(Baothanhhoa.vn) - Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19; song, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Triệu Sơn đã nỗ lực, cố gắng, phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đảng bộ huyện Triệu Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19; song, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Triệu Sơn đã nỗ lực, cố gắng, phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đảng bộ huyện Triệu Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sởNgười dân xã Hợp Lý chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng đào, quất cho thu nhập bình quân 800 triệu đồng/ha/năm.

Huyện đã triển khai thực hiện thành công “mục tiêu kép”, kinh tế tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Hệ thống chính trị ở cơ sở đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, theo đó là các chương trình hành động, các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên đã được phát huy, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên rõ rệt.

Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã đề ra các nhiệm vụ, phương hướng, mục tiêu nhằm tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo của cấp ủy đảng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực lãnh đạo, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% cấp ủy viên, 50% cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Đến hết năm 2022 có 100% số xã, thị trấn có bí thư, chủ tịch UBND không phải người địa phương. Hàng năm có trên 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị ở cơ sở được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức trong hệ thống chính trị yếu kém...

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn cho biết: Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín để lãnh đạo các tổ chức đảng ở cơ sở; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên và các chi bộ đảng. Nhắc nhở, động viên, chấn chỉnh kịp thời và kiến nghị giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh tại địa phương, cơ sở. Nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, vai trò của tổ chức đảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác những thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, gắn với đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành và sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn vất vả do tổ chức phân công; có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; gương mẫu đi đầu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn; chuẩn mực từ lời nói đến việc làm; gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi, ở nơi công sở, đơn vị, cũng như nơi cư trú; gần dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh ngoài việc quan tâm đến công tác cán bộ, Đảng bộ huyện Triệu Sơn tập trung triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn, thư khiếu nại của công dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, sớm 1 năm so với kế hoạch; đến năm 2025 trong nhóm những huyện dẫn đầu của tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]