(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Thông báo số 70-TB/UBKTTU, ngày 24-12-2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện Thông báo số 70-TB/UBKTTU, ngày 24-12-2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sátCán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xác định việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng là giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Khối. Do đó, ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 70, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo các nội dung cụ thể được chỉ ra tại thông báo nêu trên. Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra ứng với từng nội dung của hạn chế, thiếu sót; đồng thời gắn với việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tránh hình thức.

Một trong những hạn chế được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung khắc phục đó là về số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Trong xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra 2 cấp hằng năm sẽ tập trung xây dựng chuyên đề kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và những điều đảng viên không được làm... Quan tâm kiểm tra, giám sát đối với đơn vị, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực.

Bên cạnh đó, tăng số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và tăng số lượng các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phấn đấu mỗi năm kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 30 tổ chức đảng trở lên. Đối với tổ chức đảng có dưới 10 chi bộ trực thuộc, hàng năm phải tiến hành kiểm tra, giám sát 100% chi bộ trực thuộc; đối với tổ chức đảng có từ 10 đến dưới 20 chi bộ trực thuộc, hàng năm phải tiến hành kiểm tra, giám sát được 60% chi bộ; đối với tổ chức đảng có từ 20 đến dưới 30 chi bộ trực thuộc, hàng năm phải tiến hành kiểm tra, giám sát được 50% chi bộ; đối với tổ chức đảng có từ 30 chi bộ trực thuộc trở lên, hàng năm phải tiến hành kiểm tra, giám sát được 30% chi bộ. Trong quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở và trong quá trình chỉ đạo nếu thấy cần thiết thì cấp ủy và ủy ban kiểm tra 2 cấp tiến hành kiểm tra, giám sát bất thường, đột xuất đối với tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ.

Để việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trở nên thường xuyên và thực sự toàn diện, ngoài tăng cường tuyên truyền, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Đảng, của Ủy ban Kiểm tra cấp trên, Đảng ủy Khối chú trọng đến công tác cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện đến từng cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ. Mục tiêu đặt ra đó là phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ kiểm tra cơ sở; kiện toàn, bổ sung ủy ban kiểm tra 2 cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được phân công phụ trách các cụm, các tổ chức đảng chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kịp thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đúng với kế hoạch đề ra. Các cấp ủy cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; quy định rõ trách nhiệm của đảng ủy, bí thư cấp ủy, tiến hành kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Nhằm chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đề ra các giải pháp phù hợp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên. Các đồng chí trưởng cụm và cán bộ được phân công theo dõi, phụ trách đơn vị nắm chắc tình hình cơ sở, thông tin, báo cáo với thường trực để có kế hoạch kiểm tra, giám sát kịp thời. Cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra 2 cấp chú trọng phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại công tác kiểm tra, giám sát hàng năm.

Kế hoạch khắc phục các hạn chế, thiếu sót được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các ban liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung và giải pháp, định kỳ báo cáo với ban thường vụ. Đến nay, chương trình kiểm tra, giám sát đã được ban hành và thực hiện đảm bảo bước đầu về nội dung, tiến độ, chất lượng. Các cấp ủy, chi bộ quan tâm xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 81-KL/DUK, ngày 18-8-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]