(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 4 chương trình trọng tâm, gồm: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM); Phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị; Phát triển du lịch; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và 2 khâu đột phá về: phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giải quyết tốt các công việc của người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư kinh doanh, sự hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Hà Trung tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 4 chương trình trọng tâm, gồm: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM); Phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị; Phát triển du lịch; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và 2 khâu đột phá về: phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giải quyết tốt các công việc của người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư kinh doanh, sự hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Hà Trung tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá

Thực hiện khâu đột phá, phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, xã Lĩnh Toại đang triển khai xây dựng hệ thống thoát nước đường tỉnh 508 (đoạn qua xã Lĩnh Toại).

Để sớm đưa nghị quyết (NQ) vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền NQ đại hội đảng các cấp, trong đó có NQ Đại hội Đảng bộ huyện; khẩn trương cụ thể hóa NQ đại hội thành các NQ chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện. Đồng thời, ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá để thực sự đưa NQ vào cuộc sống, mang lại lợi ích cho Nhân dân. Các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc căn cứ vào NQ của đảng bộ cấp trên, NQ của đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động và lộ trình thực hiện rõ việc, cụ thể.

Để góp phần cùng với Đảng bộ huyện thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, Đảng bộ xã Lĩnh Toại tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi ruộng đất, tích tụ tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng công nghệ cao; phát triển kinh tế trang trại; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản, trồng các cây rau màu; kêu gọi các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư phát triển nông nghiệp địa phương. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Về cơ sở hạ tầng, xã Lĩnh Toại tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thúc đẩy sản xuất phát triển, sớm hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Cụm công nghiệp Gũ thuộc xã Lĩnh Toại là 1 trong 6 cụm công nghiệp của huyện được quy hoạch, vì vậy, địa phương có nhiều thuận lợi thu hút các công ty, doanh nghiệp vào đầu tư để phát triển các ngành, nghề sản xuất, chế biến tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn. Để tạo môi trường thông thoáng cho các công ty, doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, đảng ủy xã xác định phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong mọi việc; đổi mới phong cách, tư tưởng, thái độ phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, cải cách TTHC và xây dựng cơ sở hạ tầng...

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, việc cụ thể hóa nội dung NQ của Đảng bộ huyện thông qua thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá đã được các tổ chức, cơ sở đảng triển khai tích cực, có lộ trình, mục tiêu cụ thể. Thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị, UBND huyện xây dựng kế hoạch hành động, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành NQ về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị huyện Hà Trung, phấn đấu đến năm 2025 có 50% số cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy, cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp chiếm 41,5% trong cơ cấu kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 Hà Trung trở thành đô thị loại 4... Về đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm giải quyết tốt các công việc của người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư kinh doanh, sự hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, UBND huyện đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động nhằm tạo đột phá trong cải cách TTHC, đồng bộ hóa, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính và dịch vụ công; nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Đối với chương trình trọng tâm về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành NQ 03-NQ/HU về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện Hà Trung, giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch hành động, đề ra 9 giải pháp chủ yếu, giao các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn chủ động lập kế hoạch, phương án để triển khai tổ chức đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian đã đề ra, phấn đấu năm 2025, có 600 ha đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất sản xuất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt 110 triệu đồng/năm trở lên; năm 2022 có 100% số thôn, 100% số xã đạt chuẩn NTM; năm 2023 huyện đạt chuẩn NTM. Thực hiện chương trình phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, hiện thực hóa NQ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị trấn Hà Trung đến năm 2035; điều chỉnh quy hoạch đến năm 2045 2 đô thị: Hà Long, Hà Lĩnh; đang hoàn thành quy hoạch, trình phê duyệt đô thị Cừ, đô thị Gũ. Các xã còn lại chưa quy hoạch đô thị, huyện đang tập trung quy hoạch, xây dựng khu vực trung tâm các xã theo hướng hiện đại để từng bước tạo lập, phát triển các đô thị mới trong tương lai...

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Đảng bộ huyện Hà Trung luôn quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của huyện gắn với kế hoạch, khâu đột phá của tỉnh và NQ 58 của Bộ Chính trị ngay từ năm đầu, có lộ trình cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương. Cùng với đó là làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, lựa chọn được những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất để làm việc, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Bài và ảnh: Phan Nga


Bài và ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]