Ngày 23/5, trong chuyến thăm tới Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một khuôn khổ mới nhằm hướng dẫn sự tham gia kinh tế của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây cũng là chuyến công du đầu tiên của ông Bien tới châu Á với tư cách là tổng thống Mỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G7l+G7sFPhu5jhurRA4buUxq9T4buY4bq0ZyLhurTEqMWoU+G7mOG6tOG7iMav4bq0UOG7lCPFqFPhurRQ4buU4buw4bq0UOG7llPhu5ThurRA4buM4bq0w6BT4bq04bqz4buq4bq04bq3P+G7rlPhu5gt4buX4buUw4nhu5bhurThuq/hu5pT4buU4bq04bq3P+G7rlPhu5jhuqIv4buU4bqkw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqyxKhS4bu4LeG7suG7lFRAVOG6suG6tEDhu5ZAUUx24bqy4buX4buwU+G7mOG6tEDhu5TGr1Phu5jhurRnIuG6tMSoxahT4buY4bq04buIxq/hurRQ4buUI8WoU+G6tFDhu5Thu7DhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurTDoFPhurThurPhu6rhurThurc/4buuU+G7mC3hu5fhu5TDieG7luG6tOG6r+G7mlPhu5ThurThurc/4buuU+G7mOG6tOG7lOG7mlPhu5ThurThurxT4buU4bq04bqk4bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/EqEpTQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvSkzhu7hQQFThu7IvU0wp4bu4L+G6puG6puG6puG6pC/huqRDQ0rhuqbDgkThuqbhuqrDguG6pEDhuqrhuqzDgsSQUeG6pEHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqy4buX4buwU+G7mOG6tEDhu5TGr1Phu5jhurRnIuG6tMSoxahT4buY4bq04buIxq/hurRQ4buUI8WoU+G6tFDhu5Thu7DhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurTDoFPhurThurPhu6rhurThurc/4buuU+G7mC3hu5fhu5TDieG7luG6tOG6r+G7mlPhu5ThurThurc/4buuU+G7mOG6suG6tEpFQEUt4buy4buUVEBULVThu7bhu5bhu5jhu5ZTRVEt4bu44bu2xKh24bqy4buUQEDhu7Lhu7jhu7UvL8SoSlPhu5ZS4buYQSjhu5ZMQFNFUuG7slEj4bu4QShTL0BC4bqmw4IvI+G7slFURUpMSi9T4buYQFLhu4jhu5Qv4bqmw4LhuqbhuqZfw4Lhuqpf4bqm4bqoL0BAPChTX+G7oFRMX+G7iOG7lkpMU1/huqRB4bug4buy4buY4bqy4bq0L8OD4buX4buwU+G7mOG6tEDhu5TGr1Phu5jhurRnIuG6tOG7g1RM4bq04bqv4buWSkxT4bq0xKjFqFPhu5jhurThu4jGr+G6tOG7heG7lCPFqFPhurRQ4buU4buw4bq04buF4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurTDoFPhurThurPhu6rhurThurc/4buuU+G7mC3hu5fhu5TDieG7luG6tOG6r+G7mlPhu5ThurThurc/4buuU+G7mOG6tCjhu5rhurThu5fhu5Thu5xT4buU4bq0KD9YU+G7mOG6tMOA4bq74buR4bq1ZeG6oOG7ueG6tEDhurrhu5bhurThu5dUUD5U4bu54bq0aOG7lMONQOG6tOG6r+G6vFPhurRT4buY4bq4PuG6tOG6puG6rC/huqov4bqmw4LhuqbhuqZB4bq0w4AzU+G7lOG7teG6tCBl4buRL+G7l+G7l+G7pcO6aOG6oOG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bq5TEVK4bqyw4No4buY4bq4PuG