(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điếm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021” năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

Ngày 8-4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điếm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021” năm 2019.

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; đồng thời cung cấp kịp thời cho cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; đa dạng hóa hình thức PBGDPL, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội... góp phần giữ gìn an ninh, trật tự - an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của tỉnh, cũng như gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Đề án. Lồng ghép triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về PBGDPL được triển khai trong năm 2019 để khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc phạm vi tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát hoặc đăng tải trên cổng thông tin điện tử tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật mới, (sách hỏi đáp, tình huống giải đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật..,) thiết thực về các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân tại địa bàn trọng điểm như: hình sự, đất đai, môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình...; tổ chức hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông lần thứ III và cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tập trung nội dung các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án; tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án trong nhà trường; tỗ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân nơi có địa bàn trọng điểm...

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]