(Baothanhhoa.vn) - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Liên hiệp hội năm 2020, như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Liên hiệp hội năm 2020, như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

Số lượng, vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, gồm các vị trí việc làm sau: Chuyên viên văn phòng: 01 người; Chuyên viên Ban Khoa học công nghệ - Tư vấn phản biện và giám định xã hội: 01 người; Chuyên viên Ban Thông tin phổ biến kiến thức: 01 người; Văn thư kiêm thủ quỹ: 01 người.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn cụ thể của vị trí việc làm

Về trình độ đào tạo:

- Vị trí chuyên viên Văn phòng: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Hành chính, chính trị, kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp.

- Vị trí chuyên viên Ban Khoa học công nghệ - Tư vấn phản biện và giám định xã hội: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế, kế toán, khoa học môi trường.

- Vị trí chuyên viên Ban Thông tin phổ biến kiến thức: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Báo chí, thông tin tuyên truyền, công nghệ thông tin, luật, kinh tế, kế toán.

- Văn thư kiêm thủ quỹ: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư, lưu trữ; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

* Về trình độ ngoại ngữ:

- Bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên đối với chức danh nghề nghiệp tương đương yêu cầu trình độ chuyên môn đại học trở lên.

- Bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên đối với chức danh nghề nghiệp tương đương yêu cầu trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng.

* Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

Đối tượng ưu tiên

- Ưu tiên xét tuyển đối với những lao động hợp đồng lâu năm tại Liên hiệp hội và những người đã có kinh nghiệm công tác, có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Theo quy định tại Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển

* Người dự tuyển viên chức nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thị xã, thành phố cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh cỡ 4 x 6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời hạn chụp không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

- 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên địa chỉ người nhận;

- Bản sao chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

* Lệ phí xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: 500.000 đồng/thí sinh.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/7/2020 đến 17 giờ 00 ngày 27/8/2020 trong giờ hành chính (trừ Thứ bảy và Chủ nhật).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Số 17, Hạc Thành, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá) - Điện thoại: 02373 727795 – DĐ: 0904367789

Thời gian xét tuyển

Dự kiến tháng 9 năm 2020 (sẽ có thông báo cụ thể sau khi hoàn tất tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển).

Hình thức tuyển dụng

Thực hiện xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Lưu ý: Phương án tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Liên hiệp hội được niêm yết tại trụ sở Cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Website: http://tusta.org.vn)./. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]