(Baothanhhoa.vn) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; một trong những yếu tố quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên trên địa bàn dân cư - khó khăn và giải pháp

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; một trong những yếu tố quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên trên địa bàn dân cư - khó khăn và giải pháp

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chấp hành (BCH) Tỉnh đoàn đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy công tác này như: Chỉ thị 18-CT/TU ngày 2-4-2014 của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết 01-NQ/TĐTN ngày 6-8-2018; Nghị quyết 02-NQ/TĐTN ngày 1-11-2018 của BCH Tỉnh đoàn; tổ chức đoàn các cấp tích cực triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Ngày 29-3-2021, BTV Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo: “Giải pháp tăng cường đoàn viên thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”.

Kết quả, trong năm 2021, đã có 4.520 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 2.515 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đáng chú ý, nhiều đảng viên trẻ đã phát huy tốt vai trò của mình, trở thành những nhân tố tiêu biểu trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Kết quả trên là minh chứng cho thấy nhận thức đúng đắn của các cấp bộ đoàn trong tỉnh về việc tăng nguồn sinh lực mới cho Đảng, đặc biệt nguồn từ học sinh, sinh viên. Bởi việc kết nạp học sinh, sinh viên vào Đảng không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức đảng mà còn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó, cần chú trọng nguồn từ địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, hiện nay công tác này đang gặp phải một số khó khăn: (1) Một số cấp ủy thiếu quan tâm đến nhân tố là học sinh, sinh viên trong xây dựng, phát triển Đảng, chưa chú trọng chỉ đạo tổ chức đoàn tìm và tạo nguồn đảng viên từ học sinh, sinh viên. (2) Với học sinh và sinh viên, do thời gian học tập tại nhà trường chiếm phần nhiều, thời gian sinh hoạt tại địa bàn dân cư không đảm bảo để phát hiện, bồi dưỡng. Trong khi đó đội ngũ BCH chi đoàn tại khu phố thay đổi liên tục, một bộ phận cán bộ đoàn yếu về kỹ năng công tác. (3) Một số đơn vị tổ chức đoàn chưa đủ thực lực và hạn chế trong việc định hướng mục tiêu cuộc sống cho thanh niên. Mối quan hệ giữa bạn trẻ với tổ chức đoàn ở khu dân cư lỏng lẻo. Thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng... đi làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp hoặc đi làm ăn xa nên nguồn ở khu dân cư khan hiếm. Bên cạnh đó, một số thanh niên ở nhà thì không đủ tiêu chuẩn để phát triển đảng viên. Một số ít thanh niên khác có đủ điều kiện để phát triển nhưng lại thiếu lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. (4) Mặt trái của cơ chế thị trường, ảnh hưởng của văn hóa ngoại cũng tác động đến đời sống tinh thần, sự cố gắng phấn đấu của các em, nhiều học sinh chưa ý thức được ý nghĩa của việc phấn đấu vào Đảng. (5) Thiếu sự phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đoàn khối trường học với cấp ủy, tổ chức đoàn khu dân cư. (6) Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật cũng làm giảm niềm tin, quyết tâm phấn đấu vào Đảng của các em.

Như vậy, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên ở khu dân cư hiện đang là “bài toán khó” đối với các đảng bộ cơ sở. Việc tìm giải pháp nhằm lựa chọn những thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở là cần thiết, theo tôi, thời gian tới cần quan tâm một số nội dung sau:

Thứ nhất, cấp ủy khối trường học và khu dân cư nâng cao nhận thức, trách nhiệm hơn nữa về vai trò của công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Kết nạp và phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cũng là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng, kết quả lãnh đạo của tổ chức đảng, trong đó cần quan tâm đặc biệt tới học sinh, sinh viên. Đây là lực lượng có tiềm năng sáng tạo, trình độ học vấn, sức khỏe tốt, nhiệt tình cách mạng sẽ góp phần tăng hàm lượng trí tuệ của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trí thức. Sự quan tâm của các tổ chức đảng thể hiện trong cả nhận thức và hành động, như quan tâm chỉ đạo, có kế hoạch, có chủ trương, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; gần gũi, lắng nghe ý kiến để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các em, từ đó có chủ trương đúng đắn, phù hợp.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về động cơ vào Đảng.

Các cấp ủy đảng, tổ chức Đoàn, đội ngũ đảng viên cần tuyên truyền, giáo dục cho các em hiểu sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng, nhiệm vụ của người đảng viên. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục bằng những tấm gương, người tốt, việc tốt hoặc thông qua các đợt sinh hoạt chính trị như: sinh hoạt đoàn, diễn đàn, hội thảo, đối thoại, qua các phóng sự, các cuộc thi về Đảng nhằm giúp các em nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng; những cột mốc, thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua đó, khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, tăng cường phối hợp của các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn khu dân cư trong xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển Đảng.

Cấp ủy quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn khu dân cư làm cho chi đoàn thật sự là nơi giáo dục, rèn luyện lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, cần chú trọng đoàn viên, thanh niên là con em cán bộ, đảng viên; những nhân tố tích cực trong các tổ chức đoàn thể. Cần phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín để theo dõi, động viên, giúp đỡ; chú trọng rà soát, củng cố lại lực lượng đoàn viên, thanh niên từ cơ sở; tăng cường giáo dục để nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Cùng với đó để thanh niên gắn bó với chi đoàn khu dân cư, tổ chức đoàn cùng với các tổ chức đoàn thể đồng hành với họ trong lập nghiệp, hỗ trợ các nguồn vốn vay, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp để thanh niên yên tâm sản xuất, ổn định tại chỗ.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, địa phương, tổ chức đoàn.

Trong phạm vi một nhà trường, một địa phương, một tổ chức đoàn nếu độc lập tiến hành công tác này sẽ vấp phải những khó khăn nhất định. Vì vậy, cần có sự cộng đồng trách nhiệm, chủ động phối hợp trong giáo dục lý tưởng cách mạng, nhận thức về Đảng; định hướng lựa chọn, xem xét nguồn học sinh, sinh viên giỏi trong học tập, nghiên cứu khoa học và tiêu biểu trong hoạt động xã hội, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển Đảng.

Phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “... Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị”. Như vậy, mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự rèn luyện ý chí, khát vọng thiết thực, thể hiện bản lĩnh vững vàng, quyết tâm nỗ lực cao, sẵn sàng xung kích đi đầu trong những việc khó cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu mong muốn.

ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang

(Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]