(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 15-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn đã chủ động cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội, việc thực hiện các bước quy trình nhân sự... giúp cấp ủy thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thành phố Sầm Sơn tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở

Thành phố Sầm Sơn tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bắc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 15-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn đã chủ động cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội, việc thực hiện các bước quy trình nhân sự... giúp cấp ủy thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy bám sát, kịp thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở trong công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc, đại hội cấp cơ sở hoàn thành theo kế hoạch. Đến đầu tháng 6-2020, 40/40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu đề ra.

Bám sát kế hoạch tổ chức đại hội của Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng đó là tổ chức thành công đại hội, chính vì vậy đã chủ động trong công tác chuẩn bị và triển khai đại hội, xem đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa. Các bước trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được thực hiện chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, nhất là về việc thực hiện các bước quy trình nhân sự và các báo cáo trình tại đại hội. Trong đó, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình hành động được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng đã theo dõi, bám sát các tổ chức cơ sở đảng được phân công để chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội.

Để tổ chức thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở, sau khi hoàn thành đại hội cấp chi bộ trực thuộc đảng bộ cấp cơ sở từ cuối tháng 2-2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo 2 đảng bộ cấp cơ sở là Đảng bộ phường Trung Sơn và Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm để triển khai đồng loạt tại các đảng bộ, chi bộ còn lại. Đến ngày 20-3, các đảng bộ được chọn đại hội điểm đã tổ chức thành công đại hội. Sau đại hội các đơn vị điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm, đồng thời yêu cầu các đảng bộ, chi bộ còn lại chuẩn bị chu đáo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức tốt báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội. Các loại văn bản khác phục vụ đại hội đều được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, hướng dẫn. Đặc biệt, việc thảo luận, góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để từ đó đề ra các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Về công tác chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan..., tỷ lệ số dư đảm bảo quy định (số dư cao nhất 33%, số dư thấp nhất 13,3%). Công tác nhân sự và bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định, quy chế bầu cử trong Đảng, đặc biệt là nhân sự do cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị và đề cử được đại hội thống nhất cao, cơ bản không có ứng cử, đề cử thêm tại đại hội. 100% đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, với tỷ lệ phiếu tập trung cao và đúng cơ cấu nhân sự đã được phê duyệt. Nhân sự cấp ủy được bầu đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất; cơ cấu hợp lý, cơ bản bảo đảm tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, thể hiện được sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng. Số lượng cấp ủy viên cơ sở được bầu của các tổ chức cơ sở đảng là 314 đồng chí, trong đó nữ chiếm 21,65%. Trong đó có 4 đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội.

Sau đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy, UBND thành phố và đảng ủy các xã, phường thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn cán bộ sau đại hội theo phương án đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt và đại hội thông qua... Về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6-2020.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]