(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” nhân kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029- 2019). Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Sáng 20-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” nhân kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029- 2019). Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; bí thư, chủ tịch UBND, trưởng ban tổ chức, trưởng phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố...

Triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh:Minh Hiếu

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã xác định rõ mục tiêu: Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chí theo Nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị, gắn việc sắp xếp này với việc thực hiện chương trình phát triển đô thị, quan tâm việc sắp xếp các xã, thị trấn liền kề với các phường trong đô thị.

Triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Ảnh: Minh Hiếu

Về triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”, đây là 1 trong 3 nội dung chương trình kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Việc tổ chức triển lãm nhằm huy động sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, nhân dân là người tham gia và hưởng thụ, vì vậy yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai sâu rộng việc tổ chức thu thập các tư liệu, hiện vật lịch sử, nhất là các tư liệu, hiện vật phản ánh được cuộc sống, sinh hoạt đời thường của nhân dân thời xưa để làm phong phú cho cuộc triển lãm

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch của UBND tỉnh đã nêu cụ thể, chi tiết các công việc phải làm, tiến độ thực hiện. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị quán triệt đầy đủ nội dung các chỉ thị, kế hoạch để bảo đảm hoàn thành tốt nội dung các công việc và lộ trình đã đề ra, nêu rõ các vướng mắc, khó khăn và các đề xuất, kiến nghị để Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 20 – CT/TU ngày 15-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37 – NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13-3-2019 của UBND tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch tổ chức triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029 – 2019).

Triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chú tịch UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị số 20 – CT/TU ngày 15-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.Ảnh:Minh Hiếu

Theo Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2019 cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp đối với 66 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 26 huyện, thị xã, thành phố chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, gắn với sắp xếp, mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 35% theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ngoài 66 đơn vị hành chính cấp xã này, khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của các địa phương, khi bảo đảm các yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận. Từ năm 2020 – 2030 toàn tỉnh tiến hành tổng kết giai đoạn 2019 – 2021, xác định lộ trình để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và theo các quy định của trung ương.

Triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.Ảnh:Minh Hiếu

Về tiến độ thực hiện: Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh sách các đơn vị cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn xây dựng phương án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính của địa phương hoàn thành trước 1-4-2019; xây dựng đề án chi tiết nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trước ngày 15-5-2019; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trước ngày 31-5-2019;HĐND cấp xã, huyện, thông qua Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính trước ngày 10-6, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6- 2019. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, HĐND tỉnh thông qua Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã tại kỳ họp giữa năm 2019. Trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh vào cuối quý 2, đầu quý 3 – 2019. Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính từ ngày 1-12-2019.

Triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”. Ảnh: Minh Hiếu

Về Kế hoạch tổ chức Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”, được tổ chức tại 2 địa điểm: Địa điểm 1 là Tổ chức triển lãm ngoài trời từ điểm cầu vượt Đại lộ Lê Lợi đến Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ; địa điểm 2 là tại Trung tâm Truyền hình – triển lãm – hội chợ - quảng cáo tỉnh. Thời gian tổ chức triển lãm từ ngày 5-5 đến ngày 9-5-2019. Cuộc triển lãm có quy mô cấp tỉnh và là 1 trong 3 hoạt động chính, nổi bật kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Nội dung triển lãm được bố cục gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Thanh Hóa thời tiền sử - sơ sử; Phần thứ hai: Thanh Hóa thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến; Phần thứ ba: Thanh Hóa thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1945- 1975); Phần thứ tư: Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới.

Sau khi lắng nghe các kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao với các kế hoạch. Đối với kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các huyện Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Hà Trung, Quan Hóa, TP Thanh Hóa đều cho biết, sau khi quán triệt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương đã triển khai họp, thảo luận, thống nhất giao cho UBND xây dựng phương án, xác định rõ các xã, thị trấn bị ảnh hưởng, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này cơ bản cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập đều đã quán triệt đầy đủ tinh thần việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề được dư luận quan tâm là việc xây dựng phương án đặt tên cho các xã, thị trấn sau sáp nhập, giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập, chế độ chính sách cho cán bộ...

Triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao các kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, các sở, ngành, địa phương, đơn vị bám sát Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nội dung công việc và tiến độ đã đề ra, báo cáo, đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề còn vướng mắc để Tỉnh ủy, HĐND, UBND có sự lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 37 – NQ/TW về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 18 – NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tình cảm, quyền lợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân các đơn vị tiến hành sáp nhập. Phải nhận thức đầy đủ để bảo đảm quyền lợi, chế độ chính sách cho cán bộ nhưng phải thực hiện theo quy định. Đây là việc lớn, việc khó và phức tạp, do đó các cấp ủy, chính quyền phải tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt, với quyết tâm chính trị cao. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào tình hình cụ thể, kế hoạch và phương án của các huyện, thị xã, thành phố cần làm rõ nội dung các công việc, phân công giao trách nhiệm cụ thể, mốc thời gian hoàn thành.

Về kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương bám sát kế hoạch của UBND tỉnh để thực hiện đạt kết quả cao. Cần xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rất sôi động, rất ý nghĩa và cùng với kết quả về kinh tế - xã hội đạt được trong nhiều năm gần đây, làm tăng thêm lòng tự hào của người dân xứ Thanh, có thêm ý chí nghị lực để đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền phải tập trung lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, không được lơ là chủ quan trước diễn biến của dịch tả lợn châu Phi, tập trung khoanh vùng khi xảy ra dịch, tổ chức tiêu hủy ngay đối với số lợn bị nhiễm vi rút, tiến hành tiêu độc khử trùng. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu rõ dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người, không nên tẩy chay, tránh thất thiệt cho người chăn nuôi.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp thu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”.

Đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, như tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức bộ máy, cơ chế hỗ trợ cho cán bộ, công chức dôi dư nghỉ trước thời gian; hướng dẫn phương án tiếp nhận bàn giao trụ sở làm việc, tài sản của các xã khi sáp nhập; hướng dẫn bàn giao tiếp nhận các giấy tờ có liên quan...

Đối với các huyện bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực UBND kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Về kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”, đây là 1 trong 3 nội dung chính của hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, do đó các sở, ngành, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trong việc huy động được các tư liệu, hiện vật quý hiếm, phong phú để đưa vào triển lãm. Thông qua triển lãm nhằm tái hiện về tỉnh Thanh Hóa xưa và nay, để nhân dân và du khách hiểu rõ thêm về những giá trị truyền thống tốt đẹp, những giá trị văn hóa đặc sắc, niềm tự hào về vùng đất địa linh nhân kiệt, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thanh Hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]