(Baothanhhoa.vn) - Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Văn phòng HĐND tỉnh làm tốt công tác tham mưu, phục vụ

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Văn phòng HĐND tỉnh làm tốt công tác tham mưu, phục vụ

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Đồng chí Lê Đức Thuận, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8, thứ 9 tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh. Thông qua 2 kỳ họp thứ 8 và thứ 9, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã quyết nghị ban hành 44 nghị quyết góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Trong công tác tham mưu các phiên họp, cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tổ chức thảo luận, quyết định các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh; cho ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp và việc giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh giữa hai kỳ họp được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Trước mỗi kỳ họp, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, triển khai đến các tổ đại biểu HĐND tỉnh; tài liệu liên quan đến việc tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, kịp thời gửi đến đại biểu. Văn phòng đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa thông báo rộng rãi lịch tiếp xúc cử tri của tất cả các tổ đại biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và tham dự.

Về hoạt động giám sát, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch và tiến hành giám sát chuyên đề “Việc sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách và tăng thu ở các huyện, thị xã, thành phố” tại các huyện: Nga Sơn, Đông Sơn, Như Thanh, Hà Trung. Đồng thời, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát thông qua hình thức xem xét báo cáo, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố báo cáo việc thực hiện kết luận chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, nội dung liên quan đến hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7; xem xét báo cáo của Công an tỉnh, Sở Xây dựng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, lời hứa, cam kết khi trả lời tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 7; ban hành thông báo kết luận chất vấn của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII. Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh: Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay; việc thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018 theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29-5-2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài tham mưu giám sát chuyên đề, Văn phòng HĐND tỉnh còn tham mưu cho các ban HĐND tỉnh giám sát thường xuyên, khảo sát theo kế hoạch; tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách và tăng thu ở các huyện, thị xã, thành phố; tham gia các đoàn giám sát do các cơ quan của Quốc hội thực hiện tại địa phương...

Đối với công tác dân nguyện, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch, bố trí lịch cho đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng thời có văn bản đề nghị Thường trực HĐND, thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị mình theo địa bàn ứng cử. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 6 ngày cho đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, tiếp 56 người/37 vụ việc; tiếp nhận 154 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; tham mưu để Thường trực HĐND tỉnh chuyển 70 đơn đến các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn, trả lời 12 đơn cho công dân; ban hành 9 công văn đôn đốc yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết các đơn của công dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Lưu 72 đơn của công dân (đơn không đủ điều kiện xử lý; đơn trùng lắp đã có văn bản chỉ đạo xử lý đang trong thời hạn giải quyết; đơn đã được UBND tỉnh giải quyết hết thẩm quyền, đã trả lời công dân và thông báo từ chối không tiếp, không xem xét lại vụ việc). Đến nay, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh 36/70 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và trả lời 7/9 công văn đôn đốc của Thường trực HĐND tỉnh. Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có công văn đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem xét, giải quyết các đơn chưa có văn bản báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Việc đôn đốc các tổ đại biểu gửi báo cáo kết quả thực hiện tiếp công dân theo quy định về Văn phòng HĐND tỉnh để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh có tiến bộ rõ nét. 6 tháng đầu năm 2019 có 26/27 tổ gửi số liệu về Thường trực HĐND tỉnh. Có 67 đại biểu thực hiện việc tiếp công dân tại địa bàn ứng cử (các đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách có lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh nên không tiếp tại địa bàn ứng cử). Tổng số buổi tiếp thực tế của đại biểu là 113 buổi/104 số buổi được phân công theo lịch, tiếp 157 lượt người; tiếp nhận 96 đơn. Các đơn, thư tiếp nhận tại buổi tiếp công dân đã được các đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét, giải quyết. Đến nay các cơ quan có thẩm quyền cơ bản đã có văn bản trả lời.

Về công tác phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh, các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết đảm bảo đúng quy định của Nhà nước về lễ nghi khánh tiết, thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quy định về chế độ, chính sách cho các đại biểu HĐND tỉnh; đón tiếp chu đáo các đoàn khách tỉnh bạn đến thăm và làm việc với Thường trực HĐND tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, trong thời gian tới Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. Hằng năm, Văn phòng HĐND tỉnh phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực nhằm động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế thiếu sót, đổi mới công tác tham mưu và tổ chức phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài Và Ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]