6tOG6puG6rC/huqrhu7nhurRA4bu2VFPhu5jhurTEqOG7lCM+4buMU+G6tEDhu5Thur5S4bq0QFbhu5bhurRo4buUw41A4bq04bqv4bq8U+G7ueG6tOG7l+G7sFPhu5jhurRA4buUxq9T4buY4bq0ZyLhurThu4NUTOG6tOG6r+G7lkpMU+G6tEvDiuG6tMSoxahT4buY4bq04buIxq/hurRS4buqQOG6tFDhu5QjxahT4bq0UOG7lOG7sOG6tFJW4buW4bq0U+G7lOG7hlLhurThu5Q/VlPhu5jhurRK4buKU+G6tOG7uCzhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq0UOG7llPhu5ThurRA4buM4bq0xKgqReG6tGci4bq0WeG6tMOgU+G6tOG6s+G7quG6tOG6tz/hu65T4buYLeG7l+G7lMOJ4buW4bq04bqv4buaU+G7lOG6tOG6tz/hu65T4buYQeG6tOG6s0c+4bq0xKgmU+G7mOG6tFHhurjhurTEqOG7lCM+4buMU+G6tMSoxahT4buY4bq0SiPhurRLSSPhurRA4buWw5JT4bq0xKgqReG6tMWoU+G7mOG6tOG6r+G7lkxT4bq0QFbhu5bhurTEqOG7lEcj4bq0MOG6tChW4buW4bq0QD/hurTEqMOJxKjhu5ThurRR4bq44bq0QOG7sFPhu5jhurRA4buUxq9T4buY4bq0ZyJB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7heG7lCPFqFPhurRQ4buU4buw4bq04buF4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurTDoFPhurThurPhu6rhurThurc/4buuU+G7mC3hu5fhu5TDieG7luG6tOG6r+G7mlPhu5ThurThurc/4buuU+G7mOG6tCjhu5rhurThu7gs4bq0QOG7lOG7nFPhu5ThurQoP1hT4buY4bq0w4Dhurvhu5HhurVl4bqg4bq0U+G7lOG7hlLhurRSJcSo4bq0S8agxKjhu5ThurRR4bq4UuG6tOG7uEcj4bq04bu44buAxKjhurThu5Thu65T4bq04bu0I0VT4bq04buUw5XhurRA4buUP+G7rlPhu5jhurRS4bq64buW4bq04buY4buWIUXhurRnIuG6tCjhurjhurTEqMOJxKjhurThu7Qjxq/EqOG6tOG7mOG7lkXhurRQ4buUw4nEqOG6tFB74bq0UOG7jEDhurRT4buUP+G6tCAj4bu4QOG7tkVR4buWReG7ueG6tOG6r+G7tiNTTOG7luG7ueG6tMOgU+G6tOG6s+G7quG7ueG6tOG6u1NKVFNM4bu44buWReG7ueG6tGjhu5TDjUDhurThuq/hurxT4bu54bq04bq54bq4U+G6tOG7kyPGr8So4bu54bq0Z0VRRT7hu7jhu5ZF4bu54bq0aEwp4bq0WkxFUUVTSuG7ueG6tOG7keG7lOG7llHhu5bhu7Lhu7Lhu5ZTTOG7uOG7ueG6tOG7leG7llPhu5hF4buyVOG7tkzhu7nhurThu5fhu5TDieG7luG6tGZFU+G6tCjhurjhurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buVw4lT4buY4bq0UOG7luG7jFPhurRSVuG7luG6tFPhu5Thu4ZS4bq0U0dT4buY4bq0xKhFVOG6tChF4buW4bq0QOG7tsOa4bq0UcOKU+G7lOG6tEvhurpU4bq0xKgqReG6tGci4bq0QOG7tlRT4buY4bq0UOG7lCPhurQoLMSo4bq04bqq4bq0U+G6vlLhurThu7hFI+G6tFDhu5Thu5bhurTEqCwj4bq04buX4buwU+G7mOG6tEDhu5TGr1Phu5jhurThu5fhu7YjUuG7suG6tOG7tj1A4bq0ZyLhurRQ4buU4buk4buW4bq04bq54buWw5Xhu7LhurRL4bucU+G7lOG6tOG6s8av4buW4bq0QMOJxKjhurThu6UjPsOSU+G6tOG7l+G7lMOJ4buW4bq04bqv4buaU+G7lOG6tOG6tz/hu65T4buY4bq0w4Dhu5fhu5Hhu5HhuqDhu7nhurRS4buqQOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0QCwj4bq0QDvhurRA4buUV+G7luG6tMSoLCPhurThu5fhu7BT4buY4bq0QOG7lMavU+G7mOG6tGnhu4hFUkXhurRT4buU4buGUuG6tEDhu5Q9xKjhurRLw4w+4bq04bu4LOG6tMSoRVPhurRKLOG6tMSoKkXhurRnIuG6tFnhurTEqOG7lEcj4bq0MEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4buUTFThurRo4buU4bq44bq04buX4bu24buAU+G7mOG6tOG7ueG6tFDhu5QjxahT4bq0UOG7lOG7sOG6tOG7uMOT4bq0QMON4buy4bq0QOG7tiNT4buY4bq0KOG6uFThurTEqMOJxKjhurQoSFPhurRL4buO4bq04bu0I0VT4bq0QOG7tsOZU+G7mOG6tFPhu5Q/4bq0QOG7lD/hu65T4buY4bq0UuG6uuG7luG7ueG6tMSo4buUI+G7rOG7luG6tMSoI1Phu5jhurQ6U+G7mOG7ueG6tOG7iOG7luG7jFPhurRL4buw4buW4bq0UOG7lMag4bq04buUw40j4bq0KOG6uOG6tMSo4buUxq9T4buY4bq0QOG7lEVS4bq0U+G7lCZT4buYQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4buU4bq44bq04buX4bu24buAU+G7mOG6tMSoVOG7luG6tFPhu6zhurRRLMSo4bq0Ulbhu5bhurRR4bq44bq0UuG7qkDhurTEqMOJxKjhu5ThurRLw5ThurThu5jhu5bhurxS4bq0UeG6ulLhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu2VFPhu5jhurRTP1bEqOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tErhurjhu5bhurThu5ThurpT4bu54bq0S+G7luG7jiPhurRS4bq44bq04buX4buwU+G7mOG6tEDhu5TGr1Phu5jhurThuq/hu5ZKTFPhurRLw4rhurTEqFThu5bhurRR4bq44bq0PyPhurRA4buWw5JT4bq04buU4bq4U+G7mOG6tEtJI0HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODaOG7lOG6uOG6tOG7l+G7tuG7gFPhu5jhurRTw5Ij4bq04bu24bum4bu14bq04oCcZyLhurRR4bq44bq0UuG7qkDhurTEqD9XU+G7mOG6tOG7tCPGr8So4bq0UOG7llPhu5ThurRA4buM4bq0w6BT4bq04bqz4buqLeG7l+G7lMOJ4buW4bq04bqv4buaU+G7lOG6tOG6tz/hu65T4buY4bq0KOG6uOG6tCjhu5bDlcSo4bq0UlnhurThu7bhu6pT4buY4bq0KEXhu5bhurRA4bu2w5rhurRRw4pT4buU4bq0S+G6ulThurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurTEqCpF4bq0ZyLhurRA4bu2VFPhu5jhurRQ4buUI+G6tCgsxKjhurRR4bq44bq0S+G7luG7jiPhurRAxq9A4bq0xKjhu5RU4bq0U+G7mD9X4buW4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhurQo4bq44bq0SlRFU+G7lOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tGci4bq0LeG6tMSoJlPhu5jhurRT4buUP+G6tMSo4buUVOG6tFPhu5g/V+G7luG6tEpHU+G6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFDhu5Qj4bq0KCzEqEHhurLhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODaOG7lOG6uOG6tOG7l+G7tuG7gFPhu5jhurTEqCZT4buY4bq0U+G7lEhT4bq0UuG6ulPhu5ThurThu7bhu4ZT4buY4bq04bu24buGU+G7mOG6tOG6u+G7keG6tWXhurThu7jDk+G6tMSo4buUVOG6tOG7suG7lE3hu7LhurRnIuG6tCjhurjhurTEqMOJxKjhurRL4buoU+G7mOG6tFLhu5ZT4buU4bq04bu0Iz7hu4xA4bq0S+G7nFPhu5ThurTEqMOJxKjhurThu7QjPuG6tEDhu4DEqOG6tEvhurxS4bq04buI4bq8VOG6tMSoxahT4buY4