(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018, Yên Định là một trong những huyện gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt và các yếu tố khác, song được sự quan tâm của  Trung ương và của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện vẫn tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tiến bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019

Năm 2018, Yên Định là một trong những huyện gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt và các yếu tố khác, song được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện vẫn tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tiến bộ.

Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra một số dự án trên địa bàn huyện Yên Định.

Những kết quả trên được thể hiện nổi bật qua 6 chỉ tiêu, sự kiện quan trọng, đó là: Giá trị trên một ha canh tác nông nghiệp đạt 140,37 triệu đồng, tăng 4,17 triệu so với cùng kỳ, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tích cực; công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, với nhiều dự án được thu hút, trong đó có 2 dự án FDI cam kết đầu tư là Tập đoàn JASAN và HONGFU; văn hóa - xã hội có nhiều nổi bật, thi học sinh giỏi đứng thứ 5 toàn tỉnh; lễ hội Trò Chiềng (Yên Ninh) được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia, nhiều di tích lịch sử, văn hóa được đầu tư, tôn tạo, khôi phục; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa XII). Trong năm, huyện đã hoàn thành vượt kế hoạch công tác sáp nhập thôn, khu phố và giảm được 77 thôn, khu phố (nay còn 149 thôn, khu phố), cùng với đó là làm tốt công tác nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng (đạt 86,6%); và tổ chức lễ kỷ niệm, chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân Đảng bộ huyện Yên Định (10-6-1938 – 10-6-2018) được thực hiện trang trọng, thiết thực và ý nghĩa.

Trong phát triển kinh tế, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sản xuất theo đúng kế hoạch, đảm bảo lịch thời vụ và cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, giống cây, con cho sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại giá trị thu nhập cao. Nhân dân trong huyện đã chuyển đổi thành công 600 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, chủ yếu là các loại cây ăn quả có múi và rau màu các loại bảo đảm an toàn thực phẩm. Toàn huyện có 125 trang trại đạt tiêu chí/878 trang trại, gia trại (tăng 8 trang trại đạt tiêu chí so với cùng kỳ), đã khánh thành trang trại số 1, thuộc tổ hợp trang trại bò sữa công nghệ cao Vinamilk Thanh Hóa. Các mô hình sản xuất cây, con đều theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Huyện đã xây dựng được 20 chuỗi liên kết, cung ứng thực phẩm an toàn, giúp các hộ dân dần thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ, tuân thủ các quy trình sản xuất nghiêm ngặt và liên kết với nhau sản xuất bền vững.

Công tác xúc tiến đầu tư được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. Năm 2018, huyện Yên Định thành lập mới 87 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn huyện lên 446, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển, huyện đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản. Đã có một số dự án lớn đưa vào sử dụng và đồng thời triển khai các dự án quan trọng khác, như: Tuyến đường nối Quốc lộ 45 đi Định Tăng, đường tránh Quốc lộ 45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào, tuyến đường nối Quốc lộ 47B với tỉnh lộ 516D (xã Yên Trường - xã Yên Hùng), nâng cấp cải tạo hệ thống tưới WB7, nhà máy năng lượng điện mặt trời xã Yên Thái...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, trong đó chú trọng chăm lo đối tượng chính sách và hộ nghèo. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,719 triệu đồng, tăng 5,324 triệu đồng so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6% (kế hoạch là 4,8%).

Kinh tế phát triển, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng ổn định cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác cán bộ được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Hệ thống dân vận các cấp đã chú trọng đổi mới phương pháp vận động, tuyên truyền hướng về cơ sở và tập trung vào công tác dân vận chính quyền, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2018, huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra các giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Năm 2019 dự báo tình hình kinh tế trong nước, trong tỉnh có nhiều khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, huyện Yên Định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 20,16% trở lên. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 145 triệu đồng/năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,189 triệu đồng/năm trở lên. Giải quyết việc làm mới cho 4.500 lao động, lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,5% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự từ 90% trở lên. Phấn đấu 20% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tin tưởng với sự đoàn kết nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Vũ Ngọc Thưởng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Định


Vũ Ngọc Thưởng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]