(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thạch Thành huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Thạch Thành huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Công nhân Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành trong ca sản xuất.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Kết quả, có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 15,6%/năm, vượt 0,1% mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 47.277 tỷ đồng, gấp 3,09 lần giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2020 dự kiến tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 17%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 50,2%; ngành thương mại - dịch vụ chiếm 32,8%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 41 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,46 lần so với năm 2015, vượt 0,7% mục tiêu đại hội.

Để đạt được kết quả trong phát triển kinh tế, huyện thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý; giảm diện tích đất lúa không chủ động nước, đất một vụ lúa năng suất thấp sang trồng mía, cây dược liệu, cây thức ăn phục vụ chăn nuôi; chuyển đổi diện tích mía sang trồng các loại cây ăn quả, trồng rừng sản xuất có giá trị kinh tế cao. Thực hiện quy hoạch vùng trồng cây ăn quả có múi, xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cam Vân Du, thu hút được các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư sản xuất vùng cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP; tạo chuỗi liên kết sản xuất bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chuyển mạnh sang phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỷ lệ độ che phủ rừng đến năm 2020 ước 47%, đạt mục tiêu đại hội. Diện tích nuôi trồng thủy sản giữ ổn định 851,5 ha, giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 45,15 tỷ đồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm triển khai thực hiện và đã có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá, quy mô và năng lực sản xuất được nâng lên, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15.128 tỷ đồng, gấp 2,6 lần giai đoạn 2011-2015; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn đạt 18,6%, vượt 0,2% so với mục tiêu đại hội. Tiểu thủ công nghiệp được quan tâm phát triển, tập trung vào một số ngành nghề thủ công mỹ nghệ, thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động. Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh về quy mô và loại hình, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 2.875,4 tỷ đồng, gấp 2,24 lần bình quân giai đoạn 2011-2015. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 11.000 tỷ đồng, vượt 3,6% mục tiêu đại hội, gấp 2 lần so với giai đoạn 2010-2015. Trong 5 năm đã thành lập mới 312 doanh nghiệp, vượt 4% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thạch Thành huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Mô hình trồng cam tiêu chuẩn Global GAP tại thị trấn Vân Du cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hải Đăng

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển toàn diện, chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng cao; công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được quan tâm...; đã có 78 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê bảo vệ, 1 di tích được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, 1 di tích cấp quốc gia và 14 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh, thành tích thi đấu luôn dẫn đầu các huyện miền núi và tốp 10 toàn tỉnh. Giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng giáo dục mũi nhọn các bậc học luôn dẫn đầu các huyện miền núi. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững và phát huy, tham gia các cuộc thi cấp tỉnh luôn đạt thành tích cao. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Huyện đã hoàn thành xây dựng 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, vượt trước 2 năm so với mục tiêu đại hội. Tổ chức đào tạo nghề cho 21.125 lượt lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 65%; giải quyết việc làm mới cho 21.582 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 1.977 người. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố và xét xử không để bỏ sót tội phạm, không để xảy ra án oan sai.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được đảng bộ huyện tăng cường, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Huyện ủy ban hành Quyết định số 253-QĐ/HU, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành tiêu chí tu dưỡng, rèn luyện để phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, làm theo. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Công tác dân vận được đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. UBND các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của cấp ủy và HĐND; đồng thời, có nhiều giải pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thạch Thành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị; chăm lo phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Huyện Thạch Thành phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5%; trong đó, nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 6,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 14%; dịch vụ tăng 14,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 68,6 triệu đồng/người/năm, tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021-2025 đạt 13.500 tỷ đồng, tổng số doanh nghiệp mới được thành lập trong giai đoạn 2021-2025 là 300 doanh nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 24%, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025 đạt 88%, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 72,5%..., tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 78%, tổng số đảng viên mới kết nạp nhiệm kỳ 2020–2025 là 800 đảng viên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 80%.

Để đạt mục tiêu đề ra, đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là sản xuất lúa, mía nguyên liệu cánh đồng lớn áp dụng kỹ thuật thâm canh tăng năng suất; nâng cao giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất có hiệu quả; khuyến khích HTX, tổ hợp tác tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ có hiệu quả; thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tích tụ tập trung đất đai gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, khuyến khích đầu tư chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, nhân rộng mô hình liên kết trồng rừng gỗ lớn, đủ điều kiện cấp chứng chỉ quản lý rừng FSC. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, chú trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng CNH, HĐH. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án công nghiệp vào địa bàn, ưu tiên các dự án phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, chế biến, chế tạo, chế biến nông - lâm sản, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nguyên liệu, lao động địa phương, có quy mô vốn lớn, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Xây dựng các khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung tại một số xã có tiềm năng, lợi thế, để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án, các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Quan tâm phát triển, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, giải quyết các kiến nghị của cử tri. UBND các cấp, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Thạch Thành tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, quyết tâm xây dựng huyện Thạch Thành sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi.

Bùi Thị Mười

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành


Bùi Thị Mười

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]