(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Sáng 19-7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng tham gia có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và BTV Huyện ủy Quan Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Quan Hóa trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Quan Hóa đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần XXIII có tiêu đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 thoát nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi Thanh Hóa”.

Nội dung dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, các chương trình trọng tâm; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Phương châm hành động của nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Huyện đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu; 5 chương trình trọng tâm, 5 khâu đột phá, 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Quan Hóa.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Quan Hóa, các ý kiến đề nghị: Cần lựa chọn các chương trình trọng tâm và khâu đột phá phù hợp với mục tiêu phát triển, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Bổ sung thêm các giải pháp về kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến lâm sản, gắn chế biến với bảo vệ môi trường; phát triển chăn nuôi gia súc; quản lý vật tư nông nghiệp. Nêu rõ định hướng phấn đấu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Làm rõ các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Điều chỉnh nội dung tiêu đề, một số chỉ tiêu chủ yếu…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá công tác chuẩn bị báo cáo của BTV huyện ủy Quan Hóa chặt chẽ toàn diện, chất lượng tốt, có tính khái quát và tính chiến đấu cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến.

Về nội dung dự thảo Báo cáo chính trị đại hội, đồng chí gợi mở tiêu đề là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và tiềm năng lợi thế của huyện, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh, phấn đấu đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi”.

Về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí đánh giá kinh tế có mức tăng trưởng cao chứ không phải mức khá. Điều này thể hiện ở một số mô hình điển hình trong nông nghiệp; công nghiệp, dịch vụ đều tăng mạnh; các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu ý kiến.

Về phần hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng chí đề nghị làm rõ hơn các hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó đưa vào các nhiệm vụ chiến lược để tập trung giải quyết, trong đó chú trọng bài học về xây dựng đảng.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đồng chí đề nghị làm rõ vị trí của huyện trong quy hoạch vùng, từ đó xác định mục tiêu phát triển. Nghiên cứu chỉ tiêu về huy động vốn để điều chỉnh cho phù hợp với khả năng của huyện. Đề nghị điều chỉnh các nhiệm vụ và giải pháp theo hướng: Tập trung xây dựng, quy hoạch vùng miền. Phát triển một số sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng trong giai đoạn tới. Tăng cường các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Đảm bảo các giải pháp giảm nghèo; quốc phòng, an ninh biên giới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến.

Về chương trình trọng tâm và khâu đột phá, đồng chí đề nghị điều chỉnh từ 5 chương trình xuống còn 3 chương trình, gồm: Phát triển nông lâm nghiệp; Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Điều chỉnh 5 khâu đột phá xuống còn 3 khâu đột phá, gồm: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với phòng chống thiên tai và giảm nghèo; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; Đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm và có ý thức vươn lên.

Về báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, đồng chí đề nghị làm rõ hơn chức trách nhiệm vụ được giao, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền trong thực thi nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Các văn kiện khác như: Chương trình đại hội, Chương trình hành động, Nghị quyết đại hội…, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí đề nghị BTV huyện ủy Quan Hóa tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh các văn kiện đại hội.

Ngọc Anh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]