(Baothanhhoa.vn) - UBND huyện Hà Trung thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy Văn hóa như sau:

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

UBND huyện Hà Trung thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy Văn hóa như sau:

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

1. Số lượng cần tuyển dụng: 60 người, trong đó:

- Giáo viên mầm non: 45 người;

- Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 15 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Yêu cầu chung: Đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Khoản 1, Điều 4,Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ .

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm:

- Đối với giáo viên mầm non: đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập. Trong đó: yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non; Đại học sư phạm mầm non.

- Đối với giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học.

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học dạy Văn hóa:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Lưu ý: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Công văn số 2847/SGD ĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

3. Phương thức tuyển dụng

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 17/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND.

Trong đó, đối với giáo viên Mầm non: ưu tiên xét tuyển trước đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm gần nhất và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

4. Thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Hà Trung) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính,kèm theo lệ phí 400.000đ (theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

-Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 29/9/2020 đến hết ngày 28/10/2020, trong giờ hành chính của ngày làm việc.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

- Địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND& UBND huyện Hà Trung. Địa chỉ: đường Hòa Bình, tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373.620.396

5. Cách thức tuyển dụng: thực hiện theo Phương án số 1983/PA-UBND ngày 22/9/2020 của UBND huyện Hà Trung về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2020 (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Hà Trung: hatrung.thanhhoa.gov.vn).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy Văn hóa. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thông báo công khai trên sóng phát thanh và đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin điện tử của huyện;Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học niêm yết, thông báo công khai tại đơn vị mình và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương để nhân dân được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

PHÓ CHỦ TỊCH: Hoàng Văn Long

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy Văn hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]