(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-9, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) chính trị và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong giai đoạn hiện nay”.

Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay

Ngày 15-9, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) chính trị và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong giai đoạn hiện nay”.

Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Minh Hiếu)

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì hội thảo.

Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Minh Hiếu)

Tham dự Hội thảo có TS Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các trường chính trị trong cả nước.

Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay

TS Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu chào mừng Hội thảo. (Ảnh: Minh Hiếu)

Phát biểu chào mừng hội thảo, TS Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Hội thảo khoa học cấp Bộ, với chủ đề: “Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác ĐTBD cán bộ và NCKH trong giai đoạn hiện nay” là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng ta về công tác ĐTBD cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong nhiều năm qua, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ của tỉnh phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đều được Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa xác định là chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, tỉnh luôn chú trọng ĐTBD gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ; thực hiện nghiêm việc rà soát quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thông qua hội thảo lần này, sẽ là dịp để các đại biểu trao đổi về thực trạng, những khó khăn, bất cập, từ đó đề xuất các giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng các trường chính trị đạt chuẩn, phát huy vai trò to lớn của hệ thống các trường chính trị đối với công tác ĐTBD cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng. Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh và các ban, ngành chức năng của tỉnh tiếp thu những kinh nghiệm quý tại hội thảo lần này, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thanh Hóa trở thành “Tỉnh kiểu mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Minh Hiếu)

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Yêu cầu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, coi đó là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ, NCKH, tổng kết thực tiễn; để nhà trường thực sự là trung tâm ĐTBD cán bộ, đồng thời là cơ quan NCKH, tổng kết thực tiễn phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, xây dựng chính sách và tư vấn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đồng chí tham dự hội thảo cần tập trung trao đổi, thảo luận 5 nội dung chủ yếu: Chuẩn hóa nội dung, chương trình và quản lý hoạt động ĐTBD; Chuẩn hóa trong công tác NCKH; Tổ chức, bộ máy của các trường chính trị; Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính. Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Mục đích hội thảo nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác ĐTBD cán bộ và NCKH trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở kết quả của hội thảo này, Học viện sẽ cùng với Ban Tổ chức Trung ương và một số cơ quan Trung ương bổ sung những nội dung mới để trình Ban Bí thư sớm ban hành tiêu chí trường chính trị chuẩn và quy trình công nhận trường chính trị chuẩn.

Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay

TS Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tham luận tại Hhội thảo với chủ đề “Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với đối mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay”. (Ảnh: Minh Hiếu)

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các tham luận tập trung làm sáng tỏ vị trí, vai trò của công tác cán bộ, chiến lược cán bộ; nhất là công tác ĐTBD cán bộ; những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác ĐTBD cán bộ. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý chia sẻ những kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn; nêu ra những đặc thù trong chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của các trường chính trị theo Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13-11-2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sự cần thiết xây dựng trường chính trị chuẩn; các nhóm tiêu chí trường chính trị chuẩn; yêu cầu đặt ra trong xây dựng trường chính trị chuẩn. Nhiều tham luận trình bày những nghiên cứu đánh giá thực trạng trường chính trị trên các mặt công tác chủ yếu: ĐTBD, NCKH, xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; những thuận lợi, khó khăn trong triển khai xây dựng các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay

ThS Trần Tuyết Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tham luận tại hội thảo với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. (Ảnh: Minh Hiếu)

Trên cơ sở trao đổi các kết quả nghiên cứu cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu tham gia hội thảo đã đề xuất những giải pháp tâm huyết, có giá trị về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn trên các mặt công tác chủ yếu: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh; về nội dung ĐTBD và quản lý hoạt động ĐTBD cán bộ; về công tác NCKH, tổng kết thực tiễn; về hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, điều kiện tài chính và một số vấn đề khác có liên quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Hội thảo cũng kiến nghị với Đảng và Nhà nước những vấn đề có liên quan về cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các trường chính trị cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư.

Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]