(Baothanhhoa.vn) - UBND huyện Mường Lát Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mường Lát, như sau:

UBND huyện Mường Lát thông báo tuyển dụng

UBND huyện Mường Lát Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mường Lát, như sau:

UBND huyện Mường Lát thông báo tuyển dụng

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:

- Thông tin, tuyên truyền: 01 chỉ tiêu (Phương pháp viên hạng III – Mã số: V.10.06.20).

- Văn hóa, văn nghệ: 01 chỉ tiêu (Phương pháp viên hạng III – Mã số: V.10.06.20).

- Di tích, du lịch: 01 chỉ tiêu (Phương pháp viên hạng III – Mã số: V.10.06.20).

- Thể dục, thể thao: 01 chỉ tiêu (Huấn luyện viên hạng III – Mã số: V.10.01.03).

- Phát thanh viên: 01 chỉ tiêu (Phát thanh viên hạng III – Mã số: V.11.10.29).

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm:

- Vị trí việc làm Thông tin, tuyên truyền: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 5 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, hoặc chuyên ngành: Báo chí; Mỹ thuật; Quản lý thông tin.

- Vị trí việc làm Văn hóa, văn nghệ: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, hoặc chuyên ngành: Âm nhạc; Quản lý văn hóa; Văn hóa học.

- Vị trí việc làm Di tích, du lịch: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, hoặc chuyên ngành: Lịch sử; Du lịch; Văn hóa các dân tộc thiểu số.

- Vị trí việc làm Thể dục, thể thao: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Thể dục thể thao; Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao.

- Vị trí việc làm Phát thanh viên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Phát thanh viên hạng III theo quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Ngữ văn; Báo chí.

II. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển viên chức nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

- Chứng thực bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thị xã, thành phố cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 01 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên địa chỉ người nhận.

Toàn bộ các thành phần hồ sơ được sắp xếp lần lượt theo thứ tự nêu trên.

Mẫu hồ sơ do Phòng Nội vụ huyện - cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng phát hành để phục vụ cho người có nguyện vọng đăng ký dự tuyển; mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng.

2. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 23/8/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: UBND huyện Mường Lát. Khu 2, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

3. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000đ/thí sinh

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐUBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh.

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1:

+ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thi phỏng vấn; nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Điểm thi phỏng vấn được tính theo thang điểm: 100 điểm.

+ Thời gian thi phỏng vấn: Không quá 30 phút/thí sinh dự tuyển(trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mường Lát để các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển.

Xem chi tiết tại đây. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]