Ngày 29/6, vài giờ sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông báo quyết định trừng phạt thêm 11 quan chức Venezuela , Tổng thống Nicolas Maduro đã ra lệnh trục xuất Đại sứ EU tại Caracas, bà Isabel Brilhante Pedrosa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bur4buOxajhu456OuG7juG7pOG7gEIlOjDhu5Q/QuG7jFPFqOG7oEI/Ki7Dk0IgOko/QuG6q+G7hFBCJjxCYnFCP+G7hFBC4bqt4buAKuG7gMOT4buAJuG6tC/hu6BEw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4buD4buO4buAw5LhuqrDgmrhu57hu4IwQsSQ4bq+L+G6usSCQl3hu4JQQuG7nlDhu7hCJuG7gDpCw5nhu6BQQuG7iVDhu5jFqELhu6ZQxajhu6BCw5Phu6DEqDpC4bqxOkLhurZiceG6skI/4bugVsWo4bueQk/hu4bGr0IlOjDhu5Q/QuG7jFPFqOG7oEI/Kj7FqOG7nkIk4bug4buEP0I/4bug4buY4bumQkREQiU64buAxahCw5Phu6A8w5NC4bur4buOxajhu456OuG7juG7pOG7gELEgkJww53FqOG7nkI/4bugV8Wo4bueQmpQw5PGr+G7pOG7gCZCxKnhu4DDkjoqxq9C4buMR0Iq4buAQuG7pMagxajhu6BCPyouw5NCIDpKP0Lhuqvhu4RQQiY8QmJxQj/hu4RQQuG6reG7gCrhu4DDk+G7gCbEgkJP4buCQuG7hSbhu4BP4buO4bukQuG6pypQ4buk4bug4buAxag/4buOQuG7neG7jsOSKsavJuG7gOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qsOT4bumJi0k4bugxq8/xq/huqpCP1A/4buk4buO4bu34bqq4bur4buOxajhu456OuG7juG7pOG7gEIlOjDhu5Q/QuG7jFPFqOG7oEI/Ki7Dk0IgOko/QuG6q+G7hFBCJjxCYnFCP+G7hFBC4bqt4buAKuG7gMOT4buAJkLhu6BSxajhu6BCRsWo4bugQkThuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJBDxJDhurovROG6vOG6vMOSxJBDw4rEkOG6uOG6uMSQP8SQ4bq+4bq64bq84bukROG6rsOaJOG7nuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4bur4buOxajhu456OuG7juG7pOG7gEIlOjDhu5Q/QuG7jFPFqOG7oEI/Ki7Dk0IgOko/QuG6q+G7hFBCJjxCYnFCP+G7hFBC4bqt4buAKuG7gMOT4buAJuG6qkLDkuG7gD/hu4AtJOG7oMavP8avLcavKlDhu55Qxajhu4Dhu6QtJirDk+G7t+G6quG7oD8/JCbhuqIvL8OTw5LFqFDhu6bhu57huq5dUOG7jj/FqOG7gOG7piThu6Q6JuG6rl3FqC8/4bq6xJBDLzok4bukxq/hu4DDkuG7jsOSLyTDk+G7osavL8SQQ8SQQ19D4bq6X0VDL0VDQ+G6ul9QJuG7gE/hu47hu6RfTypQ4buk4bug4buAxag/4buOXyThu47DkirGrybhu4Dhuq7DmiThu57huqpCL8OC4bqr4buEUEImPEJicUI/4buEUELhuq3hu4Aq4buAw5Phu4AmQsSCQk/hu4JC4buFJuG7gE/hu47hu6RC4bqnKlDhu6Thu6Dhu4DFqD/hu45C4bud4buOw5Iqxq8m4buA4bquQuG6tmrhu546WMWo4bqiQsOTxq8qKuG7jlDGr8OS4buOXeG7jsWo4buOejrhu47hu6Thu4Dhuq7Dk8av4bum4bqy4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcCrGr8Wo4bueQj86MOG7mMWoQk9XQsOT4bugUcWo4bugQj/hu6A8w5PEgkJww53FqOG7nkI/4bugV8Wo4bueQsSp4buAw5I6KsavQsOT4bugxq9CKsONxajhu55CT1DGoMWoQiThu6Dhu4YkQj8qPsWo4bueQiThu6Dhu4Q/QsWo4bugw43hu6ZCXeG7gsavQsOT4buGw5NCJTrhu4DFqELDk+G7oDzDk0Lhu6vhu47FqOG7jno64buO4buk4buAQuG7jEdCXeG7hMOT4bugQj8qS8WoQuKAnD/hu6Dhu4ZQQuG7jFlCw5lQ4buYOkLFqOG7nuG7hMav4oCdQsOTIeG7gEJiccSCQuG7pOG7gkIme0LigJwmVELFqOG7oC7Dk+KAnULDmeG7oFBCxJDhurxCJTpXw5NC4bueUOG7gELDk+G7oMSoOkLhurE6QiThu6BGUELigJwlOjJC4bueV1DigJ1CPyop4bu2w5NCcMOdxajhu55CP+G7oFfFqOG7nkLEqTVC4bqpxq/FqOG7gOG7pMOSQnAqOuG7piRCXeG7gkLDk+G7oFHFqOG7oEIm4buGw5Phu6BCP0rFqELDk1bFqOG7nkIm4buAUELhu6RL4bumQsOTIeG7gEJWxajhu55CcCo64bumJELFqOG7oMON4bumQl3hu4LGr0Lhuq3hu4Aq4buAw5Phu4Am4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcCop4bu2w5NC4buM4buoxIJCcMOdxajhu55CP+G7oFfFqOG7nkLEqeG7gMOSOirGr0LDkyjFqOG7nkLDk+G7hsavQk86WcOTQuG6q+G7hFBCJjxCcMSoMELhuqfhu4DFqEJq4bug4buAQj/hu4RQQuG7q+G7jsWo4buOejrhu47hu6Thu4DEgkJWxajhu55Cw6zhu44mOiZC4buhUOG7pF3hu4BC4buMR0Ihxajhu55C4bugWULFqOG7oFvFqOG7nkLDmeG7lELhu6DGr+G7hMOT4bugQuG7nsSoMEJPSj9Cw53FqELhu4xXUEJd4bu2UEIlOlfDk0Lhu55Q4buAQmrhu4Dhu6ZCxKk1QsWo4buCMELDksavQsOT4bugUcWo4bugQj8qU0Lhu55Q4buAQuG7jFdQQuG7pEwkQuG7ieG7jsavJMav4bukw5LGr0Lhu4nGryThu456Qi1Cxajhu54p4bu4UELhu4zhu4DFqOG7nkI/4buE4bumQj8qO0I/4buEUELDklDFqOG7oEI/4buge0LDkyHhu4BC4bqr4buEUEImPELhu6FQ4bukXeG7gEIm4buAOkLDmeG7oFBCPypXxahCw5nhu6Dhu6xQQsWo4bug4buCQj8qxq/FqOG7nkI/4bug4bu4UELhu55Q4buAxahCT1NCJTpGxahCP+G7oDvDk0Lhu6BYUELhu4xLOkLFqEjhu6ZCxajhu57Gr+G7hlBCLULDk+G7oFRC4buM4buExq9CP+G7oHvDk0Lhu6BQxqDFqOG6ri/huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJDY6P+G7oMavKuG6qsOC4bq24burUOG7jj/FqOG7gOG7pivhurLhurQvJMOC

(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]