(Baothanhhoa.vn) - Kết thúc một năm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, huyện Yên Định cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó 27/32 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn kết, thống nhất, tiến tới đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn kết, thống nhất, tiến tới đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định

Kết thúc một năm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, huyện Yên Định cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó 27/32 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất từ trước đến nay (20,22%, vượt kế hoạch năm), nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ; công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn vị trí để đầu tư vào huyện, như Công ty JASAN, Nhà máy Sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu xã Định Liên... với nhiều dự án, trong đó có 2 dự án FDI đang đầu tư, chuẩn bị đi vào sản xuất. Năm 2019, huyện đã thành lập mới 91 doanh nghiệp, đạt kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 572 doanh nghiệp; văn hóa - xã hội có nhiều nổi bật, nhiều di tích lịch sử, văn hóa được đầu tư, tôn tạo, khôi phục. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chuỗi các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Đoàn kết, thống nhất, tiến tới đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Các chỉ tiêu nổi bật trên đã góp phần thay đổi diện mạo huyện nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng ở nhiều mặt. Đó là thu nhập bình quân đầu người tăng từ 38,719 triệu đồng/người/năm 2018 lên 41,57 triệu đồng/người/năm 2019, bằng 100,93% kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, nhiều dự án giao thông, thủy lợi đã được huyện đầu tư xây dựng, như: Đường giao thông Yên Trường đi Yên Hùng, đường nối Quốc lộ 45 đi Định Tăng, nâng cấp đê sông Hép, Yên Tâm, cầu Hón Xuông, xã Quý Lộc, đập Cửa Khâu, xã Yên Trung... Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Yên Định đã chuyển đổi được 845 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn. Ngành chăn nuôi tuy ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng vẫn tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển thêm 3 trang trại đạt tiêu chí. Huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 50/55 dự án đầu tư thuộc danh mục dự án thu hồi đất, đạt 90,9%. Thu ngân sách địa phương đạt 1.147,5 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Yên Định có 1 xã (Định Tân) đã hoàn chỉnh hồ sơ chờ UBND tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao và xã Định Long đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định; xây dựng 22 chuỗi liên kết, cung ứng thực phẩm an toàn (hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao); 1 xã được công nhận xã an toàn thực phẩm...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội hoạt động phong phú, an sinh xã hội được bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đặc biệt quan tâm chăm lo đến đối tượng chính sách, hộ nghèo. Năm 2019, huyện đã tạo việc làm mới cho khoảng 4.580 người lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,52%. Ngành y tế, giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến về chất lượng. Tỷ lệ người dân tham gia đóng BHYT đạt 85%.

Đoàn kết, thống nhất, tiến tới đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Hoàn thành giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư tại Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng trên cả 3 mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức bộ máy và cán bộ. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử cán bộ lãnh đạo, quản lý... được thực hiện đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát đã tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó chú trọng rà soát, sàng lọc đảng viên, góp phần giữ gìn đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới hoạt động.

Đoàn kết, thống nhất, tiến tới đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Mô hình trang trại chăn nuôi gà khép kín xã Định Hòa.

Năm 2020 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, các cấp, các ngành trong huyện phải nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đang tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng các văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020, huyện Yên Định đặt ra mục tiêu, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 21,63% trở lên; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 150,3 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 2.106 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,78 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%; giải quyết việc làm mới cho 4.500 lao động, xuất khẩu 500 lao động trở lên; 90% trở lên khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; kết nạp 200 đảng viên trở lên... Để đạt được mục tiêu trên, huyện Yên Định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đầu Thanh Tùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định


Đầu Thanh Tùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]