các lĩnh vực, gồm: Về sản xuất nông, lâm, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ; môi trường đầu tư kinh doanh; kết quả thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đống góp ý kiến vào những chương trình trọng tâm và các khâu đột phá.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung phần hạn chế, khuyết điểm đối với các nội dung: Năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ chưa cao; Quản lý phát triển và chất lượng quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập; Kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự bền vững, nhất là sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Có ý kiến đề nghị Tiểu ban nội dung xem xét, sửa đổi, bổ sung cho rõ trách nhiệm của các chủ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025, các ý kiến đề nghị phân tích sâu hơn dự báo tình hình thế giới, trong nước trong thời gian tới, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đặc biệt là hậu quả nặng nề, khó lường của đại dịch COVID-19, từ đó đề ra các mục tiêu, giải pháp phù hợp, khả thi.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Lê Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo đóng góp vào vào báo cáo chính trị vào sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Về phương hướng, mục tiêu, chương trình trọng tâm và các khâu đột phá, các ý kiến cũng đề nghị trong báo cáo chính trị cần có dự báo thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức sát, đúng với tình hình thực tế. Đối với, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đa số các ý kiến tham gia đều thống nhất cao với dự thảo, có một số ý kiến tham gia đề nghị: Về phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, cần quan tâm phát triển kinh tế của các xã thuộc bãi ngang, hải đảo. Tỉnh cần có chương trình nuôi trồng hải sản tập trung, có quy mô lớn để khai thác tốt tiềm năng vùng ven biển. Đặc biệt tiếp tục quan tâm dành nguồn lực để kích cầu cho chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đề nghị tỉnh có Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và bố trí cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi. Quan tâm đào tạo quy hoạch bố trí và sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong hệ thống chính trị để đảm bảo có tính kế thừa và đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ theo quy định, trong đó đặc biệt quan tâm cơ cấu tỷ lệ nữ trẻ trong các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến xã.

Các đại biểu cũng đề nghị Tiểu ban nội dung nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung từ ngữ trong dự thảo báo cáo chính trị để thể hiện sự quyết tâm chính trị cao trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các thành viên Tiểu ban nội dung tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo, mục tiêu là xây dựng Báo cáo Chính trị đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực tế và nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế, từ đó có định hướng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ việc đóng góp xây dựng văn kiện báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến xác đáng để xây dựng báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự phát huy cao nhất trí tuệ của toàn Đảng bộ; đúc kết được nhiều vấn đề hiện thực của cuộc sống vào Nghị quyết và đưa Nghị quyết trở lại cuộc sống một cách nhanh nhất, có hiệu quả cao nhất.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]