(Baothanhhoa.vn) - UBND huyện Hậu Lộc tuyển dụng 05 viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc

UBND huyện Hậu Lộc tuyển dụng 05 viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng

Số lượng cần tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, cụ thể:

- Vị trí việc làm Giải phóng mặt bằng: 03 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Giám sát: 02 chỉ tiêu.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; cụ thể:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

- Đối với vị trí việc làm Giải phóng mặt bằng: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; Xây dựng công trình; Quản lý đất đai; Luật; Tài chính; Kế toán.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành “Xây dựng cầu đường” phải có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông; đối với ngành hoặc chuyên ngành “Xây dựng công trình” phải có chứng chỉ quản lý dự án và chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

- Đối với vị trí việc làm Giám sát: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; Hệ thống điện.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành “Xây dựng cầu đường” phải có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông; đối với ngành hoặc chuyên ngành “Hệ thống điện” phải có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

3. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐUBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2:

a) Thực hiện phỏng vấn trực tiếp để Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

5.1. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (kèm theo thông báo) tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Hậu Lộc; địa chỉ: Số 586 Đường Bà Triệu; Khu Trung tâm thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; SĐT liên hệ: 0237.383.686.

5.2. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:30 ngày, kể từ ngày 23/02/2022 đến hết ngày 24/03/2022.

- Thời gian Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, triệu tập thí sinh và tổ chức phỏng vấn: Dự kiến tháng 04/2022.

5.3. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: 500.000 đồng/người.

CHỦ TỊCH: Nguyễn Minh Hoàng


CHỦ TỊCH: Nguyễn Minh Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]