05/07/2024 18:00
(Baothanhhoa.vn) - Những nội dung đáng chú ý: Ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới; 105 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền từ ngày 1/8; Trên 320.000 phương...
BTH

Tắt [X]