(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chiều 15-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập thể lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Hội nghị này với việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Chỉ thị số 35 có sự kế thừa các Chỉ thị số 36, 37 ở các nhiệm kỳ đại hội trước, song các quy định ngày càng rõ ràng; lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đối với tổ chức cơ sở đảng; thể hiện ý chí quyết tâm tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, rút ra những vấn đề cần nắm chắc hơn nữa để tổ chức, triển khai cho chặt chẽ, chắc chắn các quy định của đảng. Đối với dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Văn Chiến lưu ý một số điểm mới, như: Số lượng ban chấp hành cấp ủy có sự thay đổi, giảm khoảng 5%; tuổi cán bộ, quy trình giới thiệu, đặc biệt là các tiêu chuẩn được quy định rất rõ ràng, cụ thể… Với những nội dung quan trọng trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị tiếp thu nghiêm túc các Chỉ thị, Hướng dẫn, Kế hoạch, tổ chức thực hiện thành công trong toàn bộ hệ thống của tỉnh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31-10-2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý I-2020; cấp huyện và tương đương vào đầu quý II-2020; đối với đảng bộ trực thuộc Trung ương vào đầu quý III-2020…

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trình bày dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tiếp đó, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, nội dung của dự thảo Kế hoạch tập trung vào các nội dung đó là: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị ở cấp huyện, thị xã, thành phố và đảng ủy trực thuộc và cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30-11-2019. Việc thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội và tham gia góp ý kiến dự thảo văn kiện. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn cấp uỷ viên các cấp; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy. Quy trình công tác nhân sự; nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy. Thực hiện bầu cử trong đại hội. Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên…

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đánh giá: Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng hội nghị đã hoàn thành tất cả các nội dung một cách chất lượng, các đại biểu có sự tập trung cao. Để tổ chức thực hiện tốt các văn kiện của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu: Sau hội nghị này, Ban Thường vụ cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu kĩ các tài liệu, xây dựng kế hoạch của đơn vị mình sau đó họp Ban Thường vụ cấp ủy để nghe và cho ý kiến cụ thể vào Kế hoạch sao cho phù hợp với điều kiện của tổ chức cơ sở đảng mình. Các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp phải chú ý làm một cách dân chủ, khách quan. Cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố và đảng ủy trực thuộc cần xây dựng kế hoạch đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn kiện của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cấp huyện phải xong trước 30-11-2019. Yêu cầu các đại biểu dự hội nghị phải nắm chắc nội dung các tài liệu, hạn chế tối đa việc chỉ nắm theo tinh thần cơ bản của văn kiện, kế hoạch trên.

Ngoài các nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nêu lên một số công việc mà các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện ngay, đó là: Thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 và tổ chức phê duyệt, hướng đến tỷ lệ cơ cấu theo quy định của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội, trong văn kiện đại hội có đánh giá thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2015-2020 và mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, lưu ý đánh giá đúng tình hình, thời cơ vận hội và tiềm lực của tỉnh ta hiện nay để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp cho thật tốt để Thanh Hóa bứt phá nhanh, mạnh hơn nữa; trong đó đối với hệ thống chỉ tiêu sẽ có thay đổi, thống nhất hệ thống chỉ tiêu xuyên suốt từ cấp tỉnh đến xã. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó nhấn mạnh những kết quả đã đạt được, làm rõ tiềm năng, lợi thế, vị thế của tỉnh ta trong thời điểm hiện nay để tăng thêm niềm tin của người dân. Đi liền với công tác tuyên truyền cần quan tâm tới việc định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là các đồng chí không đủ tuổi để tái cử; tập trung làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung cao hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đi liền với đó là xây dựng kế hoạch năm 2020 với tinh thần phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu nhiệm kỳ 2015- 2020.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Lê Thơ - 11:12 21/11/19

 Trả lời

Hi vọng vào đại hội mới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Chọn đúng người có tầm vào vị trí lãnh đạo. Nhưng mong sao các lãnh đạo có biện pháp cụ thể minh bạch đặc biệt là Công khai tiêu chuẩn trước toàn thể đảng bộ để lựa chọn đúng người. Cấp cơ sở là cấp gần dân nhất nên càng phải nghiêm túc lựa chọn người thật sự xứng đáng. Để dân tin tưởng vào Đảng và nhà nước. Chúc cho ĐH thành công tốt đẹp!

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]