(Baothanhhoa.vn) - Xác định thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lộc đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Huyện Vĩnh Lộc với công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Xác định thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lộc đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Huyện Vĩnh Lộc với công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáoBan tiếp công dân huyện Vĩnh Lộc tiếp công dân tại trụ sở.

Chủ tịch UBND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Thường trực Huyện ủy thường xuyên nghe các cơ quan chức năng báo cáo về kết quả giải quyết đơn, thư KNTC, các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, trang thông tin điện tử... Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện theo lịch định kỳ hàng tháng trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, phản ánh, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, ban tiếp công dân huyện họp, bàn bạc phương án, phân loại đơn, thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo thanh tra huyện tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn, thư KNTC; kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Với việc thực hiện các giải pháp quyết liệt, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC ở huyện Vĩnh Lộc đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ đơn, thư KNTC giảm theo từng năm, chất lượng giải quyết đơn, thư KNTC được nâng lên. Năm 2021, đến thời điểm này, toàn huyện đã tiếp 544 lượt, với 547 lượt người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó cấp huyện 71 lượt, cấp xã 476 lượt; tiếp nhận 143 đơn, trong đó có 141 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trong đó có 2 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo và 136 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; chế độ, chính sách; cán bộ, công chức và một số vấn đề dân sự khác... Sau khi tiếp nhận đơn, thư, Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung công dân KNTC, phản ánh, kiến nghị theo đúng thẩm quyền; báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc về UBND huyện theo dõi, chỉ đạo. Các đơn, thư được thụ lý, giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, tạo được sự đồng tình ủng hộ và tin tưởng của người dân, do đó đã hạn chế tối đa đơn, thư khiếu kiện vượt cấp.

Đồng chí Trần Thanh Bình, Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Hằng năm, UBND huyện đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cán bộ, xử lý và giải quyết đơn, thư KNTC phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về KNTC, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết KNTC trên địa bàn huyện thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp công dân của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin với Nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Bài và ảnh: Công Quang {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]