(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những năm qua, công tác tự phê bình và phê bình đã được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên địa bàn huyện Quan Hóa thực hiện nghiêm túc, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Chuyển biến sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở huyện Quan Hóa

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những năm qua, công tác tự phê bình và phê bình đã được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên địa bàn huyện Quan Hóa thực hiện nghiêm túc, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Chuyển biến sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở huyện Quan HóaĐoàn công tác của huyện Quan Hóa kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phú Nghiêm.

Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, các ban, phòng, ngành và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc với tinh thần thẳng thắn, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” để đánh giá sát, đúng những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra các giải pháp khắc phục.

Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, như: công tác quán triệt, triển khai học tập, tuyên truyền nghị quyết của một số tổ chức cơ sở đảng chưa thường xuyên, liên tục; việc duy trì sinh hoạt chuyên đề thực hiện chưa đầy đủ ở các chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa phong phú, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị còn chậm trong xây dựng, thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, đề ra các giải pháp chưa cụ thể; một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy còn thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa tích cực nêu gương để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo; ý thức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số đơn vị chưa cao. Một số bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu tu dưỡng đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, còn vi phạm kỷ luật, chưa tự giác trong việc “tự soi”.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với kiểm điểm tự phê bình của cán bộ lãnh đạo, quản lý và phân loại chất lượng tổ chức, đảng viên định kỳ hàng năm với tinh thần thẳng thắn, trung thực, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, quyết liệt trong đấu tranh, nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 71 cuộc đối với 255 tổ chức đảng và 1.247 lượt đảng viên, giám sát 51 cuộc đối với 87 cấp ủy và 859 lượt đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 4 cuộc đối với 10 tổ chức đảng và 155 lượt đảng viên, kiểm tra 2 tổ chức đảng và 104 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tiếp nhận, giải quyết 27 đơn tố cáo. Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn, thư tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với 80 đảng viên, bằng các hình thức: khiển trách 59 đảng viên, cảnh cáo 15 đảng viên, khai trừ 6 đảng viên.

Qua công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước, đã có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, với chất lượng công tác kiểm tra không ngừng được đổi mới, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhắc nhở xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, kịp thời, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong việc nêu gương, đảm bảo “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lòng tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa cho biết: “Những năm trước đây ở các chi bộ, việc đảng viên tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ chưa nhiều, nhận thức về vai trò của công tác tự phê bình và phê bình của không ít đảng viên còn hạn chế, nhiều đảng viên, hoặc có cả bí thư chi bộ còn nể nang, chưa mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm, nhưng từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến nay, công tác đấu tranh, tự phê bình và phê bình đã được nâng lên, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ và các đảng viên thẳng thắn, mạnh dạn tự phê bình và phê bình, chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm của từng đảng viên, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ. Đặc biệt, công tác tự phê bình và phê bình luôn chú trọng đi sâu phân tích, kiểm điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bức xúc của địa phương”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Quan Hóa tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình gắn kiểm điểm, đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Việc kiểm điểm sẽ được thực hiện trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, kiên quyết xử lý kỷ luật tổ chức đảng, cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra.

Bài và ảnh: Hoàng Anh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]