(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII

Sáng 20-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành liên quan và Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Lang Chánh đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, báo cáo gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các lĩnh vực; nguyên nhân, kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, huyện đã xây dựng hệ thống 27 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm giải pháp thực hiện…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII. Theo đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị công phu, đúng quy định, trong đó đề cập tương đối toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được đánh giá một cách khách quan; các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định tương đối rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng Dự thảo Báo cáo Chính trị cần phải chuẩn bị công phu hơn, trong đó một số nội dung cần phải được làm rõ, đánh giá sâu hơn, như: Việc phát triển tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư; sản phẩm truyền thống; các mô hình sản xuất; cụm công nghiệp; công tác dân tộc, nhất là trong thực hiện các chính sách; công tác cải cách thủ hành chính; công tác xã hội hóa giáo dục, y tế; công tác bảo đảm an ninh biên giới quốc gia; công tác đối ngoại… Về công tác xây dựng Đảng cần phải được đề cập rõ nét hơn. Về các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, các đại biểu băn khoăn về môt số chỉ tiêu trong phát triển kinh tế, đô thị hóa, tỷ lệ người dân được dùng nước sạch, tỷ lệ hộ có nhà ở, tỷ lệ độ che phủ rừng, việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Các chương trình trọng tâm và khâu đột phá, cần phải xác định các khâu đột khá hết sức phù hợp với địa phương; việc huy động các nguồn lực để phát triển; quan tâm bảo vệ môi trường rừng; thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII

Đồng chí Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã chuẩn bị Dự thảo Báo cáo chính trị khá đầy đủ, tính chiến đấu cao. Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đề của Đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; chủ động, sáng tạo, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo trước năm 2025, đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh”.

Về các nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị, cần phải đánh giá kỹ những việc đã làm được trên các lĩnh vực, nhất là những dự án, công trình tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đối với những hạn chế, yếu kém, cần phải đánh giá thật sự khách quan, nhất là những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương châm hành động là: “Đoàn kết – kỷ cương – đổi mới – phát triển”. Về hệ thống các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị huyện cần tính toán thật khoa học từng chỉ tiêu cụ thể cho sát với tình hình thực tế địa phương. Về các chương trình trọng tâm, cần tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu, trong đó cần xác định cơ cấu hợp lý, có định hướng chuyển diện tích trồng luồng kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại, gia trại, xây dựng các tổ liên kết giữa các HTX với doanh nghiệp, tạo sản phẩm mang thương hiệu của địa phương; tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Đối với các khâu đột phá, cần đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ; xây dựng kết cầu hạ tầng, chỉnh trang thị trấn Lang Chánh, trung tâm các xã và một số khu mới. Về các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng và xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và công tác đối ngoại; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận và chỉ đạo tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]