(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Sáng 13-7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể BTV Huyện ủy Hà Trung.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung báo cáo khái quát công tác chuẩn bị và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, đã báo cáo khái quát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội. Theo đó, BTV Huyện ủy và tiểu ban nội dung đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện và các ban, ngành cấp tỉnh để bổ sung, điều chỉnh các văn kiện. Tuy nhiên, do các văn kiện có phạm vi nội dung rộng, dung lượng lớn, nên BTV Huyện ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh để tiếp tục hoàn chỉnh, báo cáo Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện trước khi trình tại Đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung nhiệm kỳ 2015 – 2020, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, phân tích những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân những hạn chế, yếu kém và rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI.

Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện Hà Trung đã xây dựng 27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, 5 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước năm 2025 và đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến cho nội dung các dự thảo văn kiện gồm: Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, dự thảo nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Trong đó, phần lớn các ý kiến tập trung góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội về tiêu đề, bố cục, kết cấu của báo cáo. Về các nội dung cụ thể của báo cáo, các đại biểu đề nghị cần bổ sung phần đánh giá các chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho huyện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhưng huyện chưa hoàn thành; bổ sung đánh giá cơ cấu vốn đầu tư vào địa bàn và số liệu về kết quả chi ngân sách giai đoạn 2015 – 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI.

Các đại biểu cho rằng: 27 chỉ tiêu mà Dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra cho giai đoạn 2020 – 2025 đã cơ bản bám sát định hướng của tỉnh, trong đó có 19 chỉ tiêu bằng với tỉnh giao, 8 chỉ tiêu cao hơn so với tỉnh giao. Tuy nhiên, qua phân tích thực tế, các đại biểu cho rằng một số chỉ tiêu huyện Hà Trung vẫn còn có thể phấn đấu cao hơn, như chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tăng thu ngân sách, huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch sinh hoạt… Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá huyện Hà Trung đã chuẩn bị nội dung các văn kiện khá công phu, số liệu phong phú, kết cấu cơ bản phù hợp. Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị báo cáo cần có tính khái quát cao hơn, văn phong phải có tính chính luận, các số liệu cần chọn lọc để truyền tải thông tin tốt hơn và có sức thuyết phục cao hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kết luận hội nghị.

Đóng góp trực tiếp cho Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI trình tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Tiêu đề của báo cáo cần thể hiện tính phấn đấu cao, tính hiệu triệu, đồng thời chỉ rõ hướng đi chủ đạo của huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do vậy, tiêu đề cần đảm bảo các thành tố: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tiềm năng lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đạt huyện nông thôn mới trước năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030”.

Phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020, phải so sánh với mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đã đề ra; đánh giá các lĩnh vực kinh tế vừa phải khái quát, vừa phải toàn diện, phản ánh sát thực tế của huyện và cân đối giữa các ngành, lĩnh vực. Các số liệu phải chính xác, logic. Phần đánh giá về văn hóa, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng… cần sắp xếp lại thứ tự các nội dung cho phù hợp, phải làm rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực mà huyện đã đạt được. Đánh giá các chương trình trọng tâm mới chỉ nêu được bề nổi, chưa phản ánh được nội dung cốt lõi của từng chương trình thông qua những số liệu cụ thể. Các hạn chế, yếu kém cần đánh giá cụ thể, đầy đủ; nguyên nhân phải phân định đúng khách quan và chủ quan.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo chính trị phải làm bật được tiềm năng, thế mạnh và các thời cơ, thuận lợi, cũng như các khó khăn, thách thức tác động đến thực hiện nhiệm vụ và sự phát triển của huyện. Trong đó, cần chú ý đến tiềm năng về đất đai; tiềm lực con người, nhất là những người con quê hương Hà Trung thành đạt đang ở trong nước và nước ngoài; lợi thế về mạng lưới giao thông có tính kết nối liên vùng, liên huyện; tài nguyên văn hóa du lịch…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với các chỉ tiêu giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với ý kiến của các đại biểu, đề nghị huyện Hà Trung nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2025 lên 65 triệu đồng trở lên, nâng mức huy động vốn đầu tư phát triển và 1 số chỉ tiêu mà huyện có tiềm năng, lợi thế. Đồng chí cho rằng: Huyện Hà Trung cần xác định 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá và phải xác định rõ nội hàm của các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế cũng như phương hướng, mục tiêu phấn đấu của huyện trong 5 năm tới. Để thực hiện thắng lợi phương hướng, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, giải pháp đầu tiên của Hà Trung là phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tiếp theo là phát triển kinh tế ngành; phần văn hóa - xã hội phải có giải pháp về khoa học - công nghệ; phần quốc phòng – an ninh nên cô đọng, súc tích hơn. Đặc biệt, phần nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng phải dầy dặn, đầy đủ hơn, trong đó cần bổ sung phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05; nhất là nhiệm vụ, giải pháp của các đoàn thể chính trị - xã hội phải cụ thể hơn.

Đối với Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, cần sắp xếp lại bố cục một số phần, bổ sung các bài học kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH để tránh trùng lặp với Báo cáo chính trị. Chương trình hành động phải có kết cấu gồm: mục đích, yêu cầu; nội dung chương trình; nhiệm vụ…

Đồng chí Phó Bí thưThường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Hà Trung tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các văn kiện để báo cáo BCH Đảng bộ huyện; đồng thời cũng lưu ý 1 số vấn đề về ma két đại hội và các công việc có liên quan.

Phan Nga

Tin liên quan:

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]