bq0U+G7lEdT4bu54bq0SlRFU+G7lOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tFPhu5Thu6ThurQo4bq44bq0xKjhu5Qq4bq0QOG7tkVT4buY4bq0QOG7tuG6uuG7luG6tMSoKkXhurRnIuG6tMSoVeG6tEDhu5TDlOG6tMSo4bq6U+G7lOG6tEDhu7ZFU+G7lOG6tFnhurTDoFPhurThurPhu6rhurThurc/4buuU+G7mC3hu5fhu5TDieG7luG6tOG6r+G7mlPhu5ThurThurc/4buuU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODaOG7lOG6uOG6tOG7l+G7tuG7gFPhu5jhurTEqCZT4buY4bq0xKjhu5RU4bq04bu24buGU+G7mOG7ueG6tFDhu5QjxahT4bq0UOG7lOG7sOG6tFPhurg+4bq04bu4w5PhurThu5jhu5Y94buy4bq04buY4buW4bq8UuG6tMSo4buU4buW4bq04buy4buUxqDhurThu4jhu4ZT4buY4bq0xKjDicSo4buU4bq0UeG6uFLhurTEqOG7lFThurTEqOG7lCPhu6zhu5bhurTEqCNT4buY4bq0OlPhu5jhurTEqCpF4bq0ZyLhurRR4buWU+G7lOG6tOG7lFThurpA4bq04buU4buuU+G6tEDhu7ZUU+G7mOG6tErhurjhu5bhurThu5ThurpT4bu54bq04buI4bq8VOG6tCjDleG6tEDhu7Y/VsSo4bq0U+G7lCFT4buY4bq04buY4buWw4lT4bq0S1ThurpT4bq0QMavU+G6tFBNUuG6tErhu4pT4bq0S+G7jFPhurThu5jhu5bDieG6tMSoRVThurThu5Thu65T4bq0xKjhu5RU4bq0U+G7mD9X4buW4bq0QOG7lsOSI+G6tEokU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4buwU+G7mOG6tEDhu5TGr1Phu5jhurThuq/hu5ZKTFPhu7nhurRT4buYP1fhu5bhurTEqFXhurTEqOG7lCM+4buMU+G6tEvhu5bhurThu4hFVOG6tOG7mOG7qFLhurTEqMOJxKjhurRL4buWw5RS4bq0SjtT4buY4bq0WeG6tOG6ueG6uFPhurThu5Mjxq/EqOG6tCjhurjhurRo4buUw41A4bq04bqv4bq8U+G7ueG6tEvDiuG6tDwjSEDhurThu5Thu5bDlVPhurRA4bq64buW4bq04buR4buUw5pT4buY4bq0QOG7tj9T4buY4bq04buI4bq4PuG6tMO6P1dT4bq04bq7eiNS4buW4bq0WeG6tOG7l1RQPlThurRLw5ThurRLP0XhurThu7ZF4bq0xKjDicSo4bq0U+G7lMONU+G6tDxNQOG6tCjhu47hurRQ4buUI8WoU+G6tFDhu5Thu7DhurRLP1jEqOG6tMSo4buUV+G6tEtY4buW4bq0QDvhurRRRyPhu7nhurThu7hFI+G6tMSoI+G7qsSo4bq04buY4buC4buy4bq0KFbhu5bhurThu5fhu5Qq4bq0QD9WU+G7mOG6tGjhu5TDjUDhurThuq/hurxT4bq0ZSNS4buWVOG6tOG7heG7luG7uOG7lOG7lkpFQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5fhu7BT4buY4bq0QOG7lMavU+G7mOG6tOG6r+G7lkpMU+G6tFPhu5RIU+G6tFLhurpT4buU4bq04bu24buGU+G7mOG6tFDhu5QjxahT4bq0UOG7lOG7sOG6tOKAnOG7uMOT4bq0UlnhurTEqOG7lFThurRT4buUIVPhu5jhurRT4buYP1fhu5bhurRQ4buUw4nEqOG6tFIjxq9T4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEA/4buuU+G7mOG6tFFF4buW4bq0U+G7jCPhurRLw4nhu7LhurQ6U+G7mOG6tMSow4nEqOG6tFIlxKjhurRA4buWw5Ij4bq0xKgmU+G7mOG6tFPhu5Q/4bq0UeG6uFLhurQo4buWw5XEqOG6tEvDlOG6tEvhurpA4bq0Sz9YxKjhurRT4buUIVPhu5jhurRSJcSo4bq0QOG7lsOSI+G6tEtVQeKAneG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu4Xhu5QjxahT4bq0UOG7lOG7sOG6tOG6u+G7keG6tWXhurRLP1jEqOG6tMSo4buU4buWReG6tEDhu5ThurhT4buU4bq04buIxq9T4bq04oCcQOG7tiXhurTEqOG7qkDigJ3hurRAw43hu7LhurRA4bu2I1Phu5jhurQo4bq4VOG6tCjhu5bDlcSo4bq0QOG7lOG7luG7jEDhurRRw43hu7LhurTEqMOJxKjhurThu7QjPuG6tEDhu4DEqOG6tFJW4buW4bq0xKjhu5RU4bq0QOG7lD/hu65T4buY4bq0UuG6uuG7luG6tCjhurjhurRT4buOU+G6tFDhu5ZT4buU4bq0QOG7jOG6tFAi4bq0QOG7lCPDjUDhurThu7jGr+G7ueG6tEDhu5Q9xKjhurRLw4w+4bq04buUWOG7suG6tEDDicSo4bq0QOG7tsOSU+G6tMSo4buUI+G7rOG7luG6tMSoI1Phu5jhurQ6U+G7mOG7ueG6tEDhu5Thu5bhu4xA4bq0UcON4buy4bq0xKjDicSo4bq0xKhFUuG6tFDhu4xA4bq0Ulbhu5bhurQo4buO4bq04buI4buW4buMU+G6tEvhu7Dhu5bhurRQ4buUxqDhurThu5TDjSPhurQo4bq44bq0U+G7rOG6tFEsxKjhurRT4buY4bq+U+G6tMSo4buU4buCU+G6tOG7ti5F4bq0QOG7luG7jlPhurQo4bq44bq04buUxq/hu5bhurRR4buqQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5fhu5RMVOG6tFDhu5QjxahT4bq0UOG7lOG7sOG7ueG6tMSow4nEqOG6tFM/VsSo4bq04bu4w5PhurRA4buU4buW4buMQOG6tFHDjeG7suG6tOKAnOG7lMOV4bq0QOG7lMavU+G7mOG6tMSo4bq8U+G7lOG6tOG7iMOJVOG6tOG7uFZS4oCd4bq0KOG6uOG6tCjhurrEqOG7lOG6tOG7tkXhurTEqMOJxKjhurTEqOG7lCPhu6zhu5bhurTEqCNT4buY4bq0OlPhu5jhurRQ4buUVMOJU+G7mOG6tOG7uOG6vFPhurThu7QjRVPhurRA4bu2w5lT4buY4bq0S8OU4bq0SizhurThu4jDiVThurQo4bq44bq0U+G7mOG6vlPhurTEqOG7lOG7glPhurRAxq9A4bq04buU4buuU+G6tOG7uCzhurThu5jhu5bDiVPhurRLVOG6ulPhurRA4bu2VFPhu5jhurTEqOG7lCPhu6zhu5bhurTEqCNT4buY4bq0OlPhu5jhurRAVOG6uFPhurTEqEkj4bq0U+G7lD/hurRA4buU4buM4bq04buY4buWVuG7luG6tEvDiuG6tEDhu7bhurzhu5bhurThu7QjReG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEvhurrhu5bhurRK4bucxKjhu5ThurThurFpw7rhurvhurct4bqkxJBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2jhu5Q/U+G7mOG6tFDhu5QjxahT4bq0UOG7lOG7sOG6tFDhu5TFqFPhu5jhurRLP0XhurThu7ZF4bq0xKjDicSo4bq0UiXEqOG6tEDhu5bDkiPhurTEqCXhurRA4buUw5ThurQo4buO4bq04buI4buW4buMU+G6tEvhu7Dhu5bhurRQ4buUxqDhurThu5TDjSPhurThu5RU4buCxKjhurTEqMOJxKjhurRR4bueU+G7lOG6tCgsxKjhurRA4bu2w5lT4buY4bq0QEdS4bq0UOG7lMOJxKjhu7nhurRS4bq44bq0QOG7lEU+4bq0KOG6uFThurRLVeG7ueG6tFDhu5RZ4buW4bq0S+G7qlPhu5jhurTEqMOJxKjhurTEqCPhu6rEqOG6tEDhu5ThurxU4bq0USPDjVPhurRLw5ThurRA4buU4buW4buMQOG6tFHDjeG7suG6tMSow4nEqOG6tMSoRVLhurRQ4buMQOG6tMSoJeG6tEDhu5TDlEEvQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buyICNA4buUVOG7tuG6ssODw4Dhu5fhu5fhu6XDumgvw7rhu5ZMQFNFUivhuqDhuqIv4buyw4M=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]