(Baothanhhoa.vn) - Với việc lựa chọn đúng những nội dung đột phá, trọng tâm để triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Đảng ủy Khối) đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh việc thi đua học tập và làm theo Bác

Với việc lựa chọn đúng những nội dung đột phá, trọng tâm để triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Đảng ủy Khối) đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh việc thi đua học tập và làm theo Bác

Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng bộ Khối hiện có 177 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (121 đảng bộ, 56 chi bộ cơ sở) với 15.544 đảng viên. Có 23 đảng bộ bộ phận, 1253 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trình độ chính trị, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cao của tỉnh. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Khối xác định phải thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và thực sự có hiệu quả mới tạo được sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Vì vậy, trong 5 năm (từ năm 2016-2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 130 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; tổ chức 12 hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm cho gần 6.000 lượt cán bộ chủ chốt, tỷ lệ đảng viên toàn Khối tham gia học tập đạt 98,3%.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm, chú trọng; nhiều hoạt động tuyên truyền được lồng ghép với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các Cuộc thi, Hội thi "Báo cáo viên giỏi", "Bí thư chi bộ giỏi", "Tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa ", “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; tham gia Cuộc thi tìm hiểu về “Công tác dân vận của hệ thống chính trị” và “Tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”, “Thi tìm hiểu trực tuyến 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”; tổ chức “Tuần phim về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác; tổ chức giao lưu, gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, các buổi học chuyên đề ngoại khóa tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị...

Chỉ đạo cấp ủy các cơ quan báo chí tập trung sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học với chủ đề “Học tập và làm theo Bác”; mở các chuyên trang, chuyên mục công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo Bác trên các trang thông tin điện tử, các bản tin của ngành, cơ quan, doanh nghiệp; sưu tầm các tư liệu, hiện vật và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày sách về Bác…

Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tinh thần và tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Hướng dẫn, chỉ đạo tập thể đăng ký 1 đến 2 việc và cá nhân từ 2 đến 3 việc làm theo Bác. Trong 5 năm qua có trên 6.750 lượt tập thể xây dựng Kế hoạch hành động với gần 9.400 việc và 65.300 lượt đảng viên đăng ký làm theo Bác với 94.520 việc.

Đảng ủy Khối đã xác định 3 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tác phong, phong cách làm việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát thực tiễn, nắm chắc những khó khăn, vướng mắc ở cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh để có kiến nghị, đề xuất với cấp ủy các cấp. Xây dựng ý thức tôn trọng công nhân lao động, tăng cường đối thoại trực tiếp với công nhân lao động; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thể hiện rõ trách nhiệm, bản lĩnh; có kỹ năng quản lý, phát huy được ưu điểm của đồng chí, đồng nghiệp, trong công việc.

Thông qua thực hiện 3 khâu đột phá, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham mưu 3 đề án, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 1 nghị quyết, 2 kết luận. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành 1 chỉ thị, 1 nghị quyết, 1 kết luận, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu và chỉ đạo cơ sở.

Hằng năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của cấp uỷ, chi bộ, sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt đoàn thể; thảo luận đánh giá kết quả làm theo Bác, mở sổ theo dõi việc làm theo; tổ chức đọc những mẩu chuyện, các bài viết về tấm gương đạo đức của Bác; phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt; phát huy tốt tinh thần tự phê bình, phê bình.

Các tổ chức đoàn thể trực thuộc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các phong trào “Tuổi trẻ Thanh Hóa học tập và làm theo lời Bác”, “Tình nguyện vì an sinh xã hội”, “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”…

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy khối coi trọng. Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức 25 cuộc kiểm tra, giám sát tại 25 đơn vị; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giám sát tại 6 đơn vị. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở đã tổ chức gần 320 cuộc kiểm tra, giám sát các chi bộ, tổ chức đảng và đảng viên.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Khối có 34 tập thể và 69 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen 145 tập thể và 223 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy trực thuộc đã biểu dương, khen thưởng cho 270 tập thể, 650 cá nhân điển hình tiêu biểu; Đoàn Thanh niên Khối có 15 tập thể, 76 cá nhân được các cấp bộ Đoàn biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 11 cán bộ Đoàn được Trung ương Đoàn tuyên dương. Đặc biệt, có 10 tập thể, 14 cá nhân được biểu dương, khen thưởng 2-3 lần liên tục trong 5 năm qua.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Đảng ủy Khối xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Hai là, Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân để xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống".

Ba là, triển khai thực hiện những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Quyết định 1089-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là trong thế hệ trẻ.

Năm là, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp.

Sáu là, tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Định kỳ sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Tám là, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí để đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Nguyễn Thị Lan

(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)


Nguyễn Thị Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]